Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŁYSY MŁYN- OWIŃSKA- DZIEWICZA GÓRA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŁYSY MŁYN- OWIŃSKA- DZIEWICZA GÓRA"— Zapis prezentacji:

1 ŁYSY MŁYN- OWIŃSKA- DZIEWICZA GÓRA
WYCIECZKA SZKOLNA ŁYSY MŁYN- OWIŃSKA- DZIEWICZA GÓRA

2 I MOC PRZYGÓD PRZEŻYWAJCIE”
HASŁO „PRZYBYWAJCIE I MOC PRZYGÓD PRZEŻYWAJCIE”

3 DANE ORGANIZACYJNE Trasa wycieczki: Łysy Młyn, Owińska, Dziewicza Góra
Uczestnicy: 20 uczniów 6 klasy SP Kiedy: Czas trwania: około 12 godzin Środek transportu: bus Wyjazd: godz:7:30 z terenu szkoły Powrót: ok. 19:30

4 CELE WYCIECZKI Zaspokojenie potrzeb intelektualnych i poznawczych uczniów Poprawa sprawności fizycznego stanu zdrowia poprzez kontakt z naturą, przeciwdziałanie ograniczeniu ruchowej aktywności oraz budzenie stałych zainteresowań poznawczych turystyką. Budzenie pasji i zainteresowań poznawczych przez wielokierunkowe, emocjonalne i aktywne zaangażowanie. Kształtowanie odpowiednich postaw wobec otoczenia i świata Kształtowanie społecznych postaw przez kontakt z ludźmi, z ich efektami pracy i warsztatami. Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody środowiska poprzez poznawanie praw przyrody i wpływu człowieka na środowisko przez zamiłowanie do piękna natury oraz kształtowanie umiejętności życia z przyrodą.

5 KORZYŚCI DLA UCZNIA poznanie miejsc bliższych i dalszych,
wzbudzanie zainteresowania życiem własnego środowiska zainteresowanie przyrodą zdobywanie wiedzy za pomocą zmysłów, kształtowanie nowych poglądów na świat, inicjowanie szacunku dla inności

6 NASZA TRASA

7 PLAN WYCIECZKI 7:15- ZBIÓRKA 7:30- WYJAZD ZE SZKOŁY
8:00- 9:30- lekcja w Łysym Młynie 9:30- 10:30- ścieżka dydaktyczna dookoła stawu 10:30- 11:30- ścieżka zdrowia i posiłek 11:30- 12:00- przejazd do Owińsk 12:00- 13:00- Quest 13:00- 14:00- zwiedzanie Muzeum TYflologicznego 14:00- 15:00- zabawa w Parku Orientacji Przestrzennej 15:00- 15:30- przejazd na Dziewiczą Górę 15:30- 16:30- dojście na szczyt i wieżę widokową 16:30- 17:30 zwiedzanie wystawy i zabawa 17:30- 18:30- ognisko 18:30- 19:00- powrót do szkoły

8 CO TO SĄ WALORY? To zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które wspólnie lub każde z osobna są przedmiotem zainteresowań turysty. Jest to suma składników, stworzonych przez naturę, ukształtowanych przez historię i tworzonych przez współczesność.

9 WALORY Na naszej trasie zobaczymy walory przyrodnicze:
wody (Łysy Młyn) polodowcowa rzeźba terenu( Łysy Młyn, Dziewicza Góra) fauna i flora(Łysy Młyn, Dziewicza Góra)

10 Walory kulturowe i historyczne (Owińska) Walory krajobrazowe, czyli wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz związane z nim rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka będziemy podziwiali we wszystkich odwiedzanych miejscach.

11 ETAP PIERWSZY-ŁYSY MŁYN
Łysy Młyn jest częścią projektu Natura Jest to miejsce, w którym można przeprowadzić zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów w każdym wieku. Do wyboru są dwa tematy:

12 CENTRUM OCHRONY PACHNICY DĘBOWEJ
ekspozycja poświęcona martwemu drewnu - gdzie można zapoznać się z organizmami żyjącymi w drewnie, obejrzeć film o pachnicy i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o życiu w lesie

13 LEŚNE LABORATORIUM Podczas tych zajęć można obserwować świat owadów (zwłaszcza pachnicy dębowej). W tym celu w budynku Łysego Młyna została wydzielona część z przeznaczeniem na pracownię entomologiczną. Zgromadzony w niej sprzęt optyczny i preparacyjny pozwolą uczestnikom na obserwacje świata owadów.

14 WYSTAWA ZDJĘĆ OWADÓW Po zakończonych zajęciach obejrzymy film o owadach w skali mikro oraz udamy się na wystawę, gdzie przedstawione są zdjęcia różnych gatunków owadów w dużym formacie.

