Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDAMENTY Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDAMENTY Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław."— Zapis prezentacji:

1 FUNDAMENTY Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław

2 CZĘŚCI SKŁADOWE FUNDAMENTU KOTWY OCZEP FILAREK (z osadzonymi kotwami) PŁYTA DOLNA (z zakotwionymi palami) PALE

3 TECHNOLOGIA WYKONYWANIA PALI: Wykonywanie pali z poziomu terenu bez wykopów. PALE RODZAJE ZASTOSOWANYCH PALI: CFA (wiercone, bez rury obsadowej), FRANKI (przemieszczeniowe, wbijane w rurze obsadowej).

4 PALE CFA Wiercenie odbywa się świdrem ciągłym z rdzeniem rurowym do tłoczenia mieszanki betonowej. Po dowierceniu do projektowanej rzędnej rozpoczyna się proces betonowania z jednoczesnym podnoszeniem świdra. Następuje dokładne wypełnienie trzonu pala mieszanką betonową. Po zakończeniu betonowania wprowadza się stalowy kosz zbrojeniowy lub kształtownik. Proces wykonywania pala jest monitorowany. ZALETY: Szybkość (jedno stanowisko – 8 pali w ciągu jednego dnia), Nowoczesny sprzęt (wiertnica), WADY: Konieność zapewnienia ciągłości betonowania – ustawienie pompy do betonowania, dojazd gruszek z betonem z betoniarni, układanie solidnych dróg dojazdowych do każdego stanowiska,

5 PALE FRANKI Wykonanie rozpoczyna się od wbijania rury stalowej z korkiem z suchego betonu za pomocą bijaka wolno-spadowego. Następnie następuje zablokowanie rury stalowej i wybicie korka z podstawy pala. Po zakończeniu wybijania korka wprowadza się zbrojenie do wnętrza rury, którą wypełniamy betonem jednocześnie podciągając wyciągarką i ubijając wprowadzany beton bijakiem. ZALETY: Małe osiadanie pojedynczych pali pod obciążeniem, Stosunkowo niewielkie wymiary i ciężar kafara umożliwiają jego dojazd do stanowisk w trudnych warunkach, Łatwość dostosowania długości pala do rzeczywiście potrzebnej głębokości. WADY: Ograniczona głębokość posadawiania pali (8 - 12 m), Wolniejsze niż przy palach CFA wykonawstwo jednego stanowiska od 2 do 4 dni.

6 BADANIA PALI: Sprawdzenie nośności pali na wyrywanie wykonywane przez IBDiM w Warszawie. BADANIE PALI

7 OCZEP PŁYTA DOLNA

8 OCZEP FILAREK

9 KOTWY Zastosowano kotwy stalowe o wysokiej wytrzymałości. W czasie montażu zbrojenia kotwy ustawiane są przy pomocy specjalnie wykonanego szablonu.

10 ETAPY WYKONYWANIA


Pobierz ppt "FUNDAMENTY Budowa linii 1x400 kV i 2x110 kV Pasikurowice - Wrocław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google