Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młody Asyż w „Leśnej”.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młody Asyż w „Leśnej”."— Zapis prezentacji:

1 Młody Asyż w „Leśnej”

2 1. Czym jest Asyż? To miasto we Włoszech, miasto św.Franciszka, patrona pokoju

3 2. Czym jest „Duch Asyżu” - „Lo Spirito di Assisi „ ?
To duch pokoju, dialogu, wzajemnego szacunku, zapoczątkowany w tym miejscu przez Jana Pawła II, który 27.X.1986 zaprosił tu przywódców wszystkich religii świata na wspólną modlitwę o pokój.

4 W tym dniu w Asyżu na modlitwę o pokój zgromadzili się przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, Żydzi, muzułmanie, buddyści, hinduiści, sintoiści, dżiniści, konfucjoniści, zoroartustrianie ,a nawet wyznawcy plemiennych religii afrykańskich czy indiańskich – w sumie 47 religii świata

5 „Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem, że ludzkość (
„Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem, że ludzkość (...) angażując się w wielką sprawę pokoju, winna sięgać do swych najgłębszych i najbardziej życiodajnych źródeł (...). Mamy pewność, iż po to, aby świat stał się wreszcie miejscem prawdziwego i trwałego pokoju, oprócz środków ludzkich i ponad nimi potrzeba gorącej, pokornej i ufnej modlitwy (...). Modlitwa prowadzi do nawrócenia serca. Właśnie dlatego przybyliśmy do tego miejsca” – powiedział Jan Paweł II

6 Jan Paweł II nieprzypadkowo wybrał Asyż na miejsce modlitwy. Św
Jan Paweł II nieprzypadkowo wybrał Asyż na miejsce modlitwy. Św.Franciszek, zwany Biedaczyną z Asyżu uznawał wszystkich ludzi i całe stworzenie za braci i siostry, był prekursorem walki z wszelką dyskryminacją

7 Asyż, dzięki polskiemu Papieżowi, stał się światową stolicą ekumenizmu, pokoju i pojednania, miastem powszechnej modlitwy, symbolem szacunku dla całego stworzenia, wielości kultur i dialogu.

8 Uczestnicy spotkania podjęli
także post w intencji pokoju w świecie. Zasadzili też drzewka oliwne – symbol pokoju.

9 W spotkaniu uczestniczyła także Matka Teresa z Kalkuty
i Brat Roger, założyciel ekumenicznej wspólnoty w Taize.

10 3. Na jakiej podstawie działał Jan Paweł II, zapraszając przedstawicieli innych religii do Asyżu?
Po pierwsze na podstawie Ewangelii, która każe nam kochać wszystkich ludzi. Po wtóre – wdrażał w ten sposób w życie idee najważniejszego wydarzenia w Kościele XX wieku, jakim był Sobór Watykański II i jego dokumenty dotyczące dialogu i ekumenizmu

11 Najważniejsze soborowe dokumenty dotyczące dialogu ze światem i innymi religiami to:
*Dekret o ekumenizmie „Unitatis redintegratio” *Deklarację „Nostra aetate” o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich *Deklarację o wolności religijnej „Dignitatis humanae” *Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium te spes” Nauczanie Soboru to najwyższe rangą dokumenty kościelne obowiązujące wszystkich wiernych.

12

13 Dokumenty te mówią, że: - każdy człowiek ma prawo do wyboru religii Kościół nie odrzuca niczego, co w innych religiach „prawdziwe jest i święte” inne religie zawierają w sobie „semina Verbi” – ziarna Słowa, ziarna prawdy - Kościół poczuwa się do braterstwa i solidarności z wszystkimi ludźmi Kościół pragnie prowadzić dialog ze światem i innymi religiami Dlatego – wierząc, że – jako chrześcijanie- posiadamy bezcenny skarb pełni Bożego Objawienia, szanujemy wszystkich ludzi, którzy szczerym sercem szukają Boga i wspólnie z nimi pragniemy budować świat pokoju i wzajemnego szacunku.

