Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim Jarosław Nieradka Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim Jarosław Nieradka Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej."— Zapis prezentacji:

1 Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim Jarosław Nieradka Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CSR? Co to takiego? Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responisibility, w skrócie CSR) to odpowiedzialność przedsiębiorstw za wpływ ich działań na społeczeństwo (Komisja Europejska, 2011). Przedsiębiorstwa powinny włączyć kwestie społeczne, środowiskowe, etyczne i te związane z prawami człowieka do swojej działalności biznesowej i powinny wypracować spójną strategię w ścisłej współpracy z partnerami (komunikat Komisji Europejskiej, 2011). Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CSR to harmonijne funkcjonowanie i rozwój, przedsiębiorstw i otoczenia korzyści biznesu: TAK korzyści otoczenia: NIE CSR: NIE Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 CSR to harmonijne funkcjonowanie i rozwój, przedsiębiorstw i otoczenia korzyści biznesu: NIE korzyści otoczenia: TAK CSR: NIE Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 CSR to harmonijne funkcjonowanie i rozwój, przedsiębiorstw i otoczenia korzyści biznesu: TAK korzyści otoczenia: TAK CSR: TAK Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 CSR to harmonijne funkcjonowanie i rozwój, przedsiębiorstw i otoczenia To proces polegający na ciągłym poszukiwaniu równowagi między interesem firmy, a dobrem otoczenia. niezbędne są: świadomość wzajemnych relacji firmy i otoczenia oraz ich wpływu na siebie nawzajem, wiedza jak osiągać równowagę między korzyściami firmy i korzyściami otoczenia Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Filary CSR  lokalny rynek pracy (organizacja pracy w firmie, relacje z pracownikami w tym zasada równości szans kobiet i mężczyzn)  środowisko naturalne (działania w celu ochrony środowiska naturalnego i minimalizowania skutków działalności)  zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz społeczności lokalnych, zaangażowanie w działalność społeczną)  uczciwe praktyki rynkowe (relacje z kontrahentami, partnerami biznesowymi, klientami) Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dlaczego idea CSR jest ważna?  wpisuje się w założenia zawarte w strategicznych dokumentach dotyczących rozwoju gospodarczego Polski (Strategia Rozwoju Kraju, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) oraz Europy (Strategia Europa 2020)  wciąż istnieje niska świadomość i wiedza na temat idei CSR – wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie PARP „Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu wraz z opracowaniem zestawu wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach” (2011) Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Dlaczego idea CSR jest ważna? Tylko 31% badanych przedstawicieli firm deklaruje znajomość idei CSR (mikro 26%, małe 36%, średnie 50%, duże 70%) i jednocześnie 67% z tej grupy realizuje działania z nią związane (mikro 56%, małe 80%, średnie 79%, duże 84%). Tylko 24% badanych przedstawicieli firm deklaruje znajomość przewodników, norm i standardów CSR. 86% wszystkich badanych dostrzega problemy związane z realizacją zasad CSR. Wskazywane są przede wszystkim : konieczność poniesienia nakładów finansowych (38%), brak czasu (33%), złożoność tematu (32%) oraz brak wiedzy i umiejętności (30%). Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Dlaczego idea CSR jest ważna?  CSR to korzyści dla firm - przewaga konkurencyjna - wzrost w dłuższej perspektywie czasowej - większa odporność na skutki sytuacji kryzysowych - pozytywny wizerunek firmy - dobre relacje z otoczeniem Większość, bo 60% wszystkich badanych, bez względu na to czy realizują działania społecznie odpowiedzialne czy też nie, dostrzega korzyści wynikające ze stosowania zasad CSR. 74% badanych przedstawicieli firm wskazuje na poprawę wizerunku firmy, 58% badanych mówi o wyższej motywacji swoich pracowników, 45% twierdzi, że stosowanie zasad CSR powoduje podniesienie poziomu przychodów, a 21% wskazuje dodatkowe oszczędności. 18% badanych uważa, że CSR pomaga w ustabilizowaniu sytuacji firmy i osiąganiu przewidywalności biznesowej. Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Dlaczego idea CSR jest ważna?  CSR to korzyści dla otoczenia firm - przyjazne miejsca pracy - ograniczenie zniszczeń i zużycia zasobów środowiska naturalnego - wsparcie lokalnych społeczności i inicjatyw - wsparcie aktywności lokalnych, regionalnych organizacji pozarządowych Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Zrealizowane działania: Cykl publikacji poświęconych tematyce CSR w dzienniku „Gazeta Lubuska” oraz w wydawnictwie „Biznes Lubuski”

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Zrealizowane działania: Konkurs „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Zrealizowane działania: Publikacja projektu „Działaj odpowiedzialnie! PRAKTYKI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W LUBUSKIEM”

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Zrealizowane działania: Reportaż filmowy „Biznes z sercem” oraz relacje filmowe ze wszystkich działań projektu dostępne na http://www.opzl.pl/materialy_wideo/ http://www.opzl.pl/materialy_wideo/

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Zrealizowane działania: 2 Konferencje Regionalne 7 Seminariów Informacyjnych upowszechniające ideę CSR, w których łącznie udział wzięło blisko 300 osób

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Rezultaty: Blisko 90% przedsiębiorców uczestniczących w działaniach projektu stwierdziło wzrost swojej wiedzy o idei CSR, natomiast u 50% z nich wzrósł poziom świadomości korzyści płynących z prowadzenia praktyk społecznie odpowiedzialnych Ponad 70% firm deklaruje włączenie praktyk CSR do swojej strategii biznesowej

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Rezultaty: Blisko 100% pracowników uczestniczących w działaniach projektu podniosło poziom swojej wiedzy o idei CSR, natomiast ponad 75% z nich potwierdziło wzrost własnej świadomości w zakresie korzyści wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa CSR według uczestników projektu to m.in.: Korzystne działanie firmy na rzecz środowiska Poszanowanie pracowników Uczciwość wobec kontrahentów Działania na rzecz społeczności lokalnej Przejrzyste i etyczne działania firmy Otwartość na dialog z interesariuszami

20 www.bizneslubuski.pl www.opzl.pl www.bizneslubuski.pl www.opzl.pl Dziękuję za uwagę Projekt nr WND-POKL.07.02.01-08-006/11 „Powiatowa ścieżka reintegracji społecznej i zawodowej ON” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Działaj odpowiedzialnie! Promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim Jarosław Nieradka Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google