Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."— Zapis prezentacji:

1 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii Poznań, 14 -15.10.2014 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 lat doświadczenia w finansowaniu projektów z obszaru ochrony środowiska; powołany w okresie zmian ustrojowych 1989 roku; państwowa osoba prawna; ok. 550 pracowników, w tym ponad 200 inżynierów; unikatowy na skalę światową kluczowy element systemu funduszy ekologicznych i filar ochrony środowiska;

3 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia - banki Kolektory słoneczne  450 mln na dotacje w latach 2010-2014  Wykonane instalacje: 66 tys. (w tym 51 wspólnot)  Dotacja: 437,5 mln zł (97% budżetu)  Łączna powierzchnia kolektorów: 468 tys. m 2 Domy energooszczędne  300 mln na dotacje w latach 2013-2022  6 banków wybranych w naborze  116 złożonych wniosków (86 umów)  11 projektów deweloperskich  45 domów, dotacja: 1,4 mln zł

4 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Doświadczenia Jednostki samorządu terytorialnego  Przydomowe oczyszczalnie i przyłącza kanalizacyjne WFOŚiGW  KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii  Usuwanie wyrobów zawierających azbest  Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

5 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Prosument - Cel Efekt ekologiczny: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO 2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji oze do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zwiększenie produkcji energii - 470 000 MWh/rok Ograniczenie emisji CO 2 - 215 000 Mg/rok Wskaźniki realizacji

6 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Parametry programu Okres wdrażania: 2014 – 2022 (umowy do 2020 r.) Budżet : 800 mln zł:  240 mln zł – dotacje  560 mln zł – niskooprocentowane pożyczki / kredyty Transza pilotażowa: 300 mln zł na lata 2014-2015

7 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy dofinansowania CzęśćFormaBudżet 2014-2015 Minimalna kwota wniosku do NF Informacje o formie dofinansowania 4a) dla samorządów 100 mln zł1 mln zł Wnioski zbiorcze składane przez JST do NF 4b) poprzez banki 100 mln zł--- Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla banków 4c) poprzez WFOŚiGW 100 mln zł1 mln zł Środki udostępnione przez NFOŚiGW dla WFOŚiGW

8 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Odbiorcy pomocy CzęśćWniosek składaWniosek przyjmuje Odbiorca pomocy 4a)JSTNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa 4b) BankiNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa Banki 4c) WFOŚiGWNFOŚiGW Osoba fizyczna Wspólnota mieszkaniowa Spółdzielnia mieszkaniowa WFOŚiGW

9 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć  produkcja energii elektrycznej  produkcja ciepła i energii elektrycznej  budynki istniejące  budynki nowe potrzeby mieszkaniowe beneficjenta (> 50% powierzchni budynku)  mikroinstalacje  małe instalacje

10 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Rodzaje przedsięwzięć cd. Ź ródło ciepła do 300 kWt kotły na biomasę pompy ciepła kolektory słoneczne Źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe systemy fotowoltaiczne małe elektrownie wiatrowe mikrokogeneracja Instalacje hybrydowe

11 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dofinansowanie do 100 % kosztów kwalifikowanych Struktura dofinansowania Pożyczka: oprocentowanie:1% okres: ≤ 15 lat karencja:≤ 6 m-cy realizacja:≤ 18 / 24 m-ce Dotacja: 20% kotły na biomasę, pompa ciepła, kolektory słoneczne 40% fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja (od 2016 r. odpowiednio 15% i 30%)

12 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Instalacja fotowoltaiczna 3 kWp Koszt kwalifikowany: 24 000 zł Dotacja: 9 600 zł (40%) Pożyczka (kapitał do spłaty): 14 400 zł Okres kredytowania: 15 lat Oprocentowanie: 1% Pierwsza rata kwartalna kapitałowo-odsetkowa: 293 zł Suma odsetek przez 15 lat: 1 218 zł Przykład

