Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Czy zastanawiałeś się kiedyś:  Jak powstał podział na 24 godzinne doby?,  Czy ryby piją wodę?,  Dlaczego po przelocie samolotu zostają na niebie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Czy zastanawiałeś się kiedyś:  Jak powstał podział na 24 godzinne doby?,  Czy ryby piją wodę?,  Dlaczego po przelocie samolotu zostają na niebie."— Zapis prezentacji:

1

2

3  Czy zastanawiałeś się kiedyś:  Jak powstał podział na 24 godzinne doby?,  Czy ryby piją wodę?,  Dlaczego po przelocie samolotu zostają na niebie białe smugi?,  Czy gdy pirat ma opaskę na oku to znaczy, że je stracił?,

4 A by wyznaczyć jak długo trwa noc, Egipcjanie posługiwali się astronomią. Obserwowali 36 małych konstelacji, które pojawiały się nad horyzontem kolejno mniej więcej co 40 minut. Okres, po którym 18 głównych gwiazd z tych zbiorów jaśniało na niebie, nazywano nocą. Oznacza to, że od zmroku aż do świtu upływało 12 dzisiejszych godzin. Poza nocą Egipcjanie wyróżniali również 10-godzinny dzień oraz okresy świtu i zmierzchu, które trwały po około godzinę każdy. Sam podział doby na 12 godzin przejęliśmy jednak od Sumerów. Ta cywilizacja do dodawania używała nie całych palców, lecz tylko stawów. Jeśli spojrzeć na dłoń, to w każdym z palców (poza kciukiem, którego starożytni nie wykorzystywali do obliczeń) można wyróżnić 3 stawy. W sumie daje to 24 punkty, którymi posługiwano się podczas liczenia – po 12 u każdej ręki. Później Egipcjanie przejęli po Sumerach podział dnia właśnie na 12 części, choć w pozostałych dziedzinach życia stosowali inne systemy liczbowe.

5 C zy ryby piją wodę? Jedne tak, inne nie. Wszystko zależy od tego, gdzie żyją: w morzu, jeziorze czy rzece. Zawartość soli w wodzie morskiej jest wyższa niż w organizmie ryby. Różnica ta sprawia, że ryba stale traci wodę na korzyść środowiska. Ten proces nazywa się osmozą, a polega na przenikaniu wody z roztworu soli o mniejszym stężeniu przez komórki skóry i skrzeli do roztworu o większym stężeniu. Wynika to z dążenia do wyrównania stężeń. W celu zrekompensowania utraty wody ryba musi pić wodę morską - inne nie ma pod ręką:) W skutek tego do jej organizmu dostaje się więcej soli niż potrzeba. O ile u człowieka nadmiar soli odfiltrowują nerki, po czym jest ona wydalana z moczem, ryby morskie mogą wydalać sól przez skrzela. W wodach słodkich ta sytuacja wygląda inaczej: ciało ryb słodkowodnych ma wyższe stężenie soli niż woda, której w skutek osmozy pobierają one tak dużo, że nie muszą jej w ogóle pić. Ich problem polega na konieczności pozbycia się nadmiaru wody. Dlatego też ryby słodkowodne siusiają - dziennie mogą wydalić ilość wody równą nawet jednej trzeciej masy całego ciała.

6 Biała smuga po przelocie samolotu świadczy o zanieczyszczeniu atmosfery Gdy widzimy na niebie samolot zostawiający za sobą białą smugę, która jeszcze przez dłuższą chwilę utrzymuje się w powietrzu zazwyczaj wydaje się to nam zjawiskowe. Niestety świadczy to o tym, że nasza atmosfera jest bardzo zanieczyszczona. W turbinach samolotu podczas spalania paliwa lotniczego tworzy się gorąca para wodna, która na znacznych wysokościach zamarza i osadza się na drobinkach kurzu dryfujących w powietrzu. Proces ten zachodzi bardzo szybko i dzięki temu błyskawicznie przezroczysta zmarzlina pary wodnej zamienia się w składnik białych smug widocznych z powierzchni Ziemi

7  Przyczyną wbrew pozorom nie był brak oka. Przed atakiem piraci zakładali opaskę, aby przyzwyczaić narząd wzroku do ciemności – dzięki temu po przełożeniu opaski na drugie oko mieli równe szanse przy walce pod pokładem, nie musząc czekać kilkunastu sekund by ich wzrok zaadoptował się do nowych warunków oświetlenia.

