Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Iwaszko, dr 1  GIS - SIP - SIT  historia  zastosowania - interdyscyplinarność  istota  cele GIS (Geographical Information System)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Iwaszko, dr 1  GIS - SIP - SIT  historia  zastosowania - interdyscyplinarność  istota  cele GIS (Geographical Information System)"— Zapis prezentacji:

1 Krzysztof Iwaszko, dr 1  GIS - SIP - SIT  historia  zastosowania - interdyscyplinarność  istota  cele GIS (Geographical Information System)

2 Krzysztof Iwaszko, dr 2 GIS Pojęcia GIS - SIP - SIT GIS - oryginalny termin z:  Kanadyjski System Informacji Przestrzennej CGIS (Canada Geographic Information System)  SIP - System Informacji Przestrzennej - narzędzie powstałe poprzez połączenie sprzętu (hardware), oprogramowania (software) oraz danych przestrzennych (spatial database)  termin stosowany najczęściej do aplikacji związanych z ośrodkami geodezyjnymi tam też elementy baz danych - informacji o terenie - granice, budynki, klasyfikacja gruntów, kataster (finanse) i cała obsługa prac (robót) geodezyjnych  ale najczęściej do opracowań regionalnych 1:1mln/1:20 tys  SIT - System Informacji o Terenie - najczęściej część SIP,  informacje w formie numerycznej o ukształtowaniu terenu (wysokościowa mapa numeryczna), granicach, własności (powiązanie z księgami wieczystymi), zagospodarowaniu (plany miejscowe), użytkowaniu (decyzje dot. inwestycji)  wizualizacja na potrzeby specjalistycznych zastosowań  ale najczęściej do opracowań typowo geodezyjnych 1:500/5000 WSAP 2011/20012

3 Krzysztof Iwaszko, dr 3 GIS Pojęcia GIS - SIP - SIT  Terminy kojarzone z technologią GIS to:  Automatyczne Tworzenie Map (Automated Mapping - AM)  Wspomagane Komputerowo Tworzenie Map (Computer-Assisted Mapping - CAM)  Komputerowo Wspomagane Kreślenie (Computer-Aided Drafting - CAD)  Komputerowo Wspomagane Kreślenie i Projektowanie (Computer-Aided Drafting and Design - CADD).  System Informacji o Terenie SIT (Land Information System - LIS)  Automatyczne Tworzenie Map i Zarządzanie Infrastrukturą Techniczną (Automated Mapping/Facilities Management - AM/FM)  Geoprzetwarzanie i Analizy Sieciowe (Geo­processing and Network Analysis) WSAP 2011/20012

4 Krzysztof Iwaszko, dr 4 GIS Pojęcia GIS - SIP - SIT  GIS - aktualnie - wszystkie formy przestrzennej i coraz częściej dynamicznej (4D) wizualizacji różnych danych odnoszących się do terenu (obrazu na ekranie)  wykorzystanie możliwości zintegrowania na ekranie:  podkładu „mapowego” (z serwerów mapowych np. Google M) mapy topograficznej (archiwalnej) - zeskanowana map numerycznych + modele budynków i pokrycia terenu cyfrowych map ukształtowania terenu (skaning laserowy) zdjęć satelitarnych 90 0 ew. 45 0 prostopadłych lub ukośnych zdjęć lotniczych (90 0 i 45 0 )  nałożonych na to (w oparciu o bazy danych) informacji: obszarowych (polygon, area) - np. parki narodowe liniowych (line, polyline) - drogi, koleje, kanały punktowych (point) - firmy, przystanki, miejsca widokowe informacji dynamicznych (4D) - pojazdy, korki, ruch  możliwości uzyskania informacji po „kliknięciu / najechaniu”: stałych informacji teleadresowych, opisu obiektu informacji bieżących - repertuar, menu, opinie klientów zdjęć, filmów, panoram ale i widoku z kamer internetowych WSAP 2011/20012

5 Krzysztof Iwaszko, dr 5 GIS Historia  cała historia kartografii - wstęp do współczesnego GIS-u przed „epoką komputerów”  początek - lata 50-te XX-wieku - mapy tematyczne  analiza ilościowa zjawisk na mapach  pierwsze próby digitalizacji map („skanowania”)  pierwsze próby zautomatyzowania rysunku map  pierwszy GIS  Kanada - dr Tomlinson - 1963 rok  Kanadyjski System Informacji Przestrzennej CGIS (Canada Geographic Information System)  miał służyć do inwentaryzacji zasobów naturalnych, informowania o możliwościach wykorzystania terenu, a także analizy zgromadzonych informacji przestrzennych nt. jego aktualnego wykorzystania WSAP 2011/20012

6 Krzysztof Iwaszko, dr 6 GIS Historia  Uniwersytet Harwardzki  1964 rok - prof. Howard T. Fisher  Laboratorium Grafiki Komputerowej i Analiz Przestrzennych ( Harvard Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis )  system SYMAP (Synagraphic Mapping System), program do opracowywania (generowania) mapy cyfrowej (mapa „składa” się z tych samych, powtarzalnych elementów)  koniec lat 60-tych - firmy kartograficzne - wdrożenie eksperymentalnych programów GIS (mapowych) - redukcja czasu przy edycji starych / nowych map  lata 70-te pierwsze (wojskowe) i komercyjne satelity satelity cywilne wyposażone w cyfrową teledetekcję (poprzednio tylko foto)  od początku lat 80-tych tworzenie zintegrowanych geograficznych systemów informacyjnych - państwowych, regionalnych i lokalnych oraz wyspecjalizowanych - firmowych, badawczych, wojskowych itd.  początkowo komercyjne - zamknięte / firmowe / tajne  później (lata 90-te) Internet też typu open - Wiki WSAP 2011/20012

