Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE WEKSLI, CZEKÓW, WARRANTÓW (Z DOMU SKŁADOWEGO) I KONOSAMENTÓW NA POLSKIM RYNKU I ZA GRANICĄ. DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE WEKSLI, CZEKÓW, WARRANTÓW (Z DOMU SKŁADOWEGO) I KONOSAMENTÓW NA POLSKIM RYNKU I ZA GRANICĄ. DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE WEKSLI, CZEKÓW, WARRANTÓW (Z DOMU SKŁADOWEGO) I KONOSAMENTÓW NA POLSKIM RYNKU I ZA GRANICĄ. DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI

2 WEKSLE SĄ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI BEZWARUNKOWE ZOBOWIĄZANIE ŚCIŚLE OKREŚLONA FORMA PODSTAWOWE: WEKSEL WŁASNY i WEKSEL TRASOWANY BRAK OPŁATY SKARBOWEJ BRAK URZĘDOWYCH BLANKIETÓW

3 Weksle nawet na paragonie

4 Dla ważności weksla koniecznie jest umieszczenie w nim: miejsce płatności termin płatności podpis wystawcy wekslu nazwę „weksel” oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu zawiera nazwisko osoby, która ma zapłacić* polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana

5 Weksle jako kredyt  Aftermarket.pl potrzebował 300 000zł i wyemitował w tym celu weksle  Firmie w 2012 roku zablokowano konto Paypal  Spółka wpadła w kłopoty finansowe (zamrożone środki)  Poprosiła społeczność internetową do zakupu cegiełek- weksli o nominale 1000zł, które miały być wykupione za rok za cenę 1100zł.

6 Weksel jako zabezpieczenie obowiązku zapłaty kary umownej  Spółka Axux zakupiła hutę.  W umowie klauzula, na mocy której sprzedający przez 5 lat od daty transakcji będzie powstrzymywał się od działalności konkurencyjnej.  W razie złamania zakazu sprzedający miał zapłacić 1 mln zł kary, na zabezpieczenie zapłaty której wystawił weksel in blanco.

7 Weksle za granicą  Dwa systemy wekslowe: genewski i anglosaski, istotne różnice:  Brak wymogu umieszczania słowa „weksel”  Weksel trasowany w UK: Bill of exchange, USA: Draft  Weksel własny w UK: Promissory Note, USA: Note  Możliwe wystawienie weksla na okaziciela  Brak poręczenia (awalu) – podpis na wekslu oznacza indos, a więc przeniesienie praw z weksla  Czek jest wekslem trasowanym

8 Wielka Brytania – Promissory Note JEST TO PRZYKŁAD WEKSLA WŁASNEGO (PROMISSORY NOTE) ZASTOSOWANIE: POŻYCZKI SPŁACANE RATALNIE!

9 CZEKI  Czek jest przede wszystkim środkiem zapłaty, bowiem wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie towarów lub usług  Wyróżniamy czeki gotówkowe i czeki rozrachunkowe  W Polsce nigdy nie były szeroko stosowane jako forma rozliczeń pieniężnych  Wyparte głównie przez karty kredytowe/debetowe i przelewy elektroniczne  W praktyce w Europie czeki używane są już tylko we Francji i Wielkiej Brytanii  Czeki popularne również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

10 CZEKI – co muszą zawierać? Nazwę „czek” polecenie bezwarunkowe zapłacenia nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) Miejsce płatności oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku podpis wystawcy czeku

11 WARRANTY Z DOMU SKŁADOWEGO

12 WYKORZYSTANIE WARRANTU Z DOMU SKŁADOWEGO BANK (POŻYCZKODAWCA) BANK DOMICYLOWY DOM SKŁADOWYPOSIADACZ TOWARU 1 2 3 4 6 5 78

13 WARRANTY W POLSCE PIERWSZYM DOMEM SKŁADOWYM BYŁ „AMBER GOLD”. OFEROWAŁ 10% LOKATY W ZŁOTO, NIEZALEŻNIE OD JEGO KURSU.

14 FORMALNA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW SKŁADOWYCH Domy Składowe działają na podstawie otrzymanej zgody Ministerstwa Gospodarki oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Składowych prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

15 WARRANTY 1) Dowód składowy (w postaci nierozdzielonej), 2) Rewers, powstający z niesamodzielnej części nierozdzielonego dowodu składowego po jego rozdzieleniu, 3) Warrant, powstającym również z niesamodzielnej części nierozdzielonego dowodu składowego po jego rozdzieleniu Wyżej wymienione dokumenty są niezależnymi papierami wartościowymi, które inkorporują następujące wierzytelności: Nierozdzielony dowód składowy i rewers Warrant

16 CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU ROZDZIELENIA DOWODU SKŁADOWEGO? Blankiety rewersu i warrantu zostają fizycznie oddzielone od siebie. Rewers zatrzymuje kredytobiorca, a na warrancie jako indosant umieszcza pierwszy indos, po czym warrant zostaje wręczony kredytodawcy jako indosatariuszowi. Jednocześnie na rzeczy złożonej do składu powstaje prawo zastawu posiadacz rewersu będzie uprawniony do odbioru rzeczy ze składu dopiero po wykonaniu zobowiązania zabezpieczonego prawem zastawu.

17 KONOSAMENT PAPIER WARTOŚCIOWY DOWÓD PRZYJĘCIA ŁADUNKU DO PRZEWOZU TYTUŁ WŁANOŚCI TOWARU NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W TRANSPORCIE MORSKIM NIE JEST UMOWĄ PRZEWOZU ŁADUNKU ZAZWYCZAJ TRZY DOKUMENTY DOKUMENT PRZENASZALNY FORMA DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO DOTYCZY DROGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ

18 TYPY KONOSAMENTÓW IMIENNE NA OKAZICIELANA ZLECENIE MORSKIE ( BILL OF LADING – B/L) ŚRÓDLĄDOWE

19

20

21

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

23 www.mgtsa.eu Warrant Składowy dowód zastawniczy Rewers składowy dowód posiadania

24

25

26

27  Czym jest  Funkcje  Rodzaje  Brudny vs czysty

28

29

30

31  http://www.mg.gov.pl/files/upload/7854/Domy_skladowe_20.05.2.pdf  http://euro.bankier.pl/edu/multiarticle.html?article_id=1532254&position=3 – dostęp xx grudnia 2014 r.  http://www.mgtsa.eu/index.php?q=system/files/PEC_DS_Schematy%20finansowania%20wegla.pdf  http://www.shfe.com.cn/en/services/Delivery/WarehouseWarrant/  http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse- osobiste/artykuly/613452,czeki_powoli_odchodza_do_lamusa.html  http://campaigns.libdems.org.uk/northeastsaveourcheque  http://www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasla/334615,czek.html  J. Kudła „Instrumenty finansowe i ich zastosowania”  Taryfy prowizji i opłat bankowych


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE WEKSLI, CZEKÓW, WARRANTÓW (Z DOMU SKŁADOWEGO) I KONOSAMENTÓW NA POLSKIM RYNKU I ZA GRANICĄ. DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google