8 Według profesora Daniela Krugera z Uniwersytetu Michigan współcze ś ni ludzie na zakupach zachowuj ą si ę analogicznie do swoich prehistorycznych przodków – dawniej m ęż czy ź ni chodzili na polowania, zabijali pierwszego napotkanego drapie ż nika a nast ę pnie wracali ze zdobycz ą do jaski ń – kobiety natomiast zajmowały si ę zbieraniem owoców i wyszukiwaniem tych najładniejszych i najbardziej dojrzałych. Dlatego nie dziwmy si ę kobietom, ż e trudno im si ę zdecydowa ć, które buty kupi ć. ;)

9  Etymologia polskiego okre ś lenia naszych zachodnich s ą siadów „Niemcy” wi ąż e si ę z ich j ę zykiem, który był niezrozumiały dla zamieszkuj ą cych ówczesne tereny Polski Słowian. Posługuj ą cy si ę j ę z ykami słowia ń skimi mieszka ń cy ziem polskich nie rozumieli swoich s ą siadów, którzy posługiwali si ę odmiennym j ę zykiem wywodz ą cym si ę z grupy j ę zyków germa ń skich. Z tego powodu nazywali ich „niemymi”, które to okre ś lenie z biegiem lat ewoluowało w „Niemcy” i stało si ę nazw ą własn ą okre ś laj ą c ą nacj ę Germanów w j ę zyku polskim.

10 -Strony internetowe:, http://naukowefakty.pl/inne/czarna-opaska-pirata/, http://naukowefakty.pl/inne/czarna-opaska-pirata/ http://naukowefakty.pl/tech/biala-smuga-po-przelocie- samochodu-swiadczy-o-zanieczyszczeniu-atmosfery/http://naukowefakty.pl/tech/biala-smuga-po-przelocie- samochodu-swiadczy-o-zanieczyszczeniu-atmosfery/, http://www.testeromania.pl/2012/03/16/ciekawostki-na- temat-zwierzat/http://www.testeromania.pl/2012/03/16/ciekawostki-na- temat-zwierzat/, http://odkrywcy.pl/kat,111404,title,Dlaczego-doba-ma- akurat-24-godziny,wid,14779051,wiadomosc.htmlhttp://odkrywcy.pl/kat,111404,title,Dlaczego-doba-ma- akurat-24-godziny,wid,14779051,wiadomosc.html, http://naukowefakty.pl/inne/zamilowanie-do-zakupow-u- kobiet-jest-kwestia-ewolucji/http://naukowefakty.pl/inne/zamilowanie-do-zakupow-u- kobiet-jest-kwestia-ewolucji/, http://naukowefakty.pl/historia/niemcy-czyli-niemi/http://naukowefakty.pl/historia/niemcy-czyli-niemi/,

11 Zdjęcia zostały zaczerpnięte z wyszukiwarki Google Grafika, przekształcone w programach do tego przeznaczonych- http://apps.pixlr.com/express/, oraz http://www.photovisi.com/ /przekształciłam je ja/. http://apps.pixlr.com/express/ http://www.photovisi.com/

12 Uczennica klasy 6c w szkole podstawowej im. I Dywizji Wojska Polskiego, im Tadeusza Kościuszki w Bierutowie Dorota Rejak


Pobierz ppt " Czy zastanawiałeś się kiedyś:  Jak powstał podział na 24 godzinne doby?,  Czy ryby piją wodę?,  Dlaczego po przelocie samolotu zostają na niebie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google