Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"— Zapis prezentacji:

1 Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +

2 2 Model Bohra budowy atomu wodoru Marek Gałaszewski Teresa Łaskowska

3 Wprowadzenie 3 Niels Bohr w roku 1913 zaproponował model budowy atomu, według którego elektron krąży wokół jądra pod wpływem siły przyciągania kulombowskiego i prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.

4 Ruch elektronu wokół jądra atomu 4 rnrn FcFc p + - m - m – masa elektronu p – pęd elektronu r n – promień n-tej orbity elektronu – siła kulombowska

5 Równanie orbity elektronu 5 - siła dośrodkowa - stała elektrostatyczna Na podstawie II zasady dynamiki Newtona i prawa Coulomba otrzymujemy równanie orbity elektronu:

6 Postulaty Bohra budowy atomu wodoru 6 I. Ruch elektronu wokół jądra atomu odbywa się tylko po takich orbitach, dla których moment pędu elektronu przyjmuje ściśle określone wartości:

7 Postulaty Bohra budowy atomu wodoru 7 II. Elektron może przeskakiwać między dwiema orbitami, absorbując lub emitując foton o energii równej różnicy energii elektronu na tych orbitach:

8 Poziomy energetyczne i serie widmowe atomu wodoru 8 Linie widmowe odpowiadające przeskokom elektronu między różnymi poziomami Seria Balmera widma atomu wodoru

9 Energia w atomie wodoru 9 absorpcja fotonu przez atom podczas przeskoku elektronu z orbity n na orbitę k: emisja fotonu przez atom podczas przeskoku elektronu z orbity k na orbitę n: gdzie: n = 1, 2, 3…, k = n + 1 - energia pochłonięta przez atom - energia wysłana przez atom Emisja fotonu podczas przeskoku elektronu z poziomu drugiego na pierwszy

10 Energia w atomie wodoru 10 Energia całkowita elektronu w atomie wodoru jest sumą energii kinetycznej związanej z ruchem elektronu po orbicie i potencjalnej energii elektrostatycznej związanej z oddziaływaniem elektron – jądro.

11 Warunki kwantyzacji wielkości charakteryzujących stan elektronu 11 1. Energia całkowita elektronu 2. Energia kinetyczna elektronu

12 Warunki kwantyzacji wielkości charakteryzujących stan elektronu 12 3. Energia potencjalna elektron − proton 4. Orbitalny moment pędu

13 Warunki kwantyzacji wielkości charakteryzujących stan elektronu 13 5. Promień n−tej orbity 6. Szybkość elektronu na n−tej orbicie

14 Źródła 14 http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka/c_fizyka_ at_i_kw/wyklad4.html http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka/c_od_ato mu_do_atomu/fizyka/model_bohra/model_bohra.htm http://e-fizyka.info/prezentacje/

15 Model Bohra budowy atomu wodoru w arkuszu kalkulacyjnym 15

16 Rozwiązanie 16

17 Wykres 1 17

18 Wykres 2 18

19 Wykres 3 19

20 Wykres 4 20

21


Pobierz ppt "Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski 1 informatyka +"

Podobne prezentacje


Reklamy Google