Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

2 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna – Małgorzata Chmielewska – Nowak – pedagog szkolny 2. Główne założenia nowej podstawy programowej – Zofia Rostek – zastępca dyrektora szkoły 3. Oferta szkoły dla dziecka sześcioletniego w zakresie: - edukacyjnym – Zofia Rostek - wspomagania – Elżbieta Leciak – Barszczewicz – logopeda - opiekuńczym – Zofia Rostek 4. Dostosowanie warunków szkoły do potrzeb dziecka sześcioletniego - Zofia Rostek 5. Pytania Rodziców 2

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) to poziom rozwoju w sferach: - fizycznej, - umysłowej, - emocjonalnej, - społecznej, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 3

4 REFORMA OŚWIATOWA 4

5 5 Przyczyny wprowadzanych zmian Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa

6 6 Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

7 7 W latach o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły decydują r o d z i c e r o d z i c e i dyrektor szkoły i dyrektor szkoły

8 8 Nowa podstawa programowa gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym)

9 WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE dla sześciolatków 9 w oddziale przedszkolnym do 1 września 2009r. w klasie pierwszej od 1 września 2009r. -czynności samoobsługowe, -zasady, normy i reguły ustalone w grupie, -zasady bezpieczeństwa, -wykonywanie ćwiczeń ruchowych, -analiza i synteza wyrazów, -poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, -stosunki przestrzenne, -figury geometryczne, -znajomość najbliższego otoczenia, -ćwiczenie sprawności manualnej (rysowanie szlaczków i kreślenie kształtów literopodobnych), -wprowadzenie 22 liter, -wprowadzenie 10 cyfr, -dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. -zasady, normy i reguły ustalone w klasie, -zasady bezpieczeństwa, -wykonywanie ćwiczeń ruchowych, -analiza i synteza wyrazów, -poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, -stosunki przestrzenne, -figury geometryczne, -znajomość najbliższego otoczenia, -wprowadzenie liter alfabetu w czterech wariantach, -wprowadzenie 10 cyfr, -dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, -zapisywanie działań arytmetycznych do zadań z treścią.

10 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE 10 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA 25 godzin obowiązkowych zajęć wychowania przedszkolnego 21 godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tym edukacje: -polonistyczna, -muzyczna, -plastyczna, -społeczna, -przyrodnicza, -matematyczna, -ekologiczna wg własnego programu oraz: -język obcy nowożytny (jęz. angielski), -zajęcia komputerowe, -techniczne, -wychowanie fizyczne.

11 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA DODATKOWE 11 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA - religia, - język angielski, - rytmika, - gimnastyka korekcyjna, - koło plastyczne, - koło czytelnicze. - religia, koła: - języka angielskiego, - teatralne, - taneczne, - SKS, - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia Od zabawy do sportu, - czytelnicze, - chór

12 WSPIERANIE ROZWOJU opieka specjalistów: - psychologa, - pedagoga, - logopedy, - nauczyciela terapii pedagogicznej oraz: - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach pierwszych, - grupowa praca z uczniami zdolnymi. 12

13 OPIEKA ŚWIETLICA SZKOLNA 6.45 –

14 DORAŹNA POMOC PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 14

15 WYŻYWIENIE dla chętnych nawet 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 15

16 BEZPŁATNE AKCJE: - zima w mieście, - lato w mieście, - szklanka mleka, - owoce w szkole. 16

17 PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne życie, bezpieczna energia, bezpieczny INTERNET. 17

18 ZAJĘCIA OTWARTE 18 TEMAT ZAJĘCIADataGodzinaNr sali lekcyjnej Magiczna liczba Baw się razem z nami W pogoni za wiosną Tajemnice polskich zamków Grasz w zielone? Makaronowy obraz

19 DOSTOSOWANIE SP 84 DO POTRZEB DZIECKA 6 – letniego - wydzielone skrzydło z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, - dostosowana do potrzeb dzieci sześcioletnich łazienka, - mobilna pracownia komputerowa (25 notebooków dla uczniów), - tablice interaktywne, - bardzo dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna, - oddzielna sala świetlicowa, - dobrze wyposażone dwie sale gimnastyczne, - nowoczesne boisko sportowe, - nowy plac zabaw dla dzieci sześcioletnich, - stołówka oferująca chętnym dzieciom 3 posiłki. 19

20 FORMY POMOCY Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Targówek (w każdą środę w marcu w godz ), Wakacyjna szkoła dla 6-latków i rodziców oraz indywidualne porady i konsultacje – PPP Nr 13 przy ul. Odrowąża 75, Dodatkowe informacje - dyrekcja szkoły. 20

21 Decyzją Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapisy dzieci urodzonych w 2004 roku do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisów. 21

22 PODSUMOWANIE SPOTKANIA POMOC W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI obserwacja dziecka, zapoznanie się z diagnozą wychowawcy przedszkola czy oddziału przedszkolnego, zasięgnięcie opinii psychologa PPP. 22

23 Kontakt SP 84 tel. (22) adres strony internetowej: 23


Pobierz ppt "Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google