Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geograficzne Systemy Informacyjne. Tematyka prezentacji definicje definicje charakterystyka charakterystyka dane dane zastosowania zastosowania oprogramowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geograficzne Systemy Informacyjne. Tematyka prezentacji definicje definicje charakterystyka charakterystyka dane dane zastosowania zastosowania oprogramowanie."— Zapis prezentacji:

1 Geograficzne Systemy Informacyjne

2 Tematyka prezentacji definicje definicje charakterystyka charakterystyka dane dane zastosowania zastosowania oprogramowanie oprogramowanie geomarketing geomarketing realizowanie zagadnienie realizowanie zagadnienie analizy analizy

3 Podział systemów GIS

4 Przykładowe definicje System Informacji Geograficznej to narzędzia, które pozwalają na przetwarzanie danych (przestrzennych) w informację, generalnie informację związaną z podejmo - waniem decyzji o pewnych elementach kuli ziemskiej. System Informacji Geograficznej to narzędzia, które pozwalają na przetwarzanie danych (przestrzennych) w informację, generalnie informację związaną z podejmo - waniem decyzji o pewnych elementach kuli ziemskiej. Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. GIS jest zautomatyzowanym systemem do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, analizowania i wyświetla - nia danych przestrzennych. GIS jest zautomatyzowanym systemem do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, analizowania i wyświetla - nia danych przestrzennych.

5 Geneza powstania 1963 r. - Canadian GIS, 1963 r. - Canadian GIS, 1968 r. – program Apollo 8 1968 r. – program Apollo 8 1985 r. – powstaje GPS 1985 r. – powstaje GPS 1994 r. - powstaje OpenGIS Consortium 1994 r. - powstaje OpenGIS Consortium XXI wiek – dynamiczny rozwój XXI wiek – dynamiczny rozwój

6 Składniki geograficznych systemów informacyjnych

7 Ludzie w systemach GIS

8 Podstawowe funkcje systemów GIS

9 Dane dane przestrzenne - mapy, obrazy cyfrowe, granice administracyjne i polityczne, drogi i inna sieć transportowa, fizyczne dane w postaci rzek, rodzaju gleb, regionów klimatycznych, wysokość nad poziomem morza dane przestrzenne - mapy, obrazy cyfrowe, granice administracyjne i polityczne, drogi i inna sieć transportowa, fizyczne dane w postaci rzek, rodzaju gleb, regionów klimatycznych, wysokość nad poziomem morza dane opisowe - informacje o liczbie ludności, statystykach ekonomicznych, ilości sprzedaży pewnego produktu, czynnikach marketingowych, ale również zdjęcia obiektów, dźwięki, animacje dane opisowe - informacje o liczbie ludności, statystykach ekonomicznych, ilości sprzedaży pewnego produktu, czynnikach marketingowych, ale również zdjęcia obiektów, dźwięki, animacje

10 Podstawowe typy obiektów graficznych

11 Obiekty złożone obiekt złożony - kombinacja obiektów prostych

12 Modele danych model rastrowy model rastrowy model wektorowy model wektorowy topologiczny model wektorowy topologiczny model wektorowy model obiektowy model obiektowy

13 Model rastrowy piksel piksel atrybut atrybut właściwości właściwości

14 Model wektorowy zbiory obiektów opisane współrzędnymi zbiory obiektów opisane współrzędnymi dobrze odwzorowuje obiekty, u których wymaga się wysokiej dokładności dobrze odwzorowuje obiekty, u których wymaga się wysokiej dokładności wady: redundancja punktów, trudność wykrycia związków przestrzennych między obiektami wady: redundancja punktów, trudność wykrycia związków przestrzennych między obiektami

15 Topologiczny model wektorowy różnica między modelem wektorowym a topologicznym modelem wektorowym różnica między modelem wektorowym a topologicznym modelem wektorowym opis położenia, kształtu oraz zależności między obiektami opis położenia, kształtu oraz zależności między obiektami

16 Model obiektowy obiekt jako swego rodzaju zbiór, zawierający cechy geometryczne, inne właściwości oraz metody obiekt jako swego rodzaju zbiór, zawierający cechy geometryczne, inne właściwości oraz metody obiekt w bazie danych obiekt w bazie danych cechy modelu: kapsułkowanie, dziedziczenie, polimorfizm cechy modelu: kapsułkowanie, dziedziczenie, polimorfizm