7 Krzysztof Iwaszko, dr 7 GIS zastosowania - interdyscyplinarność umożliwia wymianę i zintegrowanie informacji pomiędzy:

8 Krzysztof Iwaszko, dr 8 GIS zastosowania - interdyscyplinarność  bezpieczeństwo - możliwość szybkiego podejmowania decyzji - główny powód wdrożenia aplikacji GIS  główne dziedziny - sektory:  administracja (najczęściej po powodzi, huraganie itp.) zarządzanie nieruchomościami, gruntami, zagospodarowanie oraz planowanie przestrzenne, podejmowanie decyzji prawnych, administracyjnych, lokalizacyjnych ewidencja, obsługa mieszkańców opieka zdrowotna (rozmieszczenie - lokalizacja usług) ale i analiza przestrzenne wpływu różnych czynników na zdrowie mieszkańców zarządzanie kryzysowe - patrz niżej  służby szybkiego reagowania automatyczna lokalizacja zgłoszenia tel. kom. GSM +/ew GPS lokalizowanie pożaru, wypadku, katastrofy czy przestępstwa i reakcja - określenie strefy zagrożenia, oszacowanie możliwych strat, uruchomienie planu ewakuacji, przewidzenie oraz zapobieganie dalszym skutkom zdarzenia monitorowanie ruchu / dojazdu pojazdów uprzywilejowanych WSAP 2011/20012

9 Krzysztof Iwaszko, dr 9 GIS zastosowania - interdyscyplinarność cd.  główne dziedziny - sektory (cd.):  ochrona środowiska analizowanie zanieczyszczeń, ocena oraz kontrola hałasu w środowisku, ocena stanu środowiska geograficznego ocena stanu szlaków turystycznych  turystyka promocja miejsc i szlaków wirtualne ścieżki  marketing ( geomarketing) prowadzenie analiz wspomagających decyzje, obsługa klienta, sieci sprzedaży, logistyka dostaw w czasie rzeczywistym tworzenie map przedstawiających lokalizacje klientów mapy sieci usług konkurencji  transport nawigacja morska i lądowa, monitoring pojazdów w czasie rzeczywistym  GPS analiza optymalnej trasy, WSAP 2011/20012

10 Krzysztof Iwaszko, dr 10 GIS zastosowania - interdyscyplinarność cd.  główne dziedziny - sektory (cd.):  przemysł planowanie optymalnego rozmieszczenia dróg, linii kolejowych; budowa oraz zarządzanie mediami - wodociągi, rurociągi gazowe, kanalizacje, optymalizacja sieci telekomunikacyjnych, energetycznych .......  rolnictwo i leśnictwo  edukacja  meteorologia  sejsmologia  geologia  analiza kryminalistyczna,  złoża naturalne przemysł wydobywczy WSAP 2011/20012

11 Krzysztof Iwaszko, dr 11 GIS Dane przestrzenne  dane przestrzenne  zbiór informacji numerycznych opisujących dane zjawisko  gromadzone w celu ich wykorzystania do analizy i wizualizacji w ramach GIS  bazy danych  relacyjne bazy danych (database); zbiory danych w postaci tabel połączonych relacjami; dają możliwość przekształcania, przemieszczania, usuwania, edytowania, wyszukiwania danych oraz ich transformowania danych; do tych operacji używa się specjalnego języka zapytań; najpopularniejszym z nich jest SQL (Structured Query Language)  obiektowe bazy danych (ODB) - nowa technologia - programowanie obiektowe, problemy przy tworzeniu zapytań WSAP 2011/20012

12 Krzysztof Iwaszko, dr 12 GIS Dane przestrzenne  wizualizacja danych przestrzennych  mapa (obraz) z założenia dwuwymiarowa - płaska po dodaniu funkcji czasu (zmian w czasie) np. ruchu pojazdów, dodatkowy wymiar ~ 2.5 D w celu poprawienia jakości „odbioru” przez użytkownika wykorzystywanie jako podkładu zdjęć ukośnych 45 0 albo numerycznych (3D) modeli terenu uzupełnianie map numerycznymi modelami pokrycia terenu - budynki, drogi, wiadukty, stadiony (RPA), zieleń (Centr.P.NY) po nałożeniu zmian / czasu - model ~3,5D/4D  jakość danych - map podkładowych mapy cyfrowe - dowolna skalowalność ale generalizacja inform. mapy rastrowe -zdjęcia - rozdzielczość fotografii WSAP 2011/20012

13 Krzysztof Iwaszko, dr 13 GIS Dane przestrzenne  wizualizacja danych przestrzennych cd  dane opisujące zjawiska statyczne - adresowe, lokalizacyjne dynamiczne - menu, rozkłady jazdy interaktywne - wyrażanie opinii - hotele, restauracje  mapy amorficzne (schematyczne, uproszczone, zniekształcone) np. metro) WSAP 2011/20012

14 Krzysztof Iwaszko, dr 14 GIS Portale mapowe  END: WSAP 2011/20012


Pobierz ppt "Krzysztof Iwaszko, dr 1  GIS - SIP - SIT  historia  zastosowania - interdyscyplinarność  istota  cele GIS (Geographical Information System)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google