Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Malta, luty 2013 PIŁA 12 marzec 2015 r. FUNDUSZE ZWROTNE – INSTRUMENTEM WSPIERANIA ROZWOJU MŚP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Malta, luty 2013 PIŁA 12 marzec 2015 r. FUNDUSZE ZWROTNE – INSTRUMENTEM WSPIERANIA ROZWOJU MŚP."— Zapis prezentacji:

1 Malta, luty 2013 PIŁA 12 marzec 2015 r. FUNDUSZE ZWROTNE – INSTRUMENTEM WSPIERANIA ROZWOJU MŚP

2 Informacje o FRIPWW S.A. (Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Data powstania 2001r. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Misja Funduszu Rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej poprzez:Świadczenie pomocy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w postaci udzielania poręczeń pożyczek i kredytów. UdziałowcyWojewództwo Wielkopolskie Bank Gospodarstwa Krajowego WFOŚiGW w Poznaniu Samorządy lokalne

3 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Fundusz oferuje poręczenia kredytów udzielanych przez banki:  PKO BP S.A.  Pekao S.A.  Bank Ochrony Środowiska S.A.  Spółdzielcza Grupa Bankowa Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.  Alior Bank S.A.

4 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych  ICB Meritum Bank S.A.  Getin Noble Bank S.A. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi bankami.

5 Od 12-tu lat wspieramy przedsiębiorców 3397liczba udzielonych poręczeń 499 mln złkwota udzielonych poręczeń 1 mld złkwota udzielonych kredytów i pożyczek dzięki poręczeniu Funduszu 171 mln złkwota aktywnych poręczeń kredytowych 3000liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z poręczeń FRIPWW 32 mln złkapitał poręczeniowy Funduszu 400%wykorzystanie kapitału Ratingocena długoterminowa poziom inwestycyjny A+ perspektywa neutralna (Agencja Ratingowa EuroRating)

6 12 LAT WSPIERAMY FIRMY W WIELKOPOLSCE poręczenia JEREMIE poręczenia JEREMIE JEREMIE I - 41 418 330 PLN 352 PORĘCZEŃ JEREMIE II - 39 640 865 PLN 137 PORECZEŃ JEREMIE III - 52 696 875 PLN 238 PORĘCZEŃ JEREMIE IV - 53 036 598 PLN 231 PORĘCZEŃ JEREMIE V - 39 744 328 PLN 142 PORĘCZEŃ RAZEM 226 536 996 PLN 1100 PORĘCZEŃ

7 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Ilość zatrudnionychIlość firm %Wartość poręczenia Do 5 osób193056,81184 364 712 PLN Od 6 do 50 osób129638,15235 048 762 PLN Od 51 do 249 osób 171 5,03 78 825 843 PLN RAZEM 3397 100,00 499 139 319 PLN STRUKTURA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY

8 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Informacja dotycząca pomocy dla przedsiębiorców udzielonej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA – powiat pilski: 2012 rok – 27 poręczeń na kwotę 5 199 740,51 zł dla kredytów na kwotę 8 678 141,64 zł 2013 rok – 22 poręczenia na kwotę 4 913 921,00 zł dla kredytów na kwotę 29 384 151,00 zł ( w tym limit kredytowy na kwotę 18 100 000 zł i 4 500 000 zł) 2014 rok – 35 poręczeń na kwotę 7 215 073,53 zł dla kredytów na kwotę 40 673 466,74 zł ( w tym limit kredytowy na kwotę 9 500 000 zł i 23 600 000 zł) 2015 rok – 3 poręczenia na kwotę 440 000,00 zł dla kredytów na kwotę 2 150 000,00 zł

9 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych W sumie 87 poręczeń na kwotę: 17 768 735,04 zł dla kredytów na kwotę 80 885 759,38 zł, w tym: - 59 poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE, a 28 poręczeń ze środków własnych FRIPWW, - 50 kredytów obrotowych, 13 kredytów inwestycyjnych, 8 kredytów nieodnawialnych, 4 pożyczki inwestycyjne, 4 pożyczki, 3 kredyty zaliczki, 4 limity kredytowe i 1 kredyt wielocelowy

