Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Puszcza Bydgoska rozciąga się na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Toruń. Pomimo bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej zachowała swój pierwotny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Puszcza Bydgoska rozciąga się na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Toruń. Pomimo bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej zachowała swój pierwotny."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Puszcza Bydgoska rozciąga się na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Toruń. Pomimo bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej zachowała swój pierwotny urok. Roślinność Puszczy zaczęła kształtować się ok. 12 tysięcy lat p.n.e., po ustąpieniu lądolodu. Lasy nadleśnictwa rosną w pradolinie Wisły i Noteci, wypełnionej piaskami rzecznymi, na znacznej powierzchni zwydmionymi. Roczna ilość opadów jest tu bardzo mała i wynosi średnio 500 mm. Ubogie, przepuszczalne gleby (piaski) oraz deficyt wody sprawiają, że jedynie sosna zwyczajna może rosnąć w tak skrajnych warunkach. Gatunek ten zajmuje 98% powierzchni leśnej nadleśnictwa. Nadleśnictwo Bydgoszcz to jedno z 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Obszar ten od czasów piastowskich stanowił własność królewską pod nazwą Bydgoskie Bory Królewskie. NADLEŚNICTWO BYDGOSZCZ

4 Leśnicy z Nadleśnictwa Bydgoszcz zadbali oto, by jak najwięcej mieszkańców bliższej i dalszej okolicy mogło zapoznać się z pięknem i walorami Puszczy Bydgoskiej. W tym celu powstała leśna ścieżka dydaktyczna, położona w leśnictwie Białe Błota, w pobliżu drogi Bydgoszcz- Szubin. Edukacja leśna w Białych Błotach składa się z trzech podstawowych elementów: ścieżki dydaktycznej, ogrodu dendrologicznego i sali edukacyjnej. LAS BLIŻEJ NAS- ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA

5 Pierwszym etapem hodowli lasu jest szkółka leśna. Rozpoczyna się ona od zbioru szyszek z drzewostanów nasiennych. Końcowym zaś etapem produkcji szkółkarskiej jest wyjęcie sadzonek, sortowanie oraz pakowanie do specjalnych skrzynek. Tak przygotowane sadzonki przewożone są do miejsc ich wysadzania w uprawach leśnych. Drzewa w szkółce leśnej, tak jak dzieci przez swoich rodziców, są chronione przez leśnika przed chorobami grzybowymi, owadami, zwierzyną. Otrzymują odpowiednią siłę życiową do późniejszego, samodzielnego życia w uprawie. Celowi temu służy m.in. wyhodowanie sadzonek posiadających na korzeniach tzw. mikoryzy, czyli strzępki grzybni, z którą młode drzewka żyją w symbiozie. LAS ZACZYNA SIĘ W SZKÓŁCE

6 Puszcza Bydgoska to nie tylko las sosnowy. Na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz rośnie również piękny las olszowy zwanym olesem. Rośnie tam olsza czarna pochodzenia odroślowego, tzn., że wyrosła z pniaków ściętych drzew. Olesy są ważnymi regulatorami wilgotności siedlisk i mikroklimatu. WITAMY W OLESIE

7 LAS TO NIE TYLKO DRZEWA

8 Większość lasów Nadleśnictwa Bydgoszcz wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko- Bydgoskiej. Ponad 150 ha, głównie bagien i śródleśnych łąk, zostało uznanych za użytki ekologiczne. Są to tereny stało lub okresowo podmokłe, porośnięte roślinnością łąkowo- bagienną i błotną. Wśród zwierząt zamieszkujących bagienka spotykamy: pająki, owady (ważki, chrząszcze, motyle, muchówki), płazy (traszki, kumaki, żaby, ropuchy), gady (zaskrońce) oraz drobne ptaki śpiewające i ssaki (myszy, norniki, piżmaki). Bagno stanowi także bezpieczny wodopój. Bagienko pełni także rolę pojników dla zwierząt. BAGIENKO ŚRÓDLEŚNE

9 PUSZCZA BYDGOSKA DOMEM MAŁYCH I DUŻYCH

10 Lasy Nadleśnictwa Bydgoszcz to także ważny korytarz migracyjny dla zwierząt. Oznacza to, że Puszcza Bydgoska odwiedzana jest przez rzadkie i chronione gatunki zwierząt. W ostatnich latach zaobserwowano rodzinę łosi, składającą się z dwóch łoszy, byka i dwóch cielaków oraz małą watahę wilków, składającą się z czterech osobników. GOŚCIE W PUSZCZY BYDGOSKIEJ

11 Wykonała: Zofia Herder, klasa 3A Gimnazjum nr 22 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Bydgoszczy, pod kierownictwem: P. Małgorzaty Ulanowskiej- Dylik DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Puszcza Bydgoska rozciąga się na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Toruń. Pomimo bliskiego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej zachowała swój pierwotny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google