15 EKSPOZYCJA „DREWNO JEST WSPANIAŁE”

16 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA Ostatnim etapem naszego pobytu w Łysym Młynie będzie przejście ścieżką edukacyjną wokół położonego przy młynie stawu, na której umieszczone są plansze poświęcone tematyce związanej z wodą.

17

18 PRZYSTANKI ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ „ROLA WODY W PRZYRODZIE”:

19 OBIEG WODY

20 ZASOBY WODNE ŚWIATA

21 FUNKCJE WODY W ŚROWISKU

22 WODA W ATMOSFERZE

23 WODA NA POWIERZCHNI ZIEMI

24 WODA W ZIEMI

25 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WODĄ

26 WĘDKARSTWO ŚRÓDLĄDOWE

27 KLASY CZYSTOŚCI WODY

28 FAUNA STAWU: PŁAZY I GADY

29 FAUNA STAWU: PAJĄKI I OWADY

30 KRAJOBRAZ „ŁYSEGO MŁYNA”

31 COŚ DLA CIAŁA Na koniec możemy skorzystać ze ścieżki zdrowia.

32

33 COŚ DLA CIAŁA I zregenerować siły podczas posiłku.

34 ETAP DRUGI Kolejnym etapem naszej wycieczki jest Muzeum Tyflologiczne i Parki Orientacji Przestrzennej w Owińskach. Owińska są położone 17 km od centrum Poznania, na wschodnim (prawym) brzegu Warty w północnej części jej poznańskiego przełomu, na zachodnim skraju Puszczy Zielonki.

35 CIEKAWOSTKI Owińska były połączone przeprawą promową na rzece Warcie z Radojewem. Została ona zerwana w styczniu 1945 r. w czasie ucieczki Niemców przed Sowietami. Od kilku lat planowana jest jej odbudowa w tym miejscu, w 1806 roku Owińska odwiedził i zwiedzał klasztor Napoleon Bonaparte. Cesarz przebywał w tym czasie w Poznaniu i robił konne wycieczki po okolicy. 13 grudnia w towarzystwie Dezyderego Chłapowskiego przejechał przez Naramowice oraz Radojewo i korzystając z przeprawy promowej dotarł do Owińsk, w XIX w. funkcjonowała cegielnia, która zaopatrywała Twierdzę Poznań oraz inne obiekty w materiały budowlane,

36 ZAGRAJ i ROZWIĄŻ ZAGADKĘ!
Questing określany jest mianem turystyki z zagadkami – to nauka przez zabawę, która łączy w sobie elementy gier terenowych z podchodami. W Wielkopolsce questować w Owińskach. Quest „Wokół klasztoru” to wyprawa, która w ciekawy i rymowany sposób przybliża historię klasztoru oraz zabytkowych zabudowań pocysterskich wzniesionych w Owińskach w XIII wieku. Na karcie gry znajduje się mapa oraz zagadki a litery poszczególnych odpowiedzi tworzą hasło, którego odgadnięcie prowadzi do „skarbu”.

37 QUEST

38 MUZEUM TYFLOLOGICZNE JEDYNE W POLSCE
Zobaczyć w nim można największą w kraju kolekcje map tyflologicznych oraz kilkuset obiektów związanych z kulturą i edukacją osób niewidomych. Znajdują się w nim najstarsze wydawane masowo tyflo mapy M. Kunza z Illzach – 1886, pierwszy Atlas Świata dla niewidomych z roku 1932, oraz dziesiątki przedstawień tyflokartograficznych wydawanych na całym świecie.

39 PARK ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ
Jedyny w Europie Park Orientacji Przestrzennej, otworzono 3 września 2012r. na terenie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.  Na około 3ha powierzchni odtworzono klimat ogrodu barokowego, łącząc go z parkiem krajobrazowym. Posadzono tu 280 gatunków roślin. Wkomponowano specjalne przyrządy dydaktyczne, takie jak: karylion ziemny, czyli system ziemnych dzwonów rurowych, wydających dźwięki i wibracje, równoważnie, huśtawki, ślizg linowy, przeplotnie, trampoliny, pajęczyny, na których poza rozwijaniem sprawności fizycznej, ćwiczący będą mogli uczyć się orientacji przestrzennej. Na terenie Parku są wieże wiatrów, które sygnalizują jego kierunek oraz natężenie. Specjalnie dobrane komunikatory głosowe mają pomóc osobom niewidomym znaleźć nowe sposoby orientacji przestrzennej opartej na dźwiękach. Ponadto do dyspozycji jest molo oraz oświetlony mostek.

40 PARK ORIENTACJI PRZESTZRENNEJ
Z LOTU PTAKA URZĄDZENIA DYDAKTYCZNE

41 URZĄDZENIA DYDAKTYCZNE

42 ETAP TRZECI-DZIEWICZA GÓRA
Należy do Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. Jej wysokość wynosi 144 m n.p.m. Nazywana była Dziewiczą Górą, Górą św. Anny- od imienia siostry księcia Przemysła I, która była mniszką w Owińskim klasztorze cysterek. Cała góra porośnięta jest bogatą roślinnością, która przyciąga turystów szczególnie wiosną. Gdy kwitną przylaszczki (pod ścisłą ochroną) teren zabarwia się na fioletowo.

