Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI."— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI

2 Znaczenie wychowania przedszkolnego: najważniejszy etap w życiu dziecka, kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych, najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci. do przedszkola uczęszcza Polska Kraje UE 60 % dzieci w wieku 5 lat 90 % dzieci w wieku 5 lat

3 % gmin wiejskich w Polsce bez przedszkoli Źródło: Dobry Start, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego (Informator MEN 2008)

4 Istota wprowadzenia zmiany upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat obniżenie wieku obowiązku szkolnego reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego

5 Trzyletni okres wprowadzania obniżenia wieku obowiązku szkolnego – najważniejsze fakty: 1 września 2012 r. – obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków. Lata 2009 – 2011: - rodzice decydują o tym, czy dziecko sześcioletnie zostanie uczniem, -dziecko w wieku 5 lat ma prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, - dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczną nauki w szkole mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego / w przedszkolu/

6 Sześciolatek w szkole /w sześciu krokach/ 2009/2010 –2011/2012 (art.12 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty) Krok 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej. Krok 2. Wniosek rodziców do dyrektora szkoły Krok 3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły Krok 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły, b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Krok 5. Możliwość rozpoczęcia nauki w I klasie dziecku nieobjętemu wcześniej edukacją przedszkolną – opinia PP-P. Krok 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w I klasie

7 Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:  poznania bazy szkoły  uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (różne formy organizacyjne opieki świetlicowej)  uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków

8 Baza szkoły: wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, pedagog i logopeda, wyodrębniony segment B dla pierwszaków, nauka na I zmianę, sale lekcyjne dostosowane do potrzeb pracy i zabawy, nowoczesne pomoce dydaktyczne, sala komputerowa, dwie sale gimnastyczne, biblioteka z czytelnią i salą telewizyjną,

9 Zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (różne formy organizacyjne opieki świetlicowej) świetlica dla małych dzieci codziennie od 7.30 – 16.00, małe formy teatralne, zajęcia komputerowe, Zajęcia muzyczne i plastyczne, dla chętnych udział w zbiórkach Dziecięcej Drużyny Strażackiej, Koło „Poszukiwaczy skarbów przyrody”, zajęcia z bajkoterapii( innowacja pedagogiczna 2009/10), dodatkowe zajęcia pozalekcyjne -każdy nauczyciel 60 minut tygodniowo

10 Zapewnienie dziecku posiłków codziennie bezpłatne mleko ( udział w programie szklanka mleka) smaczne obiady dwudaniowe (cena 2,70zł ), herbata.

11 SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W WOLI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google