14 4. Czy wspólna modlitwa różnych religii nie była przejawem
synkretyzmu religijnego (mieszania elementów różnych religii)? Nie, gdyż każdy modlił się odrębnie, zgodnie ze swoją tradycją religijną, w poszanowaniu tradycji innych. Intencja była wspólna, ale nie było jakiejś „mieszanki modlitewnej”; np. chrześcijanie modlili się w katedrze św.Rufina, gdzie ochrzczony był ś.Franciszek Wyjaśnił to Benedykt XVI: "wskazana droga nie jest drogą relatywizmu czy synkretyzmu religijnego", bo "Kościół jest zobowiązany nieustannie głosić Chrystusa, który jest »drogą, prawdą, i życiem«", w którym ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym "Bóg wszystko pojednał ze sobą", „nie wyklucza jednak dialogu i wspólnego poszukiwania prawdy w różnych dziedzinach życia"

15 Czy spotkanie w Asyżu było wydarzeniem jednorazowym?
Nie, po nim odbyło się wiele podobnych spotkań w różnych miastach świata, a w samym Asyżu jeszcze dwukrotnie; w tym w 25. lecie pierwszego spotkania, z papieżem Benedyktem XVI

16 Benedykt XVI z innymi przywódcami religijnymi w Asyżu, w 25. –lecie pierwszego spotkania

17

18 Znak pokoju

19 Jan Paweł II poprosił o organizowanie takich spotkań
Wspólnotę św.Idziego, która zorganizowała m.in. na zaproszenie Kard.Dziwisza kongres „Ludzie i religie” z modlitwą o pokój na krakowskim Rynku w 2009 r.

20

21

22

23

24

25

26

27 Działania o podobnym charakterze podejmuje także papież
Franciszek, spotykając się z przedstawicielami innych religii

28

29 Także nasz Metropolita, kard.S.Dziwisz, najbliższy
współpracownik Jana Pawła II i inni biskupi, kroczą ekumeniczną drogą, troszcząc się o zachowanie dziedzictwa JPII

30

31 „Dlatego pragnąłem, by «duch Asyżu» nie tylko nie zgasł, ale przeciwnie, szerzył się w świecie, odnajdując w każdym miejscu nowych świadków pokoju i dialogu.” „Dziś bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy pielgrzymów pokoju, świadków powszechnej solidarności, potrafiących zapomnieć o własnym interesie indywidualnym i grupowym, o własnym życiu. Nie może być pokoju we wspólnym domu tego świata, jeśli chociaż jeden z narodów, nawet ten najmniejszy, zostanie zapomniany czy wręcz wykluczony”

32 Uczestnik pamiętnego, pierwszego spotkania w Asyżu, kard
Uczestnik pamiętnego, pierwszego spotkania w Asyżu, kard. Roger Etchegaray, ówczesny przewodniczący Papieskiej Komisji „Iustitia et Pax”, wspominając to wydarzenie, mówił: „Tego dnia usłyszałem rytm serca świata. Krótkie spotkanie na wzgórzu, jedno czy dwa słowa, gest wystarczyły obecnym tam przedstawicielom podzielonej ludzkości radośnie odkryć na nowo pierwotną jedność. Kiedy pod koniec szarego poranka na niebie nad Asyżem pojawiła się tęcza, ci wszyscy przywódcy religijni, zaproszeni przez śmiałego proroka, obecnego pośród nich papieża Jana Pawła II, dostrzegli w niej przynaglające wezwanie do braterstwa: nikt nie miał wątpliwości, że to właśnie modlitwa spowodowała pojawienie się widzialnego znaku przymierza między Bogiem a potomkami Noego”.

33 "Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" jest częścią wieloletniego projektu Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ma przyczynić się do promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są: · promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,  · podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach, · poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności. „Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”. Jan Paweł II

34


Pobierz ppt "Młody Asyż w „Leśnej”."

Podobne prezentacje


Reklamy Google