Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Erozja i transport rumowiska unoszonego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Erozja i transport rumowiska unoszonego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Erozja i transport rumowiska unoszonego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

2 Podział rumowiska w rzekach Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

3 Podział rumowiska w rzekach Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Rumosz skalny - najcięższe odłamki skał przesuwane lub toczone na niewielkie odległości tylko podczas największych wezbrań, Ryniaki - wleczyny o wymiarach powyżej 80 mm, otoczaki - wleczone lub toczone w zależności od prędkości przepływy o średnicach 15-75 mm, Żwiry - średnice od 2,5 - 15 mm. Wleczone przy prędkościach 0,7- 1,2 m/s, unoszone przy prędkościach powyżej 5 m/s, Piaski rzeczne - średnice od 0,05 - 2,5 mm. Wleczone przy prędkościach 0,3-0,7 m/s, unoszone przy prędkościach 0,8-5 m/s, Miał - średnice 0,01-0,05 mm - unoszone, Pyły - mniejsze od 0,01 mm których głównym źródłem są zmywy powierzchniowe z obszaru zlewni - unoszone, Zawiesiny - bardzo drobne cząstki pochodzenia organicznego nie tonące w wodzie stojącej, Roztwory - produkty erozji chemicznej

4 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Y r = DR  E z gdzie: Y r - masa rumowiska unoszonego odpływającego ze zlewni (M g ) DR- wskaźnik dopływu rumowiska (-) E z - masa gleby erodowanej w zlewni (M g ), wyznaczona w poszczególnych częściach zlewni przy wykorzystaniu równania

5 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej W małych zlewniach DR = 0.627  SLP 0.403 gdzie: SLP - spadek cieku głównego (%)

6 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej gdzie: N- liczba odcinków cieku głównego o równych długościach SLP1......SLPN – spadek poszczególnych odcinków Zróżnicowany spadek cieku

7 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Rumowisko unoszone transportowane w czasie wezbrań Y = a  (V  Q p )b  K  L  S  C  P gdzie: Y- masa rumowiska w czasie wzebrania (M g ) V- objętość fali wezbraniowej (m 3 ) Q p - kulminacja wezbrania (m 3  s -1 ) A, b- parametry równania wynoszące wg Williama 8.96 i 0.56 (przy dalej podanych jednostkach parametru K i bezwymiarowych współczynnikach L,S,C i P)

8 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Równanie strat glebowych E = R  K  L  S  C  P gdzie: E- średnia z wielolecia roczna masa erodowanej gleby z jednostki powierzchni (M g ha rok -1 ), R- średnia roczna erozyjność deszczy i spływów, (w dalej omawianych jednostkach erozyjności) (J e  rok -1 ), K- podatność gleb na erozję (M g ha J e -1 ). Wydatek rumowiska

9 Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Erozyjność opadów i spływów R = R r + R S

10 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Erozyjność pojedynczego deszczu gdzie: R rj - erozyjność deszczu (M J  ha -1  cm  h -1 ) – jednostka ta nazwana jest skrótowo jednostką erozyjności i oznaczana przez – J e ), E k - energia kinetyczna deszczu ( J  m -2 ), 130- maksymalna 30-minutowa intensywność deszczu (cm  h -1 ) 1/100- współczynnik przeliczeniowy z J  m -2 na MJ  ha -1

11 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej P  12.7 mm( P  0.5 cala) oraz deszcze o mniejszej warstwie Imax  6.35 mm/15minImax  0.25 cala/15min Erozyjność deszczy w ciągu roku

12 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Energia kinetycza deszczu E k1 = (206 + 87log I i )  P i dzie: E k1 - energia kinetyczna w i-tym przedziale (J  m -2 ) I i - intensywność deszczu w i-tym przedziale (cm  h -1 ) Pi- wysokość opadu w i-tym przedziale (cm)

13 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej K = 2.77  10 -6  M 1.14  (12 - )S + 0.043  (A-2) + 0.033  (D-3) gdzie: M- iloczyn procentowej zawartości ziarn 0.002 – 0.1 mm i ziarn 0.002 – 2.0 mm, OS- procentowa zawartość substancji organicznej; dla OS >4% przyjmuje się OS = 4, A- klasa struktury gleby, D- klasa przepuszczalności gleby. Gleby z zawartością pyłu

14 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zależność współczynnika topograficznego od długości stoku gdzie:  - długość zbocza równa drodze spływu powierzchniowego (m), s- spadek zbocza w procentach, m- wykładnik potęgowy zależny od spadku zbocza 0.15 dla s  0.5%, 0.2 dla 0.5 < s  1.0%, 0.3 dla 1.0 < s < 3.5%, 04 dla 3.5  s < 5%, 0.5 dla s  5%

15 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Średni spadek zlewni gdzie: Z- róznica położenia najwyższego i najniższego punktu w zleni (m), l 25 l 50 l 75 – długość warstwic (m) na wysokości 15%, 50% i 75% wartości Z, A- powierzchnia zlewni (m 2 ).

16 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Średnia długość drogi spływu powierzchniowego gdzie: l s - jest długością wszystkich cieków w zlewni (m)

17 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Zależność regresyjna Y = a  V db gdzie: Y- wydatek rumowiska (Mg), V d - objętość fali wezbraniowej (odpływu bezpośredniego) (m 3 ). Y = a  (V d  Q p ) b gdzie: Q p - kulminacja wezbrania (m 3 /s)

18 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Y/(K  L  S  Co  P) = a  V db Y/(K  L  S  C  P) = a  (V d  Q p )b gdzie: K, L, S, C i P – parametrey USLE Y/(K  L  S  C  P) = a  (V d  Q p )b  S pc gdzie: Sp- średni przyrost fazy wzrostu przepływu wezbraniowego (m 3  s -1  h -1 ); S p = Q p /T p Tp- czas kulminacji od początku wezbrania (h)

19 Wydatek rumowiska Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej Y/(K  L  S  C  P) = a  H b  P mc gdzie: A- powierzchnia zlewni (km2), B- opad efektywny (mm), P m - opad pomierzony – średni w zlewni (mm), a, b i c – parametry regresji Równanie MUSLE Y = 0.102  (V d  Q p ) 0.737 KLSCP

20 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

21 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

22 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

23 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

24 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

25 Wydatek rumowiska – model obliczeniowy USLE Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej

26 Erozja i transport rumowiska unoszonego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej


Pobierz ppt "Erozja i transport rumowiska unoszonego Akademia Rolnicza w Krakowie Katedra Inżynierii Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google