Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE Wykład nr 6 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE Wykład nr 6 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"— Zapis prezentacji:

1 UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE Wykład nr 6 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Studnia kopana – przykład budowy

3 -kolumna rur okładzinowych (eksploatacyjnych), zabezpiecza otwór wiertniczy przed przedostawaniem się do wnętrza studni materiału ziarnistego, zbudowana z połączonych ze sobą rur stalowych [1]; -kolumna filtrowa, składająca się z filtru właściwego [2](dopływ wody do wnętrza studni), rury podfiltrowej [4](osadnik drobnych cząstek stałych) i rury nadfiltrowej [3](rura wiertnicza łącząca filtr z rurą eksploatacyjną, umożliwia założenie uszczelnienia, montaż pompy głębinowej lub przewodu ssawnego pompy wodociągowej) -obudowa studni, stanowi zakończenie jej górnej części i zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem Studnie wiercone - budowa

4 Rodzaje studni wierconych

5 Studnie bezfiltrowe stosuje się zwykle do ujmowania wód artezyjskich zamiast filtra występuje: –otwór wywiercony w warstwie wodonośnej (w przypadku skał) –lej wytworzony przez intensywne pompowanie wody (w piasz- czystej warstwie wodonośnej); lej ten jest utrwalany przez zasypanie grubym piaskiem lub żwirem mają dużą wydajność, niskie koszty budowy i eksploatacji są nietrwałe (możliwe zawały warstwy stropowej)

6 Studnie filtrowe - wykonanie a)wykonanie otworu do spągu warstwy wodonośnej i zabezpieczenie go rurą okładzinową b)ustawienie na dnie rury filtrowej i podciągnięcie do góry rury okładzinowej (pozostaje jako rura eksploatacyjna); między rurami wykonuje się uszczelnienie c)wykonanie obudowy

7 Studnie - wykonywanie

8 Rodzaje filtrów - rurowe (perforowane) - siatkowe - obsypkowe

9 powinna być dostosowana do miąższości warstwy wodonośnej z uwzględnieniem depresji zwierciadła wody Długość filtra:

10 Wydajność dopuszczalna dla studni wierconej L c – długość czynna filtra [m] v dop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody z gruntu do studni [m/s]

11 Dopuszczalna prędkość wlotowa wg Sichardta – dla studni pracujących okresowo, do kilkunastu godzin dziennie, przez długi okres czasu: wg Truelsena – dla studni o pracy ciągłej, przez długi okres czasu:

12 Wydajność eksploatacyjna studni

13 Współdziałanie studni współdziałanie studni występuje wówczas, gdy promień leja depresji grupowego ujęcia wody R g (określonego dla obliczanych studni) jest większy od odległości między studniami L ij : 123 L 12 L 23 Re 2 Re S1S1 S2S2 S3S3 S0S0

14 Współdziałanie studni 123 L 12 L 23 Re 2 Re S1S1 S2S2 S3S3 S0S0 Studnie (1) i (2) współdziałają ze sobą. S 1 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/10/2889761/slides/slide_14.jpg", "name": "Współdziałanie studni 123 L 12 L 23 Re 2 Re S1S1 S2S2 S3S3 S0S0 Studnie (1) i (2) współdziałają ze sobą.", "description": "S 1

15 . Obudowa studni chroni studnię przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi w obudowie umieszcza się uzbrojenie

16 Obudowa studni – rozwiązanie indywidualne Przykład obudowy nadziemnej żelbetowej z obsypką na powierzchni terenu

17 Obudowa studni - prefabrykowana prod. WODROL - Wrocław

18 Ujęcia promieniste

19 Ujęcie promieniste wód infiltracyjnych w Warszawie – Gruba Kaśka

20 Gruba Kaśka

21 Chudy Wojtek


Pobierz ppt "UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE Wykład nr 6 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google