Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System edukacyjny w Hiszpanii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System edukacyjny w Hiszpanii"— Zapis prezentacji:

1 System edukacyjny w Hiszpanii

2 Administracja szkolna
Struktura systemu oświaty Organizacja systemu szkolnictwa Kształcenie nauczycieli Kształcenie zawodowe Poradnictwo zawodowe w programie nauczania

3 Administracja szkolna
Jednolitym systemem oświaty zarządza MEN i lokalne władze oświatowe

4 Administracja szkolna
Zakres uprawnień MEN: Ustalenie minimów programowych z historii, geografii i j. hiszpańskiego Ustalenie norm prawnych dotyczących szkół i ich wyposażenia Kontrolowanie wolności nauczania języków mniejszości narodowych Prowadzenie kontroli systemu szkolnego Przyznawanie tytułów zawodowych Prowadzenie współpracy międzynarodowej

5 Administracja szkolna
Zakres uprawnień władz oświatowych Rozbudowa programów nauczania Zmiany metod kształcenia Finansowanie i dofinansowanie szkół

6

7 Struktura systemu oświaty
education infantil (edukacja przedszkolna) do 3 lat żłobek lat przedszkole education primaria szkoła podstawowa (6 – 12 lat) education secundaria (szkoła średnia) education secundaria obligatoria (E.S.O) (szkoła średnia obowiązkowa) gimnazjum (12 – 16 lat) bachillerato L.O.G.S.E (liceum z maturą 16 – 18 lat) education formacion professional (kształcenie zawodowe) formacion profesjonal de grado medio (zawodowe zasadnicze) formacion profesjonal de grado superior (nauczanie zawodowe) education universitaria szkoła wyższa

8 System Edukacji uzupełniają
- ensenanzas de regimen especial (nauczanie specjalistyczne) - las ensenanzas artisticas (szkoły artystyczne) - las ensenauzas de idiomas (szkoły językowe)

9 Organizacja systemu kształcenia
przedszkole jest nieobowiązkowe obowiązek szkolny 6 – 16 lat – realizowany w dwustopniowej szkole podstawowej (EGB) ( 6 – 11 lat - naucza jeden nauczyciel) cykl niższy i średni cykl wyższy – lat po EGB 3-letnia nieobowiązkowa ogólnokształcąca szkoła (14 – 17 lat) – przygotowanie do studiów wyższych lub tytuł „technik specjalista” 2-letnie kształcenie zawodowe I stopnia – technik pomocniczy możliwość kontynuowania nauki na tytuł technika specjalisty możliwość rozpoczęcia nauki w kl. II liceum z możliwością kształcenia uniwersyteckiego lub

10 Kształcenie nauczycieli
odbywa się na poziomie uniwersyteckim - dla poziomu EGB – 3 lata - dla poziomu średniego – 5 lat + 1rok studiów pedagogicznych zdanie egzaminu państwowego po studiach nadaje uprawnienia do nauczania w szkołach dokształcanie i doskonalenie nauczycieli nie jest obowiązkowe MEN jest organizatorem szkoleń, mają formę kursów

11

12 zasadniczy – de grado medio – tytuł tecnico
Kształcenie zawodowe zasadniczy – de grado medio – tytuł tecnico grado medio – trwa 2 lata, zakłada poznanie podstawowych umiejętności przed podjęciem pracy pomaturalny – de grado superior – tytuł tecnico superior grado superior – trwa kolejne 2 lata, dla uczniów, którzy ukończyli 18 lat, zdobywa zawód lub podejmuje studia praktyki zawodowe w firmach są obowiązkowe, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły

13 Poradnictwo zawodowe w programie nauczania
Ustawa z 1990 roku o ogólnej organizacji systemu edukacji (LOGSE) uznała poradnictwo edukacyjne i zawodowe za podstawowe prawo ucznia i podstawową zasadę edukacji, jej jakości i równości

14 Poradnictwo Zawodowe poradnictwo zawodowe jest prowadzone przez całe kształcenie zawodowe prowadzone jest na podstawie Planu Działania Poradnictwa, tworzonego w szkole prowadzone jest przez nauczycieli – 1 godz. tygodniowo

15 Cele Poradnictwa pomoc uczniom w poprawie osiąganych wyników
zwiększenie ich samodzielności i pewności siebie rozwiązywanie trudności szkolnych nabywanie umiejętności potrzebnych do życia w społeczeństwie nabywanie umiejętności myślenia i podejmowania decyzji wspieranie procesu nauczania, rozwoju osobistego, zawodowego i społecznego uczniów

16 Opracowali: Andrzej Januszkiewicz Beata Krupa Joanna Barteczko-Kocjan
Piotr Zabiegaj


Pobierz ppt "System edukacyjny w Hiszpanii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google