Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fotony. Emisja światła – widmo ciągłe i liniowe Efekt fotoelektryczny Liniowe widmo atomowe Promieniowanie ciała doskonale czarnego Hipoteza Plancka –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fotony. Emisja światła – widmo ciągłe i liniowe Efekt fotoelektryczny Liniowe widmo atomowe Promieniowanie ciała doskonale czarnego Hipoteza Plancka –"— Zapis prezentacji:

1 Fotony

2 Emisja światła – widmo ciągłe i liniowe Efekt fotoelektryczny Liniowe widmo atomowe Promieniowanie ciała doskonale czarnego Hipoteza Plancka – fotony Model Bohra – poziomy energetyczne Dualizm korpuskularno-falowy

3 1.Emisja i absorpcja światła – widmo ciągłe i liniowe Jeśli źródłem światła jest (gorące) ciało stałe to emitowane widmo ma charakter ciągły Jeśli źródłem światła jest (gorący) gaz to emitowane widmo ma charakter liniowy. Charakter liniowy ma również widmo atomowe

4 a)źródłem światła jest świecąca żarówka - drucik b)źródłem światła jest lampa gazowa

5 Widmo atomowe: He, Ne, Ar, N, I

6 2.Efekt fotoelektryczny 1.Emisja elektronów w wyniku oświetlenia - fotoelektrony 3.Dla światła określonej długości fali, emitowane elektrony mają energię nie większą niż określona wartość 2.Oświetlenie światłem o długości fali krótszej niż pewna graniczna wartość

7 Katoda oświetlona emituje elektrony, pod warunkiem, że użyte fale elektromagnetyczne są odpowiedniej długości

8 Natężenie foto-prądu jest proporcjonalne do intensywności oświetlenia Energia elektronów (potencjał hamujący!) jest proporcjonalna do częstości użytego światła

9 3. Liniowe widmo atomowe 1.Podaj następną liczbę:¾, 8/9, 15/16,... 2.Podaj następną liczbę:5/36, 3/16,... 3.Skąd pochodzą tego typu szeregi liczbowe?

10 1.Podaj następną liczbę:¾, 8/9, 15/16,... – seria Lymana 2.Podaj następną liczbę:5/36, 3/16,... – seria Balmera 3.Podaj następną serię:– seria Paschena

11 4. Promieniowanie ciała doskonale czarnego

12 5. Hipoteza Plancka - fotony

13 6.Widmo atomu wodoru Model Bohra: 1. Elektrony poruszają wokół jądra po wybranych kołowych orbitach; moment pędu elektronu na orbicie jest skwantowany, 2.Przeskoki pomiędzy orbitami elektro- nowymi odbywają się dzięki emisji lub absorpcji fotonu,

14 6.Widmo atomu wodoru Skwantowane (dyskretne) są również częstkości emitowanego światła Energia elektronu w atomie jest skwantowana – energia przyjmuje dyskretne wartości

15 Orbity elektronowe w atomie wodoru

16 Emisja światła – fotonów o określonej częstości

17 7.Dualizm korpuskularno-falowy Światło ma naturę falową: interferencja, dyfrakcja, polaryzacja W pewnych warunkach światło przejawia naturę cząstkową (korpuskularną) – fotony. Hipoteza de Brogliea (1924): Materia podobnie jak światło ma naturę zarówno korpuskularną (trajektoria: położenie i pęd) jak i falową

18 Interferencja materii?


Pobierz ppt "Fotony. Emisja światła – widmo ciągłe i liniowe Efekt fotoelektryczny Liniowe widmo atomowe Promieniowanie ciała doskonale czarnego Hipoteza Plancka –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google