Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Środki stylistyczne Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Środki stylistyczne Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych."— Zapis prezentacji:

1 Środki stylistyczne Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych.

2 … lub kliknij myszką, by przeglądać slajdy po kolei.
Spis środków stylistycznych zawartych w prezentacji: Kliknij by przejść bezpośrednio do wybranego… anafora apostrofa archaizm epitet metafora oksymoron ożywienie porównanie powtórzenie przenośnia synonim uosobienie zdrobnienie zgrubienie … lub kliknij myszką, by przeglądać slajdy po kolei.

3 Anafora Polega na celowym powtarzaniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku zdań, wersów, strof. Anafora stosowana jest w poezji. Przykład: To ja, Kasandra. A to jest moje miasto pod popiołem, A to jest moja laska i wstążki prorockie, A to jest moja głowa pełna wątpliwości. (Wisława Szymborska – "Monolog dla Kasandry") Wróć do spisu

4 Apostrofa Bezpośredni zwrot do osoby, uosobionych pojęć lub rzeczy. Często występuje w przemówieniach. Przykład: "Litwo, Ojczyzno moja" (Adam Mickiewicz) Wróć do spisu

5 Archaizm Przestarzała forma wyrazu, współcześnie rzadko używana. Archaizmy wykorzystywane są często w poezji. Przykład: mię – mnie; mospan – pan (zwrot grzecznościowy); gniaździe – gnieździe; Wróć do spisu

6 Epitet Wyraz, występujący najczęściej w formie przymiotnika, określający rzeczownik. Przykład: czarny samochód; mądra dziewczynka; mały kot; Wróć do spisu

7 Metafora (przenośnia)
Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów. Przykład: Morze gwiazd; Kielich goryczy; Wróć do spisu

8 Oksymoron Zestawienie dwóch wyrazów (najczęściej rzeczownika i określającego go przymiotnika) o przeciwstawnych znaczeniach. Przykład: czarny śnieg; żywy trup; sucha woda; Wróć do spisu

9 Ożywienie (animizacja)
Nadanie przedmiotom nieożywionym cech istot żywych (ludzkich, zwierzęcych). Przykład: wiatr wyje; morze ryczy; Wróć do spisu

10 Porównanie Porównanie cechy lub zjawiska poprzez wskazanie na ich podobieństwo do innych przedmiotów. Oba człony porównania połączone są wyrażeniem np.: jak, jako, jak gdyby, na kształt, niby, podobny, na podobieństwo itp. Przykład: Uparty jak osioł; Pracowity jak mrówka; Wróć do spisu

11 Powtórzenie Polega na powtarzaniu tego samego elementu językowego w celu nadania mu większego znaczenia czy rytmizacji w utworze. Przykład: „Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni”. Wróć do spisu

12 Przenośnia (metafora)
Nietypowe zestawienie wyrazów, które tworzy nowy sens, nie mający nic wspólnego z dosłownym znaczeniem słów. Przykład: Morze gwiazd; Kielich goryczy; Wróć do spisu

13 Synonim Jest to wyraz bliskoznaczny, którym można zastąpić dane słowo w celu uniknięcia powtarzania go w dalszej wypowiedzi. Synonimy to wyrazy o podobnym lub identycznym znaczeniu. Mogą różnić się między sobą natężeniem danej cechy. Przykład: Wiatr – wicher, wichura, tajfun Wróć do spisu

14 Uosobienie (personifikacja)
Polega na nadaniu przedmiotom, zwierzętom, roślinom, zjawiskom itp. cech ludzkich. Przykład: Niebo przemawia; Wróć do spisu

15 Zdrobnienie Jest to wyraz pochodny najczęściej o brzmieniu zabawnym lub ironicznym. Co więcej można napisać… To jest chyba dość proste.  Przykład: kwiat – kwiatek – kwiatuszek; duch – duszek; pies – piesek; Wróć do spisu

16 Zgrubienie Wyraz pochodny oznaczający rzecz, osobę jako większą niż wyraz podstawowy. Zmiana rodzaju w zgrubieniu może oznaczać pogardliwy stosunek dla osoby czy przedmiotu. Przykład: baba – babsko (zmiana rodzaju z żeńskiego na nijaki); zamek – zamczysko; Wróć do spisu

17 Autor: Paweł Jasik Specjalne podziękowania: Dla Pani Danusi,
za możliwość poprawienia oceny  Wróć do spisu


Pobierz ppt "Środki stylistyczne Spis, krótkie opisy i przykłady użycia najważniejszych środków stylistycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google