Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie jako Szkoła Promująca Zdrowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie jako Szkoła Promująca Zdrowie"— Zapis prezentacji:

1 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie jako Szkoła Promująca Zdrowie
Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie jako Szkoła Promująca Zdrowie - przykłady dobrych praktyk

2 Całościowo, systemowo i długofalowo podchodzimy do ZDROWIA

3 Rys historyczny Rok 2004: powołanie Szkolnego Zespołu Promocji Zdrowia oraz stworzenie Szkolnego Programu Promocji Zdrowia (inspiracją był problem hałasu); wybór znaku – logo Szkoły Promującej Zdrowie (wyłonione w wyniku szkolnego konkursu); Rok 2007: zostaliśmy laureatami kampanii „Wiem, co jem” organizowanej przez Pełnomocnika m. st. Warszawy do spraw rodziny oraz przez Biuro Edukacji i Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy;

4 Rys historyczny c.d. Rok 2008:
wpisanie szkoły do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie; otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie; Organizacja „Śniadania prasowego” – popularyzacja działań szkoły w zakresie zdrowego odżywiania; Organizacja „Pierwszego Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia” dla szkół Dzielnicy Wola; Organizacja wizyty studyjnej dla gości z Europy Wschodniej i Azji we współpracy z Biurem Edukacji i Mazowieckim Kuratorium Oświaty – prelekcja dotycząca historii tworzenia przez nas Szkoły Promującej Zdrowie; Rok 2009 multimedialna prezentacja szkoły pt. „Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organizacjami w działaniach dla zdrowia” na I Konferencji Szkół Promujących Zdrowie;

5 Rys historyczny c.d. Rok 2011 multimedialna prezentacja szkoły na I Forum Zdrowia zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki; udział w Pikniku „Zdrowe Mazowsze”; Rok 2012 udział w projekcie „Szkoła z pomysłem - na zdrowy styl życia”; wyróżnienie prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem - na uczenie”; Rok 2013 prezentacja wyników autoewaluacji środowisku szkolnemu, lokalnemu oraz przedstawicielowi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty; Rok 2014 otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie;

6 Szkołę Promującą Zdrowie realizujemy w następujących obszarach:

7

8 Dobry klimat w naszej szkole
tworzymy poprzez: wspólną naukę, zabawę, ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu

9 Dobry klimat w naszej szkole
tworzymy poprzez: podróże, współpracę i pomoc innym oraz wspólne celebrowanie sukcesów

10 Rozpowszechnianie idei Szkoły Promującej Zdrowie
Piknik i Forum Zdrowia organizowane przez Marszałkowski Urząd Wojewódzki Coroczna impreza integracyjna „Piknik Rodzinny”

11 MKO – wizyta studyjna dla gości z Europy i Azji
Akcje plakatowe oraz informacyjne dla uczniów i rodziców Prelekcje w szkołach podstawowych w Warszawie i w Małej Wsi

12 Projekty, które realizujemy:
Cichy Październik 12

13 na wewnętrznej diagnozie potrzeb
Edukacja oparta na wewnętrznej diagnozie potrzeb Dzielnicowy konkurs „Zdrowy Styl Życia” Akcja „Cichy Październik” – prelekcje, badanie słuchu Warsztaty i prelekcje specjalistów Projekty edukacyjne – „Ławeczka na Woli”

14 Mikroklimat Wyciszone sale świetlicy szkolnej Wspólne śniadanie
Stojaki rowerowe Sklepik szkolny ze zdrową żywnością Mikroklimat Przerwy na świeżym powietrzu Sale ciszy działające w czasie przerw Zaplecze sportowo - rekreacyjne Bogata baza zajęć pozalekcyjnych

15

16 Sieć organizacji współpracujących

17 Sukcesy i mocne strony Zdobycie nagrody w kampanii „Wiem, co jem”, umożliwiającej modernizację sklepiku szkolnego zgodnie z naszą wizją zdrowego odżywiania; Właściwe zdiagnozowanie problemu hałasu, który stał się przedmiotem długofalowo i systemowo realizowanego Programu Przeciwdziałania Hałasowi Stworzenie „sieci” organizacji i instytucji wspierających nasze działania; Dogłębne studiowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie, które przyczyniło się do sposobu tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie, zgodnego z modelem autorów programu;

18 Sukcesy i mocne strony c.d.
Precyzyjna realizacja zrozumianego i zaakceptowanego przez środowisko projektu Szkoły Promującej Zdrowie; Działanie w sposób programowy wynikający z potrzeb środowiska, obejmujący wiele obszarów życia środowiska szkolnego i mające charakter długofalowy; Realizacja własnych programów z zakresu promocji zdrowia - np.  "Przeciwdziałanie hałasowi" i upowszechnianie ich w szerokim środowisku; Stworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego działania i współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami; 

19 Korzyści, jakie płyną z tytułu bycia Szkołą Promującą Zdrowie
Czynnik wyróżniający szkołę na tle innych placówek – profil szkoły posiadającej certyfikat promocji zdrowia; Zgrane i współpracujące środowisko szkolne; Integracja środowiska szkolnego i lokalnego wokół wspólnych działań; Wzrost świadomości i kompetencji prozdrowotnych; Doświadczenie i zaufanie, z którego korzystają inne instytucje; Prestiż; Zaspakajanie potrzeb prozdrowotnych całego środowiska szkolnego;

20 Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
W dniu 9 grudnia roku podczas uroczystej gali w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji został nam przyznany Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Jesteśmy dumni, że nasza wspólna praca, zaangażowanie i wysiłek zostały docenione.

21 Prezentację przygotowały: Monika Grzeszczuk i
Ewelina Niedzielska - Markowska


Pobierz ppt "im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Warszawie jako Szkoła Promująca Zdrowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google