10 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Ilość zatrudnionychIlość firm %Wartość poręczenia Do 5 osób186357,25174 306 000 PLN Od 6 do 50 osób123437,92213 585 000 PLN Od 51 do 249 osób 157 4,82 70 357 000 PLN RAZEM 3254 100,00 458 248 000 PLN STRUKTURA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ FIRMY Informacje o FRIPWW SA Warunki poręczeń kredytów, pożyczek oraz leasingu Poziom poręczeniado 80% kwoty kredytu Wartość poręczeniado 1.200.000 zł Okres poręczeniado 66 miesięcy OpłatyWg. tabeli opłat Zabezpieczeniestandardowo weksel własny in blanco PożyczkiDo 50% wartości pożyczki Główne branżeUsługi – 52%, handel – 24%, budownictwo – 14%, produkcja 10%

11 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych OFERTA PORĘCZENIA FRIPWW DLA FIRM OBEJMUJE : 1. PORECZENIE KRDYTÓW I POŻYCZEK 2. PORĘCZENIE LEASINGU 3. PORĘCZENIE WADIÓW W PRZETARGACH PUBLICZNYCH

12 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych KryteriumWarunki KlientOsoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego Przedmiot kredytuPrzeznaczony na rzecz działalności gospodarczej Waluta poręczeniaPLN Wartość poręczeniaMax 1 000.000 zł Poziom poręczeniaDo 80% wartości udzielonego kredytu Poręczenia kredytów

13 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Poręczenia kredytów – cd. Kryterium Warunki ZabezpieczenieStandardowo weksel własny in blanco OpłatyZgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i prowizji z uwzględnieniem aktualnych promocji Warunki wejścia poręczenia w życie  Zawarcie umowy poręczenia i spełnienie ustalonych w niej warunków  Zapłata prowizji na rzecz Funduszu

14 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Dokumentacja do podjęcia decyzji o udzieleniu poręczenia: 1.Wniosek o udzielenie poręczenia 2.Załączniki: oświadczenie dla Wnioskodawcy 3.Dokumentacja finansowa, w tym m.in. Decyzja oraz wynik analizy. UWAGA: wszystkie niezbędne dokumenty Fundusz otrzymuje od banku.

15 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych KryteriumWarunki KlientOsoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego Przedmiot leasinguPrzeznaczony na rzecz działalności gospodarczej Waluta poręczeniaPLN Wartość poręczeniaMax 1 000.000 zł Poziom poręczeniaDo 80% wartości finansowania (wartość netto pomniejszona o opłatę wstępną) Poręczenia transakcji leasingowych

16 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Poręczenia transakcji leasingowych – cd. Kryterium Warunki ZabezpieczenieStandardowo weksel własny in blanco OpłatyZgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i prowizji z uwzględnieniem aktualnych promocji Warunki wejścia poręczenia w życie  Zawarcie umowy poręczenia i spełnienie ustalonych w niej warunków  Zapłata prowizji na rzecz Funduszu  Ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty leasingu oraz zabezpieczeń poręczenia  Wydania przedmiotu leasingu

17 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Poręczenia transakcji leasingowych – cd. Kryterium Warunki Wygaśnięcie poręczenia 1) Zawarcia umowy nie zgodnie z treścią decyzji i umowy leasingu 2) Wygaśnięcia umowy leasingu 3) Upływu terminu wskazanego w umowie poręczenia 4) Odstąpienia od umowy leasingu 5) Nie wydania przedmiotu leasingu Klientowi 6) Dopuszczenia do zawarcia umowy leasingu przedmiotu nie służy do prowadzania działalności gospodarczej przez Klienta lub nie jest z nią związany 7) Znaczącej zmiany umowy leasingu bez zgody Funduszu 8) Przeniesienia wierzytelności z tytułu poręczenia lub z tytułu umowy leasingu na osobę trzecią bez zgody Funduszu 9) Nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Finansującego istotnych obowiązków związanych z nadzorem nad wykonywaniem umowy leasingu

