Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magazynier-sprzedawca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magazynier-sprzedawca"— Zapis prezentacji:

1 Magazynier-sprzedawca
Numer z klasyfikacji zawodów:

2 Zadania i czynności robocze
Praca magazyniera polega na prowadzeniu magazynu, czyli przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu przedmiotów, materiałów i surowców.

3 Zadania i czynności robocze
Sprawdza czy jego jakość i ilość jest zgodna z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy (waży, mierzy i liczy), Organizuje odpowiednie dla danego rodzaju towaru warunki przechowania, Decyduje o rozmieszczeniu towarów w pomieszczeniach magazynowych,

4 Zadania i czynności robocze
Dba o zabezpieczenie przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem, Przestrzega terminów przechowywania, Utrzymuje czystość w pomieszczeniach magazynowych ( może konserwować składowane przedmioty i porządkować je),

5 Zadania i czynności robocze
Czasami dokonuje drobnych napraw i poprawek, Wydaje towar dla osoby do tego upoważnionej, Czasami magazynier sam wypłaca należność za przyjęty towar ( np. referent skupu), częściej jednak wystawia odpowiednie dokumenty kasowe,

6 Zadania i czynności robocze
Informowanie o zasobach magazynu i sygnalizowanie potrzeby ich uzupełnienia, Magazynier służy informacją na temat posiadanych zbiorów i możliwości powtórnego ich wykorzystania (rekwizytor), W magazynach hurtowych magazynier sortuje, paczkuje i kompletuje towary.

7 Zdarza się również, że magazynier styka się bezpośrednio z klientami i wtedy, oprócz czynności charakterystycznych dla swojego zawodu wykonuje również prace typowe dla sprzedawcy ( magazynier w handlu, zakładzie przemysłowym, ekspedient wypożyczalni ) Powinien wówczas zaprezentować towar, odpowiednio go wyeksponować i pomóc klientowi w wyborze.

8 Magazynier musi wykazać się znajomością :
Czynności związanych z zaopatrzeniem, Zasad odbioru ilościowego i jakościowego, Przepisów i norm dotyczących jakości towarów, opakowań, transportu oraz ubytków towarowych, Zasad prowadzenia pełnej dokumentacji magazynowej,

9 Magazynier musi się wykazać znajomością:
Zasad przechowywania i konserwacji towarów, Obsługi wszelkich urządzeń technicznych: komputery, wózki, podnośniki itp., Zasad inwentaryzacji i rozliczania się z powierzonych składników majątkowych, Właściwości użytkowych poszczególnych towarów oraz umiejętnością odróżniania gatunków handlowych.

10 Środowisko pracy Magazynier pracuje w różnych miejscach pracy ( w pomieszczeniach biurowych) jednak większą część swojego czasu spędza w magazynach, składach, wypożyczalniach, rekwizytorniach lub hurtowniach. Warunki panujące w pomieszczeniach magazynowych zależą od rodzaju przechowywanego towaru. Może on wymagać pomieszczenia otwartego, zamkniętego, naziemnego, podziemnego, ogrzewanego, chłodzonego, wentylowanego lub nawilgacanego.

11 Magazynier narażony również jest na hałas, na złe oświetlenie, poruszanie się po nierównych chybotliwych powierzchniach czy przechodzenie przez ograniczone, wąskie dojścia.

12 Wymagania psychologiczne
Powinien posiadać uzdolnienia techniczne i wiedzę w tym zakresie, W zależności od zorganizowania magazynu posługuje się prostymi urządzeniami (wózkami, taczkami, podnośnikami) lub musi opanować skomplikowany program komputerowy służący do rejestrowania stanu zasobów, Musi znać zasady przechowywania poszczególnych towarów ( czas, warunki fizyczne, temperatura, wilgotność),

13 Czasami specyfika pracy wymaga wiedzy z odpowiedniej dziedziny,
Ważna jest również w tym zawodzie podzielność uwagi i łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą, Magazynier musi być dokładny, skrupulatny, do właściwego eksponowania towarów przydają się zdolności plastyczne, Podstawowa jego cecha, bez której niemożliwe jest wykonywanie zawodu to uczciwość,

14 Magazynier często pracuje sam, ale zdarza się, że organizuje pracę innych, więc potrzebne są tu zdolności kierownicze i umiejętności współdziałania, Magazynier będący również sprzedawcą musi umieć nawiązywać kontakt z klientami, rozpoznawać ich potrzeby i pomagać w dokonaniu wyboru.

15 Wymagania fizyczne i zdrowotne
-Praca magazyniera wymaga ogólnej dobrej sprawności fizycznej. -Wymagany jest dobry słuch w kontakcie z klientem -Nie może być nosicielem chorób zakaźnych, bądź chorować na przewlekłą chorobę np. gruźlica. Dobry stan zdrowia i brak podatności na infekcje jest w tym zawodzie bardzo istotne.

16 Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Najlepszym przygotowaniem do pracy w zawodzie sprzedawcy jest ukończenie liceum zawodowego o profilu magazynier-sprzedawca lub technikum ekonomicznego o specjalizacji technik handlowiec.

17 Możliwie jest podjęcie pracy zaraz po ukończeniu szkoły, Ukończenie kursów typu „Magazynier-kierowca wózków jezdniowych z obsługa komputera i kas fiskalnych” lub „ Zastosowania komputera w pracy magazyniera”, Wymagane jest również ukończenie kursu zasad BHP.

18 Zawody pokrewne: Pracownik administracyjny, Referent ekonomista,
Ekspedient pocztowy, Księgowy ds. zapasów, Sprzedawca w handlu hurtowym.


Pobierz ppt "Magazynier-sprzedawca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google