Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja patentowa w procesie wspomagania innowacji Seminarium Zielona Góra 30.11.2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja patentowa w procesie wspomagania innowacji Seminarium Zielona Góra 30.11.2005."— Zapis prezentacji:

1 Informacja patentowa w procesie wspomagania innowacji Seminarium Zielona Góra

2 Sukces przedsiębiorcy i każdego twórcy zależy nie tylko od zdolności tworzenia innowacji, ale także od zdolności zabezpieczenia rozwiązań własnych i ich ochrony. Seminarium Zielona Góra

3

4 Ochronę rozwiązań innowacyjnych można zabezpieczyć poprzez uzyskanie następujących praw wyłącznych: ♦ patenty ♦ prawa ochronne ♦ rejestracje ♦ prawo autorskie Seminarium Zielona Góra

5 Przedmioty ochrony własności przemysłowej w Polsce Na terytorium Polski problematykę ochrony własności przemysłowej reguluje ustawa „Prawo własności przemysłowej ” – z dnia 30 czerwca 2000 roku (Dz. U. Nr 119 poz z dnia 13 czerwca 2003 r.) oraz ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o dokonaniu Europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z dnia 14 marca 2003 r.) Seminarium Zielona Góra

6 Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej a uzyskane prawa wyłączne wynalazek → patent krajowy lub patent europejski wzór użytkowy → prawo ochronne znak towarowy → prawo ochronne wzór przemysłowy → prawo z rejestracji topografia układu scalonego → prawo z rejestracji oznaczenie geograficzne → prawo z rejestracji Seminarium Zielona Góra

7 Innowacyjność w przełożeniu na ilość zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych do Urzędu Patentowego w latach 2000 – 2004 Zgłoszenia w trybie krajowym dokonane przez podmioty krajowe i zagraniczne. Zgłoszenia dokonane w trybie międzynarodowym, które weszły w fazę krajową. Seminarium Zielona Góra

8 Liczba zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym oraz zgłoszeń PCT, które weszły w fazę krajową RokLiczba zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym Liczba zgłoszeń PCT, które weszły w fazę krajową w PL

9 Liczba decyzji o udzielonych prawach wyłącznych na wynalazki i wzory użytkowe RokDecyzje ogółem (w tym odmowy, umorzenia itp.) Liczba decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek Liczba decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy

10 Liczba udzielonych w 2004 r. praw ochronnych na polskie wynalazki i wzory użytkowe w podziale na województwa

11 Wynik innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstwa to nowe znaki towarowe, które odgrywają kluczową role w gospodarce rynkowej i są elementem: ♦ promocji ♦ strategii tworzenia wizerunku a) przedsiębiorstwa b) produkowanych towarów lub świadczonych usług Seminarium Zielona Góra

12 Liczba zgłoszeń znaków towarowych RokLiczba zgłoszeń ogółem Liczba zgłoszeń w trybie krajowy m Liczba notyfikacji o rejestracji w trybie międzynarodow ym

13 Od 1 maja 2004 roku Polskie podmioty gospodarcze mogą dokonywać zgłoszeń o uzyskanie rejestracji znaku towarowego Wspólnoty i wzoru Wspólnotowego. W 2004 roku Urząd Patentowy RP otrzymał 66 zgłoszeń o znak towarowy Wspólnoty, które po badaniu formalnym przekazano do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Seminarium Zielona Góra

14 Liczba rozpatrzonych zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym oraz zbadanych znaków towarowych w trybie międzynarodowym RokLiczba podjętych decyzji (tryb krajowy) Liczba zbadanych rejestracji w trybie międzynarodowym OgółemDecyzje pozytywne OgółemUznanie na terenie PL

15 Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Seminarium Zielona Góra

16 Liczba zgłoszeń wzorów przemysłowych (zdobniczych) RokLiczba zgłoszeń ogółem* Liczba zgłosze ń krajow ych Liczba zgłosze ń zagrani cznych

17 Liczba podjętych decyzji dotyczących wzorów przemysłowych (zdobniczych) RokLiczba rozpatrzony ch zgłoszeń Liczba decyzji pozytywnych o udzieleniu prawa z rejestracji

18 STRONA GŁÓWNA BAZY DANYCH WIADOMOŚCI PRZYDATNE ADRESY

19 Bazy danych UP RP

20

21 WYSZUKIWANIE PROSTE

22 WYNIK WYSZUKIWANIA - LISTA

23 WYSZUKIWANIE WEDŁUG KRYTERIÓW

24 WYNIK WYSZUKIWANIA

25 WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

26 Znaki polskie procedura krajowa i wyznaczenie ochrony w Polsce w trybie madryckim baza UPRP: Znaki międzynarodowe baza WIPO: Znaki wspólnotowe baza OHIM:

27 WYSZUKIWANIE – ZNAKI TOWAROWE KRAJOWE

28 WYNIK WYSZUKIWANIA

29 WYNIK - BIBLIOGRAFIA + GRAFIKA

30 WYSZUKIWANIE – ZNAKI „MADRYCKIE”

31 WYNIK WYSZUKIWANIA

32

33

34

35 WYNIK - LISTA WYSZUKANYCH ZNAKÓW

36 WYNIK – BIBLIOGRAFIA + GRAFIKA

37 BIULETYN I WIADOMOŚCI UP W INTERNECIE Biuletyn i Wiadomości UP w Internecie Urząd Patentowy RP wdrożył system umożliwiający przeglądanie na naszej stronie Biuletynu Urzędu Patentowego i Wiadomości Urzędu Patentowego. Otwórz przeglądanie BUP i WUP

38 ROCZNIKI UDOSTĘPNIANYCH BUP I WUP

39 PRZYDATNE ADRESY

40

41 Ogólnodostępne bazy patentowe w Internecie ESPACENET DEPATISNET ☺ łatwe wyszukiwanie ☺ 45 milionów dokumentów patentowych z całego świata ☺ Patent Family Service Seminarium Zielona Góra

42

43

44 Ośrodek Informacji Patentowej; Uniwersytet Zielonogórski Czytelnia Zbiorów Patentowych Czynna: pn-czw: 09: :00 pt: 09: :00 tel. (0-68) Budynek Główny, kampus A/A-6, pokój 103

45 Dziękuję za uwagę Marianna Zaremba Seminarium Zielona Góra


Pobierz ppt "Informacja patentowa w procesie wspomagania innowacji Seminarium Zielona Góra 30.11.2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google