43 Dziewicza Góra stanowi element moreny czołowej stadiału poznańskiego 2 km na wschód od Doliny Warty. Stoki wzniesienia - (grzbiet ma około 400 m długości) - porasta las mieszany, a w kilku miejscach znajduje się starodrzew dębowy. Obszar objęto ochroną ze względu na bogaty świat roślin, na który składa się ok. 700 gatunków roślin naczyniowych oraz ok. 130 gatunków mchów i wątrobowców. Ciekawe jest to, że gatunki te są charakterystyczne dla środowisk: leśnych, łąkowych, stepowych a nawet górskich.

44 Na stokach góry występuje również czerwiec polski- owad hodowany przez cysterki, które uzyskiwały z nich czerwony barwnik. Czerwiec to owad z rodziny pluskwiaków. Żyje na roślinie, która nazywa się czerwiec. Według przysłowia: „ w czerwcu pod czerwcem siedzi czerwiec”. Cysterki zbierały go w czerwcu, zalewały wrzątkiem i w ten sposób powstawał czerwony barwnik do barwienia skór i tkanin.

45 ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA Ścieżka rozpoczyna się przy parkingu samochodowym pod Dziewiczą Górą (144 m n.p.m.) w Czerwonaku i prowadzi lasami do leśniczówki Annowo tworząc dwa warianty szlaku. Przy leśniczówce umieszczono "leśną klasę" im. Augusta Cieszkowskiego. Ścieżka ma 15 przystanków: 1. Parking Dziewicza Góra 2. Szczyt Dziewiczej Góry 3. Mrowisko 4. Urządzenia gospodarki łowieckiej 5. Drzewostan nasienny 6. Odnowienie naturalne lasu 7. Sosny - pomniki przyrody

46 8. Kamień - pożarzysko 9. Skrzynki lęgowe 10. Dąbrowa 11
8. Kamień - pożarzysko 9. Skrzynki lęgowe 10. Dąbrowa 11. Historyczne miejsce po klasztorze Dziewicza Góra 12. Drzewostan jaworowy 13. Leśna klasa im. Augusta Cieszkowskiego 14. Leśnictwo Annowo - zespół pomników przyrody 15. Sposoby zagospodarowania drzewostanów, odnowienie gniazd, ochrona przed zwierzyną

47 ZADANIA Na parkingu dzielimy się na dwie grupy. Zadanie każdej z nich polega na osiągnięciu szczytu Dziewiczej Góry, jak najszybciej (każda grupa inną równoległą ścieżką) i odnalezieniu po drodze 6 kopert, które utworzą hasło.

48 WIEŻA WIDOKOWA W 2005r. w najwyższym punkcie góry Nadleśnictwo Łopuchówko wybudowało dostrzegalnię przeciwpożarową, dziś zwaną po prostu wieżą widokową. Wieża stanowi atrakcję dla turystów, którzy po pokonaniu 172 schodów mogą podziwiać panoramę Gminy Czerwonak i nieodległego Poznania oraz lasów i wzniesień Puszczy Zielonka. Wieża ma 40 m wysokości. Platforma widokowa udostępniona turystom znajduje się na wysokości 30 m, a nad nią mieści się jeszcze doskonale wyposażone stanowisko obserwacyjne leśników.

49 CO DALEJ? Wspinamy się na szczyt wieży. Odczytujemy hasło „PRZYGODA”.
Spacerem wracamy na parking, gdzie można podziwiać:

50 UBRANE DRZEWO

51 LABIRYNT WIKLINOWY

52 WYSTAWA DREWNA

53 JUŻ KONIEC W Dziewiczej Bazie naszą przygodę kończymy wspólnym ogniskiem.

54 Przygotowała i przeprowadziła ANNA MANDZIAK
AUTOR Przygotowała i przeprowadziła ANNA MANDZIAK

55 BIBLIOGRAFIA

56

57 Anders P. : Puszcza Zielonka, Wyd
Anders P.: Puszcza Zielonka, Wyd. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2004 Czajkowski M.: Czerwonak, Wyd. Tekst, 1996 Łęcki W., Maluśkiewicz P.: Wokół Poznania, PTTK „Kraj”, Warszawa 1991 Łuczak J.: Wielkopolska, G&P, 2003 Poznań Łęcki W., Przechadzki w okolicach Poznania, KAW, Poznań 1984

58 Piszczek T., Świat legend, baśni i podań ludowych, a także strachów i przesądów w gminie Czerwonak, WBP, Poznań 1995 Rezler M.: Na skraju puszczy, Czerwonak 2006


Pobierz ppt "ŁYSY MŁYN- OWIŃSKA- DZIEWICZA GÓRA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google