Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Numer z klasyfikacji zawodów: 413103. Praca magazyniera polega na prowadzeniu magazynu, czyli przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu przedmiotów, materiałów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Numer z klasyfikacji zawodów: 413103. Praca magazyniera polega na prowadzeniu magazynu, czyli przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu przedmiotów, materiałów."— Zapis prezentacji:

1 Numer z klasyfikacji zawodów: 413103

2 Praca magazyniera polega na prowadzeniu magazynu, czyli przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu przedmiotów, materiałów i surowców.

3  Sprawdza czy jego jakość i ilość jest zgodna z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy (waży, mierzy i liczy),  Organizuje odpowiednie dla danego rodzaju towaru warunki przechowania,  Decyduje o rozmieszczeniu towarów w pomieszczeniach magazynowych,

4  Dba o zabezpieczenie przed pożarem, kradzieżą, zalaniem, szkodnikami, zepsuciem i zniszczeniem,  Przestrzega terminów przechowywania,  Utrzymuje czystość w pomieszczeniach magazynowych ( może konserwować składowane przedmioty i porządkować je),

5  Czasami dokonuje drobnych napraw i poprawek,  Wydaje towar dla osoby do tego upoważnionej,  Czasami magazynier sam wypłaca należność za przyjęty towar ( np. referent skupu), częściej jednak wystawia odpowiednie dokumenty kasowe,

6  Informowanie o zasobach magazynu i sygnalizowanie potrzeby ich uzupełnienia,  Magazynier służy informacją na temat posiadanych zbiorów i możliwości powtórnego ich wykorzystania (rekwizytor),  W magazynach hurtowych magazynier sortuje, paczkuje i kompletuje towary.

7 Zdarza się również, że magazynier styka się bezpośrednio z klientami i wtedy, oprócz czynności charakterystycznych dla swojego zawodu wykonuje również prace typowe dla sprzedawcy ( magazynier w handlu, zakładzie przemysłowym, ekspedient wypożyczalni ) Powinien wówczas zaprezentować towar, odpowiednio go wyeksponować i pomóc klientowi w wyborze.

8  Czynności związanych z zaopatrzeniem,  Zasad odbioru ilościowego i jakościowego,  Przepisów i norm dotyczących jakości towarów, opakowań, transportu oraz ubytków towarowych,  Zasad prowadzenia pełnej dokumentacji magazynowej,

9  Zasad przechowywania i konserwacji towarów,  Obsługi wszelkich urządzeń technicznych: komputery, wózki, podnośniki itp.,  Zasad inwentaryzacji i rozliczania się z powierzonych składników majątkowych,  Właściwości użytkowych poszczególnych towarów oraz umiejętnością odróżniania gatunków handlowych.

10  Magazynier pracuje w różnych miejscach pracy ( w pomieszczeniach biurowych) jednak większą część swojego czasu spędza w magazynach, składach, wypożyczalniach, rekwizytorniach lub hurtowniach.  Warunki panujące w pomieszczeniach magazynowych zależą od rodzaju przechowywanego towaru. Może on wymagać pomieszczenia otwartego, zamkniętego, naziemnego, podziemnego, ogrzewanego, chłodzonego, wentylowanego lub nawilgacanego.

11  Magazynier narażony również jest na hałas, na złe oświetlenie, poruszanie się po nierównych chybotliwych powierzchniach czy przechodzenie przez ograniczone, wąskie dojścia.

12  Powinien posiadać uzdolnienia techniczne i wiedzę w tym zakresie,  W zależności od zorganizowania magazynu posługuje się prostymi urządzeniami (wózkami, taczkami, podnośnikami) lub musi opanować skomplikowany program komputerowy służący do rejestrowania stanu zasobów,  Musi znać zasady przechowywania poszczególnych towarów ( czas, warunki fizyczne, temperatura, wilgotność),

13  Czasami specyfika pracy wymaga wiedzy z odpowiedniej dziedziny,  Ważna jest również w tym zawodzie podzielność uwagi i łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą,  Magazynier musi być dokładny, skrupulatny, do właściwego eksponowania towarów przydają się zdolności plastyczne,  Podstawowa jego cecha, bez której niemożliwe jest wykonywanie zawodu to uczciwość,

14  Magazynier często pracuje sam, ale zdarza się, że organizuje pracę innych, więc potrzebne są tu zdolności kierownicze i umiejętności współdziałania,  Magazynier będący również sprzedawcą musi umieć nawiązywać kontakt z klientami, rozpoznawać ich potrzeby i pomagać w dokonaniu wyboru.

15 - Praca magazyniera wymaga ogólnej dobrej sprawności fizycznej. -Wymagany jest dobry słuch w kontakcie z klientem -Nie może być nosicielem chorób zakaźnych, bądź chorować na przewlekłą chorobę np. gruźlica. Dobry stan zdrowia i brak podatności na infekcje jest w tym zawodzie bardzo istotne.

16 Najlepszym przygotowaniem do pracy w zawodzie sprzedawcy jest ukończenie liceum zawodowego o profilu magazynier-sprzedawca lub technikum ekonomicznego o specjalizacji technik handlowiec.

17 Możliwie jest podjęcie pracy zaraz po ukończeniu szkoły, Ukończenie kursów typu „Magazynier-kierowca wózków jezdniowych z obsługa komputera i kas fiskalnych” lub „ Zastosowania komputera w pracy magazyniera”, Wymagane jest również ukończenie kursu zasad BHP.

18  Pracownik administracyjny,  Referent ekonomista,  Ekspedient pocztowy,  Księgowy ds. zapasów,  Sprzedawca w handlu hurtowym.


Pobierz ppt "Numer z klasyfikacji zawodów: 413103. Praca magazyniera polega na prowadzeniu magazynu, czyli przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu przedmiotów, materiałów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google