17 Generalizacja generalizacja to proces upraszczania danych do postaci, w której mogą być w łatwy sposób przetwarzane i prezentowane generalizacja to proces upraszczania danych do postaci, w której mogą być w łatwy sposób przetwarzane i prezentowane upraszczanie nie może zatrzeć prezentowanej informacji upraszczanie nie może zatrzeć prezentowanej informacji przykłady: wygładzanie, wybór punktów lub obiektów, agregację, łączenie, scalanie, dekompozycję, powiększanie obiektu, przemieszczenie przykłady: wygładzanie, wybór punktów lub obiektów, agregację, łączenie, scalanie, dekompozycję, powiększanie obiektu, przemieszczenie rezultaty: mniejsza dokładność danych, oszczędność zasobów systemowych, szybsze przetwarzanie i prezentowanie, lepsza czytelność rezultaty: mniejsza dokładność danych, oszczędność zasobów systemowych, szybsze przetwarzanie i prezentowanie, lepsza czytelność

18 Źródła danych dane w postaci analogowej dane w postaci analogowej dane w postaci numerycznej dane w postaci numerycznej koszty pozyskiwania danych koszty pozyskiwania danych

19 Etapy gromadzenia danych

20 Digitalizacja Digitalizacja jest procesem, w wyniku którego następuje konwersja danych z postaci analogowej do postaci numerycznej.

21 Teledetekcja pomiarem właściwości obiektów bez fizycznego kontaktu z nimi pomiarem właściwości obiektów bez fizycznego kontaktu z nimi stosowana głównie w pozyskiwaniu obrazów rastrowych stosowana głównie w pozyskiwaniu obrazów rastrowych urządzenia teledetekcyjne (radary, satelity, samoloty, balony) urządzenia teledetekcyjne (radary, satelity, samoloty, balony)

22 Inne metody pozyskiwania danych skanowanie map i planów; powstają dane rastrowe skanowanie map i planów; powstają dane rastrowe pomiary geodezyjne (wyznaczanie położenia na podstawie kątów, odległości oraz danych o innych punktach pomiary geodezyjne (wyznaczanie położenia na podstawie kątów, odległości oraz danych o innych punktach globalny system lokalizacji GPS globalny system lokalizacji GPS

23 Roczniki Statystyczne Roczniki Statystyczne Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prywatne osoby i instytucje prywatne osoby i instytucje Internet; geobiblioteki i geoportale Internet; geobiblioteki i geoportale Inne metody pozyskiwania danych c.d.

24 Metadane metadane to dane o danych metadane to dane o danych zbiór metadanych jako synonim biblioteki zbiór metadanych jako synonim biblioteki zalety stosowania: sortowanie, wstępne informacje na temat formatu, kompatybilnego oprogramowania, kontakt do innych użytkowników zalety stosowania: sortowanie, wstępne informacje na temat formatu, kompatybilnego oprogramowania, kontakt do innych użytkowników

25 Metadane - przykład geobiblioteka Alexandria Digital Library geobiblioteka Alexandria Digital Library

26 Obszary zastosowań Podział zastosowań: przygotowywanie map przygotowywanie map modelowanie środowiska naturalnego modelowanie środowiska naturalnego modelowanie procesów społeczno – gospodarczych modelowanie procesów społeczno – gospodarczych badanie i analiza zjawisk globalnych badanie i analiza zjawisk globalnych edukacja edukacja

27 Zastosowania w administracji i usługach publicznych rozwój ekonomiczny rozwój ekonomiczny usługi komunalne usługi komunalne gospodarka mieszkaniowa gospodarka mieszkaniowa infrastruktura infrastruktura sprawozdania sprawozdania ratownictwo i ewakuacja ratownictwo i ewakuacja inne inne

28 Zastosowania w planowaniu usług i działalności gospodarczej strategiczne decyzje lokalizacyjne strategiczne decyzje lokalizacyjne planowanie promocji planowanie promocji ewentualna zmiana prowadzonej działalności ewentualna zmiana prowadzonej działalności geomarketing geomarketing

