Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjne muszą być dostosowane do: -zadań dydaktycznych, -wieku, -możliwości uczniów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjne muszą być dostosowane do: -zadań dydaktycznych, -wieku, -możliwości uczniów."— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjne muszą być dostosowane do: -zadań dydaktycznych, -wieku, -możliwości uczniów.

2 Forma nauczania w skali mikro kojarzy się z takimi elementami systemu, jak: Szkolne zajęcia dydaktyczne uczniów: lekcja (jako organizacyjna forma nauczania), zajęcia laboratoryjne, zajęcia świetlicowe, zajęcia warsztatowo-produkcyjne Zajęcia pozaszkolne: wycieczka, zajęcia w zakładach produkcyjnych, usługowych, praca domowa ucznia Pozalekcyjne zajęcia dydaktyczne uczniów: kółka zainteresowań, chór szkolny, szkolny klub sportowy

3 Formy organizacyjne możemy wiązać też z takimi kategoriami organizacji pracy uczniów na lekcji i poza nią, jak: -praca zbiorowa (frontalna) uczniów, -praca grupowa (zespołowa): w diadach, triadach i grupach powyżej 3 osób- - dobór heterogenny (o różnym poziomie), - homogenny (o tym samym poziomie), - desmogenny (według życzeń uczniów), -praca jednostkowa (indywidualna).

4 Środki dydaktyczne – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości. Środki dydaktyczne skracają proces nauczania, pozwalając w krótszym czasie przekazać więcej wiadomości, skuteczniej ukształtować umiejętności, zainteresować, zmotywować uczniów, itd.

5 Środki dydaktyczne dzielimy na 3 grupy: naturalne, techniczne, symboliczne.

6 Środki dydaktyczne naturalne to okazy z otoczenia naturalnego, kulturowego, społecznego, które bezpośrednio przedstawiają rzeczywistość

7 Środki techniczne, które pokazują rzeczywistość w sposób pośredni: a) wzrokowe: - przeźrocza; - film; - rysunki; - fotografie; - ilustracje z czasopism, folderów itp.; b) słuchowe: - nagrania magnetofonowe, płytowe; - audycje radiowe; c) wzrokowo- słuchowe: - programy telewizyjne; - multimedialne programy komputerowe; d) automatyzujące: - maszyny dydaktyczne (uczące, ćwiczące, egzaminujące); - komputery; -pracownie językowe; -fantomy i modele, np. do resuscytacji, iniekcji.

8 Środki symboliczne, przedstawiające rzeczywistość za pomocą słowa żywego i drukowanego (w tym podręcznik szkolny), znaków, rysunków technicznych, grafów, map.


Pobierz ppt "Formy organizacyjne muszą być dostosowane do: -zadań dydaktycznych, -wieku, -możliwości uczniów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google