18 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Dokumentacja do podjęcia decyzji o udzieleniu poręczenia: 1.Wniosek o udzielenie poręczenia 2.Załączniki: oświadczenie dla Wnioskodawcy 3.Dokumentacja leasingowa, w tym m.in. Decyzja oraz wynik analizy

19 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych KORZYŚCI DLA KLIENTÓW : Dla wszystkich:  Realizacja transakcji na korzystniejszych warunkach.  Alternatywa dla tradycyjnych dodatkowych zabezpieczeń, takich jak, np.: przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka, wymaganych w przypadku bardziej złożonych transakcji. Dla przedsiębiorców wykorzystujących rzadko spotykane środki trwałe:  Dużo większe możliwości finansowania mniej płynnych przedmiotów w tym niekiedy prototypów. Dla przedsiębiorców wkraczających na rynek:  Możliwość sfinansowania inwestycji firmom z niedługą historią kredytową lub firmą wkraczającym na rynek.

20 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych KryteriumWarunki KlientOsoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie województwa wielkopolskiego Przedmiot wadiumZabezpieczenie wadium w przetargach publicznych Waluta poręczeniaPLN Wartość poręczenia Kwota pakietu wadialnego do 1 mln PLN Poziom poręczeniaKwota jednostkowego poręczenia do 500 000 PLN PORĘCZENIA WADIALNE

21 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Poręczenia wadialne – cd. KryteriumWarunki Standardowy okres poręczeniaUmowa na pakiet wadialny zawierana jest na okres 12-tu miesięcy Okres poręczenia jednostkowegoPoręczenie wadialne udzielane jest na czas określony odejmujący okres związania z ofertą określony w warunkach przetargu

22 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych Poręczenia wadialne – cd. Kryterium Warunki ZabezpieczenieStandardowo weksel własny in blanco OpłatyZgodnie z aktualnie obowiązującą Tabelą Opłat i prowizji z uwzględnieniem aktualnych promocji -dla pakietu wadialnego do 1% od 0,1% - dla jednostkowego wadium do 1.5% od 0,5% Warunki wejścia poręczenia w życie  Zawarcie umowy poręczenia i spełnienie ustalonych w niej warunków  Zapłata prowizji na rzecz Funduszu

23 Podstawowe cechy JEREMIE  Finansowanie działalności gospodarczej mikro małego lub średniego przedsiębiorcy  Finansowanie inwestycji polegających na zakupie, budowie, modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo – handlowych  Tworzenie nowych miejsc pracy  Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych KORZYŚCI DLA KLIENTÓW : -Brak konieczności wpłaty wadium w postaci gotówki -Możliwość udziału w wielu przetargach jednocześnie -Możliwość złożenia wniosku online -Szybka decyzja – przyznanie pakietu do 5 dni roboczych, poręczenie przetargu w ramach pakietu do 1 dnia roboczego -Otrzymują możliwość wzięcia udziału w przetargach w których wcześniej nie mogli wziąć udziału z uwagi na wymóg wysokiego wadium.

24 Przykładowe opłaty z tytułu poręczenia JEREMIE II Kwota poręczenia Prowizja za udzielenie poręczenia SILVER do 100 000,00 PLN 0,1 % od 100 000,01 PLN do 200 000,00 PLN 0,1 % od 200 000,01 PLN do 300 000,00 PLN 0,1% od 300 000,01 PLN do 400 000,00 PLN 0,1 % od 400 000,01 PLN do 500 000,00 PLN 0,1 % GOLD od 500 000,01 PLN do 990 000,00 PLN 0,1 % Informacje teleadresowe Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań (+48) 61 67 10 481 (+48) 61 6710 482 (+48) 61 6710 487 fax: (+48) 61 6710 610 fundusz@fripww.pl

25 Dziękuję za uwagę MICHAŁ CHOJARA Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań www.fripww.pl


Pobierz ppt "Malta, luty 2013 PIŁA 12 marzec 2015 r. FUNDUSZE ZWROTNE – INSTRUMENTEM WSPIERANIA ROZWOJU MŚP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google