29 Zastosowania w zakresie logistyki i transportu zwiększenie szybkości i wydajności zwiększenie szybkości i wydajności planowanie nowych połączeń planowanie nowych połączeń szukanie optymalnej trasy szukanie optymalnej trasy współpraca z GPS współpraca z GPS

30 Zastosowania związane ze środowiskiem przyrodniczym badanie zasięgu lasów tropikalnych badanie zasięgu lasów tropikalnych analiza procesu urbanizacyjnego analiza procesu urbanizacyjnego symulacja procesów symulacja procesów zwalczanie skutków katastrof zwalczanie skutków katastrof śledzenie zwierząt śledzenie zwierząt

31 Architektura oprogramowania model modeltrójwarstwowy architektura architektura typu desktop i klient-serwer rozwiązanie oparte rozwiązanie oparte o sieć Internet

32 Przeznaczenie aplikacji GIS

33 Cechy oprogramowania łatwy i intuicyjny w obsłudze interfejs graficzny łatwy i intuicyjny w obsłudze interfejs graficzny możliwość komponowania rozszerzeń możliwość komponowania rozszerzeń wydajne połączenie z bazą danych wydajne połączenie z bazą danych kreator zapytań kreator zapytań zestaw podstawowych i zaawansowanych funkcji zestaw podstawowych i zaawansowanych funkcji

34 Przykłady oprogramowania komercyjnego ESRI ArcGIS ESRI ArcGIS MapInfo Professional MapInfo Professional Intergrpah GeoMedia Intergrpah GeoMedia Bentley Microstation Geographics Bentley Microstation Geographics Autodesk GIS Autodesk GIS inne inne

35 Przykłady oprogramowania Open Source GRASS GRASS PostGIS PostGIS Thuban Thuban QGIS QGIS

36 Problem realizowany w ramach pracy magisterskiej określenie obszaru oddziaływania punktu gastronomicznego (pizzeria) określenie obszaru oddziaływania punktu gastronomicznego (pizzeria) wyznaczenie profilu społecznego obecnych wyznaczenie profilu społecznego obecnych i przyszłych klientów (segmentacja rynku) i przyszłych klientów (segmentacja rynku) ocena konkurencji ocena konkurencji wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej

37 Geomarketing analiza marketingowa połączona z przestrzenią geograficzną analiza marketingowa połączona z przestrzenią geograficzną wykorzystanie narzędzi GI do prowadzenia analiz przestrzennych wykorzystanie narzędzi GI do prowadzenia analiz przestrzennych wspomaganie podejmowanie decyzji marketingowych wspomaganie podejmowanie decyzji marketingowych analiza danych o klientach, potencjale rynku, konkurencji analiza danych o klientach, potencjale rynku, konkurencji

38 Wykorzystywane narzędzia MapiInfo Proffesional 8.5 (trial version) MapiInfo Proffesional 8.5 (trial version) Oracle Database 10g Express Edition Oracle Database 10g Express Edition

39 Dane informacje o 400 klientach informacje o 400 klientach dane na temat 8 punktów usługowych dane na temat 8 punktów usługowych

40 Mapy cyfrowe Wykorzystywane mapy: adresowa adresowa kodów pocztowych kodów pocztowych rejonów demograficznych rejonów demograficznych specjalnych punktów (zabytki, kościoły, parki, budowle) specjalnych punktów (zabytki, kościoły, parki, budowle) obszarów zielonych i wód obszarów zielonych i wód rastrowa jako podkład rastrowa jako podkład

41 Przykłady map Mapa adresowaSzczególne punktyRejony demograficzne Zieleń i wodyWizualizacja

42 Geokodowanie Jest to proces przypisywania obiektów graficznych do pliku lub do bazy danych tak, że rekord reprezentowany jest przez punkt na mapie Jest to proces przypisywania obiektów graficznych do pliku lub do bazy danych tak, że rekord reprezentowany jest przez punkt na mapie

43 Zakres części praktycznej określenie obszaru oddziaływania określenie obszaru oddziaływania wyznaczenie profilu społecznego obecnych wyznaczenie profilu społecznego obecnych i przyszłych klientów (segmentacja rynku) i przyszłych klientów (segmentacja rynku) ocena konkurencji ocena konkurencji wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Geograficzne Systemy Informacyjne. Tematyka prezentacji definicje definicje charakterystyka charakterystyka dane dane zastosowania zastosowania oprogramowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google