Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geograficzne Systemy Informacyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geograficzne Systemy Informacyjne"— Zapis prezentacji:

1 Geograficzne Systemy Informacyjne

2 Tematyka prezentacji definicje charakterystyka dane zastosowania
oprogramowanie geomarketing realizowanie zagadnienie analizy

3 Podział systemów GIS

4 Przykładowe definicje
System Informacji Geograficznej to narzędzia, które pozwalają na przetwarzanie danych (przestrzennych) w informację, generalnie informację związaną z podejmo - waniem decyzji o pewnych elementach kuli ziemskiej. Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu. GIS jest zautomatyzowanym systemem do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, analizowania i wyświetla -nia danych przestrzennych.

5 Geneza powstania 1963 r. - Canadian GIS, 1968 r. – program Apollo 8
1985 r. – powstaje GPS 1994 r. - powstaje OpenGIS Consortium XXI wiek – dynamiczny rozwój

6 Składniki geograficznych systemów informacyjnych

7 Ludzie w systemach GIS

8 Podstawowe funkcje systemów GIS

9 Dane dane przestrzenne - mapy, obrazy cyfrowe, granice administracyjne i polityczne, drogi i inna sieć transportowa, fizyczne dane w postaci rzek, rodzaju gleb, regionów klimatycznych, wysokość nad poziomem morza dane opisowe - informacje o liczbie ludności, statystykach ekonomicznych, ilości sprzedaży pewnego produktu, czynnikach marketingowych, ale również zdjęcia obiektów, dźwięki, animacje

10 Podstawowe typy obiektów graficznych

11 Obiekty złożone obiekt złożony - kombinacja obiektów prostych

12 Modele danych model rastrowy model wektorowy
topologiczny model wektorowy model obiektowy

13 Model rastrowy piksel atrybut właściwości

14 Model wektorowy zbiory obiektów opisane współrzędnymi
dobrze odwzorowuje obiekty, u których wymaga się wysokiej dokładności wady: redundancja punktów, trudność wykrycia związków przestrzennych między obiektami

15 Topologiczny model wektorowy
różnica między modelem wektorowym a topologicznym modelem wektorowym opis położenia, kształtu oraz zależności między obiektami

16 Model obiektowy obiekt jako swego rodzaju zbiór, zawierający cechy geometryczne, inne właściwości oraz metody obiekt w bazie danych cechy modelu: kapsułkowanie, dziedziczenie, polimorfizm

17 Generalizacja generalizacja to proces upraszczania danych do postaci, w której mogą być w łatwy sposób przetwarzane i prezentowane upraszczanie nie może zatrzeć prezentowanej informacji przykłady: wygładzanie, wybór punktów lub obiektów, agregację, łączenie, scalanie, dekompozycję, powiększanie obiektu, przemieszczenie rezultaty: mniejsza dokładność danych, oszczędność zasobów systemowych, szybsze przetwarzanie i prezentowanie, lepsza czytelność

18 Źródła danych dane w postaci analogowej dane w postaci numerycznej
koszty pozyskiwania danych

19 Etapy gromadzenia danych

20 Digitalizacja Digitalizacja jest procesem, w wyniku którego następuje konwersja danych z postaci analogowej do postaci numerycznej.

21 Teledetekcja pomiarem właściwości obiektów bez fizycznego kontaktu z nimi stosowana głównie w pozyskiwaniu obrazów rastrowych urządzenia teledetekcyjne (radary, satelity, samoloty, balony)

22 Inne metody pozyskiwania danych
skanowanie map i planów; powstają dane rastrowe pomiary geodezyjne (wyznaczanie położenia na podstawie kątów, odległości oraz danych o innych punktach globalny system lokalizacji GPS

23 Inne metody pozyskiwania danych c.d.
Roczniki Statystyczne Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prywatne osoby i instytucje Internet; geobiblioteki i geoportale

24 Metadane metadane to dane o danych
zbiór metadanych jako synonim biblioteki zalety stosowania: sortowanie, wstępne informacje na temat formatu, kompatybilnego oprogramowania, kontakt do innych użytkowników

25 Metadane - przykład geobiblioteka Alexandria Digital Library

26 Obszary zastosowań Podział zastosowań: przygotowywanie map
modelowanie środowiska naturalnego modelowanie procesów społeczno – gospodarczych badanie i analiza zjawisk globalnych edukacja

27 Zastosowania w administracji i usługach publicznych
rozwój ekonomiczny usługi komunalne gospodarka mieszkaniowa infrastruktura sprawozdania ratownictwo i ewakuacja inne

28 Zastosowania w planowaniu usług i działalności gospodarczej
strategiczne decyzje lokalizacyjne planowanie promocji ewentualna zmiana prowadzonej działalności geomarketing

29 Zastosowania w zakresie logistyki i transportu
zwiększenie szybkości i wydajności planowanie nowych połączeń szukanie optymalnej trasy współpraca z GPS

30 Zastosowania związane ze środowiskiem przyrodniczym
badanie zasięgu lasów tropikalnych analiza procesu urbanizacyjnego symulacja procesów zwalczanie skutków katastrof śledzenie zwierząt

31 Architektura oprogramowania
model trójwarstwowy architektura typu desktop i klient-serwer rozwiązanie oparte o sieć Internet

32 Przeznaczenie aplikacji GIS

33 Cechy oprogramowania łatwy i intuicyjny w obsłudze interfejs graficzny
możliwość komponowania rozszerzeń wydajne połączenie z bazą danych kreator zapytań zestaw podstawowych i zaawansowanych funkcji

34 Przykłady oprogramowania komercyjnego
ESRI ArcGIS MapInfo Professional Intergrpah GeoMedia Bentley Microstation Geographics Autodesk GIS inne

35 Przykłady oprogramowania Open Source
GRASS PostGIS Thuban QGIS

36 Problem realizowany w ramach pracy magisterskiej
określenie obszaru oddziaływania punktu gastronomicznego (pizzeria) wyznaczenie profilu społecznego obecnych i przyszłych klientów (segmentacja rynku) ocena konkurencji wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej

37 Geomarketing analiza marketingowa połączona z przestrzenią geograficzną wykorzystanie narzędzi GI do prowadzenia analiz przestrzennych wspomaganie podejmowanie decyzji marketingowych analiza danych o klientach, potencjale rynku, konkurencji

38 Wykorzystywane narzędzia
MapiInfo Proffesional 8.5 (trial version) Oracle Database 10g Express Edition

39 Dane informacje o 400 klientach dane na temat 8 punktów usługowych

40 Mapy cyfrowe Wykorzystywane mapy: adresowa kodów pocztowych
rejonów demograficznych specjalnych punktów (zabytki, kościoły, parki, budowle) obszarów zielonych i wód rastrowa jako podkład

41 Przykłady map Mapa adresowa Szczególne punkty Rejony demograficzne
Zieleń i wody Wizualizacja

42 Geokodowanie Jest to proces przypisywania obiektów graficznych do pliku lub do bazy danych tak, że rekord reprezentowany jest przez punkt na mapie

43 Zakres części praktycznej
określenie obszaru oddziaływania wyznaczenie profilu społecznego obecnych i przyszłych klientów (segmentacja rynku) ocena konkurencji wskazanie lokalizacji nowego punktu usługowego wyznaczenie obszarów i sposobu prowadzenia akcji reklamowej

44 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Geograficzne Systemy Informacyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google