Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław"— Zapis prezentacji:

1 Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław
FUNDAMENTY

2 CZĘŚCI SKŁADOWE FUNDAMENTU
KOTWY OCZEP FILAREK (z osadzonymi kotwami) PŁYTA DOLNA (z zakotwionymi palami) PALE

3 PALE RODZAJE ZASTOSOWANYCH PALI: CFA (wiercone, bez rury obsadowej),
FRANKI (przemieszczeniowe, wbijane w rurze obsadowej). TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PALI: Wykonywanie pali z poziomu terenu bez wykopów.

4 PALE CFA Wiercenie odbywa się świdrem ciągłym z rdzeniem rurowym do tłoczenia mieszanki betonowej. Po dowierceniu do projektowanej rzędnej rozpoczyna się proces betonowania z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Następuje dokładne wypełnienie trzonu pala mieszanką betonową. Po zakończeniu betonowania wprowadza się stalowy kosz zbrojeniowy lub kształtownik. Proces wykonywania pala jest monitorowany. ZALETY: Szybkość (jedno stanowisko – 8 pali w ciągu jednego dnia), Nowoczesny sprzęt (wiertnica), WADY: Konieność zapewnienia ciągłości betonowania – ustawienie pompy do betonowania, dojazd „gruszek” z betonem z betoniarni, układanie solidnych dróg dojazdowych do każdego stanowiska,

5 PALE FRANKI ZALETY: WADY:
Wykonanie rozpoczyna się od wbijania rury stalowej z korkiem z suchego betonu za pomocą bijaka wolno-spadowego. Następnie następuje zablokowanie rury stalowej i wybicie korka z podstawy pala. Po zakończeniu wybijania korka wprowadza się zbrojenie do wnętrza rury, którą wypełniamy betonem jednocześnie podciągając wyciągarką i ubijając wprowadzany beton bijakiem. ZALETY: Małe osiadanie pojedynczych pali pod obciążeniem, Stosunkowo niewielkie wymiary i ciężar kafara umożliwiają jego dojazd do stanowisk w trudnych warunkach, Łatwość dostosowania długości pala do rzeczywiście potrzebnej głębokości. WADY: Ograniczona głębokość posadawiania pali ( m), Wolniejsze niż przy palach CFA wykonawstwo jednego stanowiska od 2 do 4 dni.

6 BADANIE PALI BADANIA PALI:
Sprawdzenie nośności pali na wyrywanie wykonywane przez IBDiM w Warszawie.

7 OCZEP PŁYTA DOLNA

8 OCZEP FILAREK

9 KOTWY Zastosowano kotwy stalowe o wysokiej wytrzymałości.
W czasie montażu zbrojenia kotwy ustawiane są przy pomocy specjalnie wykonanego szablonu.

10 ETAPY WYKONYWANIA


Pobierz ppt "Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław"

Podobne prezentacje


Reklamy Google