Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System edukacyjny w Hiszpanii. Administracja szkolna Struktura systemu oświatyKształcenie nauczycieliKształcenie zawodoweOrganizacja systemu szkolnictwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System edukacyjny w Hiszpanii. Administracja szkolna Struktura systemu oświatyKształcenie nauczycieliKształcenie zawodoweOrganizacja systemu szkolnictwa."— Zapis prezentacji:

1 System edukacyjny w Hiszpanii

2 Administracja szkolna Struktura systemu oświatyKształcenie nauczycieliKształcenie zawodoweOrganizacja systemu szkolnictwa Poradnictwo zawodowe w programie nauczania

3 A DMINISTRACJA SZKOLNA Jednolitym systemem oświaty zarządza MEN i lokalne władze oświatowe

4 A DMINISTRACJA SZKOLNA Zakres uprawnień MEN: Ustalenie minimów programowych z historii, geografii i j. hiszpańskiego Ustalenie norm prawnych dotyczących szkół i ich wyposażenia Kontrolowanie wolności nauczania języków mniejszości narodowych Prowadzenie kontroli systemu szkolnego Przyznawanie tytułów zawodowych Prowadzenie współpracy międzynarodowej

5 A DMINISTRACJA SZKOLNA Zakres uprawnień władz oświatowych Rozbudowa programów nauczania Zmiany metod kształcenia Finansowanie i dofinansowanie szkół

6

7 S TRUKTURA SYSTEMU OŚWIATY education infantil (edukacja przedszkolna) do 3 lat żłobek 3 - 6 lat przedszkole education primaria szkoła podstawowa (6 – 12 lat) education secundaria (szkoła średnia) education secundaria obligatoria (E.S.O) (szkoła średnia obowiązkowa) gimnazjum (12 – 16 lat) bachillerato L.O.G.S.E (liceum z maturą 16 – 18 lat) education formacion professional (kształcenie zawodowe) formacion profesjonal de grado medio (zawodowe zasadnicze) formacion profesjonal de grado superior (nauczanie zawodowe) education universitaria szkoła wyższa

8 S YSTEM E DUKACJI UZUPEŁNIAJĄ - ensenanzas de regimen especial (nauczanie specjalistyczne) - las ensenanzas artisticas (szkoły artystyczne) - las ensenauzas de idiomas (szkoły językowe)

9 O RGANIZACJA SYSTEMU KSZTAŁCENIA przedszkole jest nieobowiązkowe obowiązek szkolny 6 – 16 lat – realizowany w dwustopniowej szkole podstawowej (EGB) cykl niższy i średni ( 6 – 11 lat - naucza jeden nauczyciel) cykl wyższy – 11 -14 lat po EGB 3-letnia nieobowiązkowa ogólnokształcąca szkoła (14 – 17 lat) – przygotowanie do studiów wyższych lub tytuł „technik specjalista” 2-letnie kształcenie zawodowe I stopnia – technik pomocniczy możliwość kontynuowania nauki na tytuł technika specjalisty możliwość rozpoczęcia nauki w kl. II liceum z możliwością kształcenia uniwersyteckiego lub

10 K SZTAŁCENIE NAUCZYCIELI odbywa się na poziomie uniwersyteckim - dla poziomu EGB – 3 lata - dla poziomu średniego – 5 lat + 1rok studiów pedagogicznych zdanie egzaminu państwowego po studiach nadaje uprawnienia do nauczania w szkołach dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie jest obowiązkowe MEN jest organizatorem szkoleń, mają formę kursów

11

12 K SZTAŁCENIE ZAWODOWE zasadniczy – de grado medio – tytuł tecnico grado medio – trwa 2 lata, zakłada poznanie podstawowych umiejętności przed podjęciem pracy pomaturalny – de grado superior – tytuł tecnico superior grado superior – trwa kolejne 2 lata, dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat, zdobywa zawód lub podejmuje studia praktyki zawodowe w firmach są obowiązkowe, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły

13 P ORADNICTWO ZAWODOWE W PROGRAMIE NAUCZANIA Ustawa z 1990 roku o ogólnej organizacji systemu edukacji (LOGSE) uznała poradnictwo edukacyjne i zawodowe za podstawowe prawo ucznia i podstawową zasadę edukacji, jej jakości i równości

14 P ORADNICTWO Z AWODOWE prowadzone jest na podstawie Planu Działania Poradnictwa, tworzonego w szkole prowadzone jest przez nauczycieli – 1 godz. tygodniowo poradnictwo zawodowe jest prowadzone przez całe kształcenie zawodowe

15 C ELE P ORADNICTWA pomoc uczniom w poprawie osiąganych wyników zwiększenie ich samodzielności i pewności siebie rozwiązywanie trudności szkolnych nabywanie umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie nabywanie umiejętności myślenia i podejmowania decyzji wspieranie procesu nauczania, rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego uczniów

16 Opracowali: Andrzej Januszkiewicz Beata Krupa Joanna Barteczko-Kocjan Piotr Zabiegaj


Pobierz ppt "System edukacyjny w Hiszpanii. Administracja szkolna Struktura systemu oświatyKształcenie nauczycieliKształcenie zawodoweOrganizacja systemu szkolnictwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google