Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNIK EKONOMISTA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNIK EKONOMISTA."— Zapis prezentacji:

1 TECHNIK EKONOMISTA

2 Kształcenie się Celem kształcenia w Technikum Ekonomicznym jest zdobycie wiedzy, wykształcenie niezbędnych umiejętności i postaw przyszłego ekonomisty. Szkoła wykształca w przyszłym absolwencie skrupulatność i precyzję myślenia, marketingową, uczy posługiwania się narzędziami ekonomicznymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, zapoznaje z zasadami nowoczesnej rachunkowości i finansów.

3 Absolwenci Absolwenci mogą być zatrudnieni przede wszystkim w komórkach finansowo-księgowych wszystkich podmiotów gospodarczych, a także w bankach oraz jednostkach i zakładach budżetowych. 

4 Zawód Zawód technik ekonomista jest zawodem szerokoprofilowanym. Absolwenci będą mogli podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na formę organizacyjną czy własnościową. Szkoła zapewnia prowadzenie kształcenia ogólnozawodowego, z uwzględnieniem zastosowania technologii informatycznej, przygotowuje do działań przedsiębiorczych. Umożliwia także absolwentowi przygotowanie ogólnokształcące w celu kontynuowania nauki w szkołach wyższych.

5 Warunki podjęcia pracy
Zawód ekonomisty wymaga wyższego wykształcenia. Studia o tym kierunku można ukończyć na wszystkich niemal uniwersytetach w kraju, a także w wyższych szkołach handlowych, zarówno państwowych jak i prywatnych, Akademiach Ekonomicznych czy Politechnikach.

6 Informacje z rynku pracy
Poszukiwani są ekonomiści o coraz lepszych kwalifikacjach do pracy w nowo powstałych bankach i działających przy ich udziale funduszach. Każda większa firma potrzebuje ekonomisty, więc zapotrzebowanie na pracowników tego typu jest coraz większe, gdyż wciąż rozwija się rynek i handel zarówno krajowy jak i zagraniczny. Pewna ilość ekonomistów może znaleźć pracę w nowo powstających firmach konsultingowych. Obok wielkich zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw handlowych ekonomistów zatrudniają zwłaszcza władze lokalne, krajowe, międzynarodowe oraz zrzeszenia.

7 Zainteresowania zamiłowanie do pracy naukowej
zainteresowania gospodarką i polityką zainteresowanie naukami społecznymi i prawem zamiłowanie do obcowania z danymi i z liczbami zamiłowanie do planowania, kalkulowania i organizowania

8 Predyspozycje psychiczne i fizyczne
spostrzegawczość zdolność koncentracji uwagi dobra pamięć – szczególnie do cyfr uzdolnienia rachunkowe wyobraźnia i myślenie twórcze niezależność samodzielność w realizacji zadań dokładność łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie samokontrola

9 Zdolności i umiejętności
zdolność przekonywania zdolność do systematycznej i planowanej pracy umiejętność kierownicze umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji umiejętność w dziedzinie przetwarzania danych umiejętność myślenia w kategoriach handlowych umiejętność prowadzenia negocjacji, dar przekonywania, siła przebicia

10 Wymagania psychologiczne
Ekonomista powinien interesować się bieżącymi wydarzeniami w życiu gospodarczym i społecznym oraz wykazywać gotowość ustawicznego dokształcania się. Ważne jest także logiczne myślenie, wnikliwe analizowanie faktów gospodarczych, rozumienie teorii ekonomicznych i zdolność odnoszenia ich do praktycznych problemów gospodarczych, za które jest odpowiedzialny. Ekonomista powinien umieć współpracować w grupie.

11 Środowisko pracy Praca ekonomisty to typowa praca biurowa, wymagająca spędzenia dużej ilości czasu za biurkiem i przed komputerem. Warunki organizacji pracy zależą od instytucji. Nienormowany czas pracy obowiązuje naukowców i wykładowców, 8-godzinny dzień pracy jest dla ekonomistów pracujących w bankach i urzędach. W firmach i przedsiębiorstwach prywatnych czas pracy ekonomistów jest różny. Jeszcze inaczej mogą pracować ekonomiści zatrudnieni w grupach kilkuosobowych. Praca jest samodzielna i wymaga odpowiedzialności finansowej.

12 Awans w hierarchii zawodowej
Zawód ten daje niemal nieograniczone możliwości awansu, zarówno w hierarchii przedsiębiorstwa (można zacząć od pomocnika księgowego, a skończyć na stanowisku dyrektora), jak i w karierze publicznej (zarówno doradczej – można doradzać decydentom coraz wyższych szczebli, a także stać się samodzielnym decydentem w ważnych sprawach społecznych). Możliwa jest także kariera naukowa.

13 Zawody pokrewne Prawnik Socjolog Politolog Historyk Makler
Technik ekonomista

14 PREZENTACJĘ WYKONALI UCZNIOWIE KLASY I TEK A


Pobierz ppt "TECHNIK EKONOMISTA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google