Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r.

2 Najczęściej pojawiające się błędy Składanie wniosków w ostatnim dniu naboru. Przygotowywanie więcej niż jednego oryginału. Zbyt ogólna metodologia budżetu. Nieaktualne pozwolenie na budowę. Słaby opis wpływu transgranicznego we wniosku. Brak opisu wpływu transgranicznego w 1 załączniku.

3 Najczęściej pojawiające się błędy Błędne oświadczenie VAT. Nieuwzględnianie kosztów promocji. Błędnie wpisane daty rozpoczęcia i zakończenia projektu. Brak upoważnienia dla koordynatora. Załączniki partnera. Niedostarczenie w terminie Oświadczenia NATURA 2000 i pozwolenia na budowę.

4 Do dofinansowania nie kwalifikują się np.: -Honoraria artystów -Koszty obsługi rachunków bankowych -Organizacja imprez, które nie mają charakteru transgranicznego - np.: współpraca z partnerem innym niż z Republiki Czeskiej

5 Należy pamiętać o tym iż: -w 2 priorytecie charakter inwestycyjny może mieć do 50% koszów kwalifikowlanych, -we wniosku należy opisać (uzasadnić) wszystkie zakupy ujęte w budżecie, -imprezy odbywające się cyklicznie, powinny mieć element innowacyjny, -realizacja projektu musi się zakończyć do 31.12.2007.

6 Rzeczowa realizacja projektu może rozpoczynać się od dnia rejestracji wniosku w WST. Rejestracja wniosku w WST nie gwarantuje jednak otrzymania dofinansowania. Ponosząc koszty przed wynikiem kontroli wniosku i decyzją Komitetu Sterującego wnioskodawca ponosi ryzyko, że koszty nie zostaną zrefundowane. Należy pamiętać o tym iż:

7 Tłumaczenie na inne języki niż polski, czeski czy angielski jest możliwe w uzasadnionych przypadkach. Jest uzasadnione, jeśli przyczynia się np. do promowania walorów turystycznych pograniczna poza Polską i Czechami, dotyczy to np. materiałów promocyjnych, które będą prezentowane na targach odbywających się poza obszarem wsparcia.

8 Należy pamiętać o tym iż: Przesunięcia w ramach poszczególnych pozycji budżetu można dokonywać do wysokości 20% wartości projektu.

9 Zaświadczenie z RIO Zaświadczenie z Regionalnej Izby Obrachunkowej Lata 2002, 2003, 2004 Bilans za lata 2003, 2004, 2005

10 Błąd Generatora ELZA W efekcie błędnego działania Generatora Elza, wydruk wniosku zawiera niewłaściwy numer Regon. W celu skorygowania błędu we wniosku (brak pierwszej cyfry numeru REGON), każdy wnioskodawca musi podpisać i złożyć w WST zgodę na zmianę w Monit, na podstawie której zostanie poprawiony numer Regon w Monit oraz na oryginale i kopiach wniosku.

11 Wskazane jest: Konsultowanie wniosków w Regionalnych Punktach Kontaktowych. Odwiedzanie stron www Wspólnego Sekretariatu Technicznego. Szczegółowe opisanie udziału partnera w projekcie.

12 WSPÓLNY SEKRETARIAT TECHNICZNY PROGRAM INTERREG III A CZECHY – POLSKA UL.JEREMENKOVA 40B 779 00 OLOMOUC TEL. 00 420 585 337 715 FAX: 00 420 585 337 717 filipek@crr.cz Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy - Polska Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google