Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84

2 PLAN SPOTKANIA: 1. Gotowość szkolna – Małgorzata Chmielewska – Nowak – pedagog szkolny 2. Główne założenia nowej podstawy programowej – Zofia Rostek – zastępca dyrektora szkoły 3. Oferta szkoły dla dziecka sześcioletniego w zakresie: - edukacyjnym – Zofia Rostek - wspomagania – Elżbieta Leciak – Barszczewicz – logopeda - opiekuńczym – Zofia Rostek 4. Dostosowanie warunków szkoły do potrzeb dziecka sześcioletniego - Zofia Rostek 5. Pytania Rodziców 2

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA (DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA) to poziom rozwoju w sferach: - fizycznej, - umysłowej, - emocjonalnej, - społecznej, który czyni dziecko wrażliwym i podatnym na nauczanie i wychowanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 3

4 REFORMA OŚWIATOWA 4

5 5 Przyczyny wprowadzanych zmian Wyrównywanie szans edukacyjnych upowszechnienie wychowania przedszkolnego, obniżenie wieku obowiązku szkolnego, Podniesienie jakości edukacji nowa podstawa programowa

6 6 Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

7 7 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły decydują r o d z i c e r o d z i c e i dyrektor szkoły i dyrektor szkoły

8 8 Nowa podstawa programowa gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym)

9 WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE dla sześciolatków 9 w oddziale przedszkolnym do 1 września 2009r. w klasie pierwszej od 1 września 2009r. -czynności samoobsługowe, -zasady, normy i reguły ustalone w grupie, -zasady bezpieczeństwa, -wykonywanie ćwiczeń ruchowych, -analiza i synteza wyrazów, -poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, -stosunki przestrzenne, -figury geometryczne, -znajomość najbliższego otoczenia, -ćwiczenie sprawności manualnej (rysowanie szlaczków i kreślenie kształtów literopodobnych), -wprowadzenie 22 liter, -wprowadzenie 10 cyfr, -dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. -zasady, normy i reguły ustalone w klasie, -zasady bezpieczeństwa, -wykonywanie ćwiczeń ruchowych, -analiza i synteza wyrazów, -poprawna wymowa pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, -stosunki przestrzenne, -figury geometryczne, -znajomość najbliższego otoczenia, -wprowadzenie liter alfabetu w czterech wariantach, -wprowadzenie 10 cyfr, -dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, -zapisywanie działań arytmetycznych do zadań z treścią.

10 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE 10 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA 25 godzin obowiązkowych zajęć wychowania przedszkolnego 21 godzin obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w tym edukacje: -polonistyczna, -muzyczna, -plastyczna, -społeczna, -przyrodnicza, -matematyczna, -ekologiczna wg własnego programu oraz: -język obcy nowożytny (jęz. angielski), -zajęcia komputerowe, -techniczne, -wychowanie fizyczne.

11 OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH ZAJĘCIA DODATKOWE 11 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYKLASA PIERWSZA - religia, - język angielski, - rytmika, - gimnastyka korekcyjna, - koło plastyczne, - koło czytelnicze. - religia, koła: - języka angielskiego, - teatralne, - taneczne, - SKS, - gimnastyka korekcyjna, - zajęcia Od zabawy do sportu, - czytelnicze, - chór

12 WSPIERANIE ROZWOJU opieka specjalistów: - psychologa, - pedagoga, - logopedy, - nauczyciela terapii pedagogicznej oraz: - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach pierwszych, - grupowa praca z uczniami zdolnymi. 12

13 OPIEKA ŚWIETLICA SZKOLNA 6.45 – 17.15 13

14 DORAŹNA POMOC PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ 14

15 WYŻYWIENIE dla chętnych nawet 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) 15

16 BEZPŁATNE AKCJE: - zima w mieście, - lato w mieście, - szklanka mleka, - owoce w szkole. 16

17 PROJEKTY REALIZOWANE NA RZECZ PODNIESIENIA BEZPIECZEŃSTWA bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne życie, bezpieczna energia, bezpieczny INTERNET. 17

18 ZAJĘCIA OTWARTE 18 TEMAT ZAJĘCIADataGodzinaNr sali lekcyjnej Magiczna liczba 718.02.201016.0012 Baw się razem z nami10.03.201016.0012 W pogoni za wiosną11.03.201009.4518 Tajemnice polskich zamków12.04.201008.5013 Grasz w zielone?15.04.201016.0012 Makaronowy obraz12.05.201016.0012

19 DOSTOSOWANIE SP 84 DO POTRZEB DZIECKA 6 – letniego - wydzielone skrzydło z nowocześnie wyposażonymi salami dydaktycznymi, - dostosowana do potrzeb dzieci sześcioletnich łazienka, - mobilna pracownia komputerowa (25 notebooków dla uczniów), - tablice interaktywne, - bardzo dobrze wyposażona i skomputeryzowana biblioteka szkolna, - oddzielna sala świetlicowa, - dobrze wyposażone dwie sale gimnastyczne, - nowoczesne boisko sportowe, - nowy plac zabaw dla dzieci sześcioletnich, - stołówka oferująca chętnym dzieciom 3 posiłki. 19

20 FORMY POMOCY Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Targówek (w każdą środę w marcu w godz. 17.00-19.00), Wakacyjna szkoła dla 6-latków i rodziców oraz indywidualne porady i konsultacje – PPP Nr 13 przy ul. Odrowąża 75, Dodatkowe informacje - dyrekcja szkoły. 20

21 Decyzją Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zapisy dzieci urodzonych w 2004 roku do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych będą prowadzone z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania zapisów. 21

22 PODSUMOWANIE SPOTKANIA POMOC W PODJĘCIU WŁAŚCIWEJ DECYZJI obserwacja dziecka, zapoznanie się z diagnozą wychowawcy przedszkola czy oddziału przedszkolnego, zasięgnięcie opinii psychologa PPP. 22

23 Kontakt SP 84 tel. (22) 679 78 95 e-mail: szk_84@o2.pl adres strony internetowej: www.sp84.waw.plszk_84@o2.pl 23


Pobierz ppt "Warszawa 23 lutego 2010r. Warszawa 23 lutego 2010r. Opracowanie: Zofia Rostek Elżbieta Leciak – Barszczewicz 1 REFORMA PROGRAMOWA SYSTEMU OŚWIATY SZEŚCIOLATEK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google