13 w w w. n f o s i g w. g o v. p l przedsięwzięcie nie zakończone przed złożeniem wniosku jeden budynek – jedno dofinansowanie instalacje łączone:  poziom dotacji - średnia ważona proporcjonalnie do mocy  koszt każdego z urządzeń - min. 20% łącznych kosztów pomoc de minimis podatek dochodowy od dotacji nabór w trybie ciągłym wyłączenie innych środków publicznych Warunki dofinansowania

14 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Maksymalny koszt I. Maksymalny koszt kwalifikowany dla budynku: dla osób fizycznych (bez mikrobiogazowni) a) jedno źródło OZE100 tys. zł b) kilka źródeł OZE150 tys. zł dla Spółdzielni/Wspólnot mieszkaniowych (+ mikrobiogazownie) a) jedno źródło OZE300 tys. zł b) kilka źródeł OZE450 tys. zł II. Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla instalacji zał. 3 do programu, pkt III

15 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Warunki techniczne 1.Projektowanie instalacji uprawnienia projektanta obliczenie uzysku energii 2.Dobór urządzeń wysoka jakość instalowanych urządzeń (normy, certyfikaty) zakres kosztów kwalifikowanych instalacja liczników energii gwarancja producenta urządzeń – 5 lat 3.Montaż instalacji uprawnienia instalatora pisemna umowa z wykonawcą – gwarancja uzysków rękojmia wykonawcy - 3 lata

16 w w w. n f o s i g w. g o v. p l 1.Wstępne umowy z właścicielami / zarządcami budynków wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych określenie w umowie warunków realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości, eksploatacji inwestycji oraz kontroli 2.Wniosek o dofinansowanie oszacowanie zakresu zamówienia (rodzaje instalacji, moc) oraz kosztu kwalifikowanego minimum 1 mln zł. kosztów kwalifikowanych za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie dwa wnioski łącznie: o pożyczkę i o dotację załączniki: oświadczenie o zawarciu wstępnych umów, arkusz „Lista instalacji w budynkach”, Wieloletnia Prognoza Finansowa z opinia RIO Samorządy - procedura

17 w w w. n f o s i g w. g o v. p l 3.Umowa dofinansowania po ocenie wniosku i negocjacjach warunków wg wzoru NF 4.Umowa ostateczna z właścicielami / zarządcami budynków 5.Przetarg na projekt i wykonawstwo wymagania dla instalacji z programu jeden lub kilku wykonawców 5.Realizacja przedsięwzięcia wypłaty pożyczki i dotacji w transzach na podstawie faktur Samorządy – procedura cd.

18 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Początek naboru wniosków dla JST - Część 4 a) 26.05.2014 Początek naboru wniosków dla WFOŚiGW – Część 4c)16.07.2014 Ogłoszenie naboru wniosków dla banków - Część 4 b) - po przyjęciu zmian legislacyjnych Plan wdrażania

19 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Zwiększenie udziału energii z OZE dla gospodarstw domowych Obniżenie opłat za energię w budżetach domowych Kontynuacja dofinansowania mikroinstalacji OZE ze środków NFOŚiGW Ochrona utworzonych miejsc pracy w branży OZE Impuls do powstania do 2020 ponad 43 tys. nowych miejsc pracy Efekt edukacyjny Korzyści

20 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Jednostki samorządu terytorialnego  wnioski z 9 gmin  w ocenie: 8 wniosków na kwotę 47,7 mln zł (48% alokacji na pilotaż) Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  wnioski z 6 funduszy na kwotę 75 mln zł (75% alokacji na pilotaż)  umowy podpisane 16/09/2014 z WFOŚiGW Szczecin, Gdańsk, Kraków, Wrocław Efekty

21 w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę Ryszard Ochwat Dyrektor Biura NFOŚiGW


Pobierz ppt "W w w. n f o s i g w. g o v. p l Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup."

Podobne prezentacje


Reklamy Google