Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE"— Zapis prezentacji:

1 UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE
Wykład nr 6 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Studnia kopana – przykład budowy

3 Studnie wiercone - budowa
kolumna rur okładzinowych (eksploatacyjnych), zabezpiecza otwór wiertniczy przed przedostawaniem się do wnętrza studni materiału ziarnistego, zbudowana z połączonych ze sobą rur stalowych [1]; kolumna filtrowa, składająca się z filtru właściwego [2](dopływ wody do wnętrza studni), rury podfiltrowej [4](osadnik drobnych cząstek stałych) i rury nadfiltrowej [3](rura wiertnicza łącząca filtr z rurą eksploatacyjną, umożliwia założenie uszczelnienia, montaż pompy głębinowej lub przewodu ssawnego pompy wodociągowej) obudowa studni, stanowi zakończenie jej górnej części i zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem

4 Rodzaje studni wierconych

5 Studnie bezfiltrowe stosuje się zwykle do ujmowania wód artezyjskich
zamiast filtra występuje: otwór wywiercony w warstwie wodonośnej (w przypadku skał) lej wytworzony przez intensywne pompowanie wody (w piasz-czystej warstwie wodonośnej); lej ten jest utrwalany przez zasypanie grubym piaskiem lub żwirem mają dużą wydajność, niskie koszty budowy i eksploatacji są nietrwałe (możliwe zawały warstwy stropowej)

6 Studnie filtrowe - wykonanie
wykonanie otworu do spągu warstwy wodonośnej i zabezpieczenie go rurą okładzinową ustawienie na dnie rury filtrowej i podciągnięcie do góry rury okładzinowej (pozostaje jako rura eksploatacyjna); między rurami wykonuje się uszczelnienie wykonanie obudowy

7 Studnie - wykonywanie

8 Rodzaje filtrów - rurowe (perforowane) siatkowe obsypkowe

9 Długość filtra: powinna być dostosowana do miąższości warstwy wodonośnej z uwzględnieniem depresji zwierciadła wody

10 Wydajność dopuszczalna dla studni wierconej
Lc – długość czynna filtra [m] vdop – dopuszczalna prędkość wlotowa wody z gruntu do studni [m/s]

11 Dopuszczalna prędkość wlotowa
wg Sichardta – dla studni pracujących okresowo, do kilkunastu godzin dziennie, przez długi okres czasu: wg Truelsena – dla studni o pracy ciągłej, przez długi okres czasu:

12 Wydajność eksploatacyjna studni

13 Współdziałanie studni
1 2 3 L12 L23 Re2 Re S1 S2 S3 S0 współdziałanie studni występuje wówczas, gdy promień leja depresji grupowego ujęcia wody Rg (określonego dla obliczanych studni) jest większy od odległości między studniami Lij :

14 Współdziałanie studni
Re Re 1 2 3 Re2 Re2 S1 S2 S3 S0 L12 L23 Studnie (1) i (2) współdziałają ze sobą. S1<S0 S2<S0 S3 = S0

15 Obudowa studni chroni studnię przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi w obudowie umieszcza się uzbrojenie .

16 Obudowa studni – rozwiązanie indywidualne
Przykład obudowy nadziemnej żelbetowej z obsypką na powierzchni terenu

17 Obudowa studni - prefabrykowana
prod. WODROL - Wrocław

18 Ujęcia promieniste

19 Ujęcie promieniste wód infiltracyjnych w Warszawie – Gruba Kaśka

20 Gruba Kaśka

21 Chudy Wojtek


Pobierz ppt "UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH - STUDNIE WIERCONE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google