Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POJĘCIE I ISTOTA RYNKU Autor: Ewelina Boroń. CELE LEKCJI Uczeń:  rozumie pojęcie rynku w różnych ujęciach,  zna funkcje rynku,  wymienia i charakteryzuje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POJĘCIE I ISTOTA RYNKU Autor: Ewelina Boroń. CELE LEKCJI Uczeń:  rozumie pojęcie rynku w różnych ujęciach,  zna funkcje rynku,  wymienia i charakteryzuje."— Zapis prezentacji:

1 POJĘCIE I ISTOTA RYNKU Autor: Ewelina Boroń

2 CELE LEKCJI Uczeń:  rozumie pojęcie rynku w różnych ujęciach,  zna funkcje rynku,  wymienia i charakteryzuje elementy rynku,  definiuje podmiot i przedmiot rynku,  wymienia i charakteryzuje poszczególne rodzaje rynku,  rysuje strukturę układu rynkowego.

3 RYNEK miejscewymiany dóbr i usług zespółmechanizmówumożliwiającykontaktproducentów z konsumentami miejsce spotykania się kupujących i sprzedających w celu dokonywaniatransakcji całokształttransakcjikupna i sprzedaży oraz warunków ich przebiegu Rysunek 1.

4 RYNEK Rynek to ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi, oferującymi dobra i usługi (reprezentującymi podaż), a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone dobra i usługi, poparte odpowiednimi środkami płatniczymi (reprezentującymi popyt).

5 RYNEK Rynek – zespół wszystkich kupujących i sprzedających, których decyzje - nawzajem od siebie uzależnione – kształtują układ sprzężonych ze sobą elementów, takich jak: podaż, popyt i cena.

6 ELEMENTY RYNKU popyt (zgłaszane przez kupujących zapotrzebowanie na dobra i usługi), podaż (zaoferowane przez sprzedających dobra i usługi do zakupu) cena (wartość dobra wyrażona w pieniądzu) Rysunek 2.

7 PODMIOT I PRZEDMIOT RYNKU Podmiotami rynku są między innymi: gospodarstwa domowe i konsumenci, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz usługowe, a także państwo. i konsumenci, przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe oraz usługowe, a także państwo. Przedmiotemrynku są produkty(dobramaterialne,usługi, idee, organizacje). Rysunek 3.

8 RODZAJE RYNKU wg rodzaju dóbr będących przedmiotem obrotu rynek towarów towarów rynek dóbr konsumpcyjnych przemysłowych przemysłowych rynek usług rynek finansowy finansowy rynekczynnikówprodukcji Rysunek 4.

9 RODZAJE RYNKU wg zasięgu geograficznego: regionalny lokalny narodowy międzynarodowy światowy Rysunek 5.

10 rynek nabywcy rynek sprzedawcy RODZAJE RYNKU wg relacji popytu do podaży: Rysunek 6.

11 RODZAJE RYNKU w g stopnia zaspokojenia potrzeb:  producenta - oczekiwania nabywców znacznie przewyższają oferowaną do sprzedaży ilość produktów (popyt jest większy niż podaż), toteż sprzedawcy nie zabiegają o konsumenta, a nabywcy muszą rywalizować w ich zdobywaniu; konsekwencją takiego stanu rzeczy może być korupcja, wprowadzanie reglamentacji sprzedaży, przydziałów, talonów i wreszcie dystrybucja za pomocą systemu kartkowego

12 RODZAJE RYNKU w g stopnia zaspokojenia potrzeb:  konsumenta - ilość produktów przeznaczonych do sprzedaży przewyższa zapotrzebowanie klientów, przedsiębiorstwa produkują to, co znajduje aprobatę nabywców i właściwie zaspokaja ich potrzeby, a pozyskanie klienta jest wynikiem marketingu

13 hurtowy RODZAJE RYNKU wg kryterium skali lub wielkości transakcji detaliczny(półhurt) Rysunek 7.

14 FUNKCJE RYNKU wyrówny- wanie popytu i podaży alokacja informowanie o ofercie pobudzanie innowacyjności weryfikacja decyzji motywacja pracy stymulowanie rozwoju gospodarczego Rysunek 8.

15 sprzedający towary potrzeby ujawnione kupujący przejaw popytu zdolność zaspokajania potrzeb przejaw podaży wycena wartości wymiennych transakcje wymienne Rysunek 9. Struktura układu rynkowego

16 PODSUMOWANIE Rynek to podstawowa kategoria ekonomiczna. Jest to zarówno miejsce, jak i ogół stosunków wymiennych między kupującym a sprzedającym. Rynek to podstawowa kategoria ekonomiczna. Jest to zarówno miejsce, jak i ogół stosunków wymiennych między kupującym a sprzedającym. Rynek porządkuje pewne elementy, tj. podaż i popyt poprzez cenę. Spełnia zarazem wiele użytecznych funkcji. Rynek porządkuje pewne elementy, tj. podaż i popyt poprzez cenę. Spełnia zarazem wiele użytecznych funkcji. Opracowano na podstawie: Limański A., Śliwińska K., Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002. s. 12. Hodoly A., Wstęp do badań rynku, PWG, Warszawa 1961, s. 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Rynek_(ekonomia) http://portalwiedzy.onet.pl/66529,haslo.html http://portalwiedzy.onet.pl/42963,,,,struktury_rynkowe,haslo.html


Pobierz ppt "POJĘCIE I ISTOTA RYNKU Autor: Ewelina Boroń. CELE LEKCJI Uczeń:  rozumie pojęcie rynku w różnych ujęciach,  zna funkcje rynku,  wymienia i charakteryzuje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google