Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie) Mgr Katarzyna Bikowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie) Mgr Katarzyna Bikowska."— Zapis prezentacji:

1 Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie) Mgr Katarzyna Bikowska

2 Wiedza a bibliotek-a/-arz Piąte prawo bibliotekarstwa Ranganathana Merete Sanderhoff  Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem (1931)  Sharing is Caring (2014) www.amitsahoo.com Wiele dróg służących zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy - od kształcenia instytucjonalnego do samokształcenia…

3 Motywacja do samokształcenia w bibliotece  Motywacja, to psychologiczny stan przyczyniający się do stopnia w jakim człowiek się w coś angażuje. Obejmuje ona czynniki, które powodują, wytyczają i podtrzymują zachowania ludzkie zmierzające w określonym celu*.  Motywowanie polegać powinno na zachęcaniu do lepszej, efektywniejszej pracy i ciągłego podnoszenia umiejętności. *J. Stoner, R.E Freeman, D.R.Jr. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 1999, s. 426

4 Motywacja do samokształcenia w bibliotece  W przypadku osób zaangażowanych w realizację misji i zadań biblioteki, dla których czynnik finansowy nie odgrywa znaczącej roli w ich aktywności większe znaczenie będą miały:  zaspokojenie potrzeb; osiągnięć (poczucie, że to co, robimy, ma sens), doświadczenia nowej, zróżnicowanej stymulacji, ciekawości, eksploracji, samorealizacji, sukcesu (motywacja instrumentalna oraz autonomiczna),  działania mające na celu wzmocnienie potencjału kompensacyjnego (możliwości zdobywania nowych umiejętności, poszerzania wiedzy). A. Wojtczuk-Turek, Zachowanie innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Warszawa 2012, s. 117. silnie wyrażona potrzeba osiągnięćnagrody

5 Forum jako forma dzielenia się wiedzą  Konferencje, kongresy, zjazdy, seminaria, warsztaty, sympozja czy targi książki stanowią aktywną formę wymiany doświadczeń  Według „Słownika Wyrazów Obcych PWN” jednym ze znaczeń terminu forum jest to spotkanie poświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu  Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego  Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych w Krakowie  Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych  „Forum Bibliotek Medycznych”

6 8 Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie dominika.bibliosfera.net

7 8 FMB w Olsztynie (12-13.09.2013)  ponad 150 bibliotekarzy z całej Polski  2 dni obrad  16 warsztatów i 18 prezentacji  pod hasłem: „Biblioteka – twój czas, Twoje miejsce”  cztery obszary tematyczne:  Czas na Ciebie (umiejętności interpersonalne, twórcze),  Rusz z miejsca! (umiejętności zawodowe),  Czas potrzeb (promocja czytelnictwa, walka ze stereotypami),  Miejsce innowacji (nowe trend, technologie).

8 8 FMB w Olsztynie

9 Opis ankiety  przełom czerwca i lipca 2014 roku  Arkusze badawcze wysłano drogą mailową  do 138 zarejestrowanych uczestników 8 FMB, z czego uzyskano 46 maili zwrotnych  podstawą analizy jest 41 odpowiedzi (29,7%)  Kwestionariusz ankiety składał się z 7 pytań, w tym 2 pytania wielokrotnego wyboru, 1 pytanie półotwarte, 2 zawierały propozycje odpowiedzi z wykorzystaniem skali Lickerta.

10 Wyniki ankiety/ Metryczka: Afiliacja uczestników 8FMB Staż pracy w bibliotece Liczniej reprezentowaną grupą respondentów, biorąc pod uwagę płeć, stanowiły kobiety (80,5%)

11 Wyniki ankiety

12 Pyt. 4. Jakie zagadnienia proponowane w programie FMB interesowały Panią/Pana najbardziej?

13 Wyniki ankiety

14

15 Podsumowanie  8 Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie:  wpłynęło na integrację środowiska bibliotek i nawiązanie kontaktów towarzyskich,  sprzyjało realizacji ścieżki własnej kariery,  jako skuteczne narzędzie komunikacyjne nadal oddziałuje na jednostki poprzez prezentowanie różnorodnych koncepcji,  dało gotowe scenariusze praktyk udoskonalających codzienny kontakt z książką, użytkownikiem i innymi bibliotekami.

16 Dziękuję za uwagę pulowerek.pl


Pobierz ppt "Pora na inspiracje? - Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie) Mgr Katarzyna Bikowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google