Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki stylistyczne 1. Epitety 2. Porównanie 3. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4. Anafora 5. Peryfraza (omówienie) 6. Powtórzenie 7. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki stylistyczne 1. Epitety 2. Porównanie 3. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4. Anafora 5. Peryfraza (omówienie) 6. Powtórzenie 7. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)"— Zapis prezentacji:

1

2 Środki stylistyczne 1. Epitety 2. Porównanie 3. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4. Anafora 5. Peryfraza (omówienie) 6. Powtórzenie 7. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) 8. Metafora (przenośnia) 9. Personifikacja (uosobienie) 10. Zdrobnienie 11. Animizacja (ożywienie) 12. Antyteza

3 Epitety Wyraz (przymiotnik, rzeczownik lub imiesłów) określający rzeczownik. Jest figurą stylistyczną stosowaną w retoryce i poezji. Przykłady: Brzydkie kaczątko Słodki cukierek

4 Porównanie Zestawia się ze sobą dwa zjawiska, z których jedno służy określaniu drugiego za pomocą łączników Przykłady: Głupi jak but Uparty jak osioł

5 Hiperbola (wyolbrzymienie) Polega na powiększaniu zjawisk, ich potęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska, przedmiotu w sposób przesadny Przykłady: Potworna potęga Drobniutkie okruchy

6 Anafora Jest to zespół zdań zaczynających się od tych samych słów Przykłady: Szybko, zbudź się, szybko, wstawaj. Szybko, szybko, stygnie kawa! Szybko, zęby myj i ręce! (...)  Danuta Wawiłow – „Szybko”

7 Peryfraza (omówienie) Polega na zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu Przykłady: „z chińskich ziół ciągnione treści” – herbata „stambulskie gorycze” – tytoń

8 Powtórzenie Dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań Przykłady: „Kto mówi? – mówi. To kilka chwil. Świat – mówi – jak lalka znika. Ach, to nic – mówi – to tylko tryl... Kto mówi? Mówi muzyka...”

9 Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo) Naśladowanie za pomocą środków językowych, zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości, Przykłady: Przykłady: A na dębie dwa gołębie na zielonym rajskim dębie.” Gru – gru - gru.

10 Metafora (przenośnia) Jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; Znaczenie przenośne jest różne od dosłownego, Przykłady: Noszę w sercu Twój obraz Góry jak stada szarych, nieruchomych słoni Uroda życia

11 Personifikacja (uosobienie) Polega na przypisywaniu rzeczom martwym tylko cech człowieka; przedmioty, zjawiska, rośliny oraz zwierzęta mogą zachowywać się, odczuwać i wykonywać rozmaite czynności właściwe ludziom Przykłady: skowronek zapłakał słońce myślało

12 Zdrobnienie Wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka mające znaczenie w jakimś sensie pomniejszone Przykłady: Rączki Kotek Martusia

13 Animizacja (ożywienie) Polega na przypisywaniu przedmiotowi martwemu właściwości istot żywych – ludzi i zwierząt, Przykłady: Drzewo drgnęło Chwile biegną

14 Antyteza Polega na kształtowaniu wypowiedzi z elementów znaczeniowo przeciwstawnych Przykłady: Ma granicę - nieskończony Wzgardzony – okryty chwałą Śmiertelny – król nad wiekami.

15 3 pytania

16 Jaka jest różnica między personifikacją a animizacją? Za pomocą pantomimy zaprezentuj 2 przykłady porównania. Co to jest antyteza?

17 Koniec Dziękujemy za uwagę Autorzy: Karol i Radek klasa IIIe

18 Źródło www.google.pl www.wikipedia.pl Posiadana własna wiedza zdobyta w pocie czoła na języku polskim


Pobierz ppt "Środki stylistyczne 1. Epitety 2. Porównanie 3. Hiperbola (wyolbrzymienie) 4. Anafora 5. Peryfraza (omówienie) 6. Powtórzenie 7. Onomatopeja (dźwiękonaśladownictwo)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google