Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONTRAKTY RÓŻNICOWE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM dr JERZY BAEHR radca prawny, partner zarządzający Warszawa, 4 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONTRAKTY RÓŻNICOWE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM dr JERZY BAEHR radca prawny, partner zarządzający Warszawa, 4 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 KONTRAKTY RÓŻNICOWE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM dr JERZY BAEHR radca prawny, partner zarządzający Warszawa, 4 marca 2015 r.

2 www.wkb.com.pl DEFINICJA KONTRAKTU RÓŻNICOWEGO brak definicji legalnej pojęcia Kontrakt różnicowy (w energetyce) - umowa zawierana między inwestorem a podmiotem (zazwyczaj) z sektora publicznego, na mocy której inwestorowi zwracana jest różnica pomiędzy ceną referencyjną (np. rynkową) energii a ceną ustaloną w kontakcie różnicowym, gdy cena referencyjna jest wyższa od ceny umownej, a w przypadku gdy cena umowna jest wyższa od ceny referencyjnej – na podstawie takiej umowy inwestor zobowiązany jest zwrócić taką różnicę podmiotowi publicznemu (drugiej stronie kontraktu różnicowego).

3 www.wkb.com.pl KONTRAKTY RÓŻNICOWE – PODSTAWY PRAWNE Ze względu na mechanizm finansowania kontrakty różnicowe nie mogą być zawierane wyłącznie w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Obecny stan prawny nie daje jakiejkolwiek ogólnej podstawy do dowolnego wprowadzania kontraktów różnicowych w dowolnym sektorze – potrzebna jest zawsze szczególna podstawa prawna.

4 www.wkb.com.pl KONTRAKTY RÓŻNICOWE – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA Zasadniczo podmiot rozliczający kontrakt różnicowy (tzw. CfD Counterparty) jest podmiotem publicznym lub kontrolowanym przez Państwo. Niemniej kontrakty różnicowe mogą posiadać dwojakie źródła finansowania (sposoby pozyskania środków na rozliczenie kontraktów CfD):  finansowanie rynkowe (pozyskanie środków z rynku);  finansowanie z wykorzystaniem środków publicznych (budżetowych). Każdy z powyższych modeli jest teoretycznie możliwy prawnie do implementacji.

5 www.wkb.com.pl PRZYKŁAD QUASI KONTRAKTU RÓŻNICOWEGO – USTAWA O OZE Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii części utrzymuje dotychczasowy system wsparcia energii wytwarzanej w OZE (dla podmiotów działających obecnie, a także tych które rozpoczną wytwarzanie energii przed 1 stycznia 2016 r.). Co do zasady dla nowych wytwórców wprowadza system aukcyjny:  Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, którzy wygrają aukcje, będą mogli sprzedawać energię sprzedawcy zobowiązanemu (obowiązek zakupu);  Wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, którzy wygrają aukcje, będą sprzedawać energię elektryczną na rynku.

6 www.wkb.com.pl PRZYKŁAD QUASI KONTRAKTU RÓŻNICOWEGO – USTAWA O OZE Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, który wygrał aukcję rozstrzygniętą nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., przysługuje prawo do pokrycia ujemnego salda (przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.), obliczonego na podstawie różnicy między wartością sprzedaży energii elektrycznej (ustaloną wg cen rynkowych) a wartością tej energii elektrycznej ustaloną na podstawie ceny zawartej w ofercie tego wytwórcy, która wygrała aukcję.

7 www.wkb.com.pl IMPLEMENTACJA KONTRAKTÓW RÓŻNICOWYCH W ENERGETYCE JĄDROWEJ  Odpowiednia legislacja kluczem do sukcesu.  Im bardziej precyzyjnie określone są zasady kontraktów różnicowych, tym bardziej chronione są interesy inwestorów.  Prawo powinno regulować podstawowe elementy kontraktów różnicowych, a także procedury ich zawierania.

8 www.wkb.com.pl IMPLEMENTACJA KONTRAKTÓW RÓŻNICOWYCH W ENERGETYCE JĄDROWEJ - zasadnicze problemy i zagadnienia  Konieczność wdrożenia odrębnej podstawy prawnej:  nowa odrębna regulacja o kontraktach różnicowych?  zmiany obecnego pakietu nuklearnego ?  spec-ustawa o gospodarce niskoemisyjnej ?  Kontrakty różnicowe a obecne systemy wsparcia dla energetyki odnawialnej w kontekście stanowiska Komisji Europejskiej (kwestia neutralności konkretnych technologii)

9 www.wkb.com.pl IMPLEMENTACJA KONTRAKTÓW RÓŻNICOWYCH W ENERGETYCE JĄDROWEJ  Procedura wyboru strony kontraktu różnicowego (inwestora) a proces uzyskiwania decyzji zasadniczej – czy model aukcji (jak w ustawie OZE) byłby odpowiedni w tym sektorze ?  Decyzja zasadnicza stanowi kluczowy element procesu inwestycyjnego. Determinuje już wybór konkretnej technologii i warunkuje uzyskanie pozwolenia na budowę.  Najbardziej właściwą wydaje się korelacja daty wejścia w życie kontraktu CfD z uzyskaniem decyzji zasadniczej. Dyskusji wymaga czy sam kontrakt powinien być zawierany przed uzyskaniem decyzji (warunkowo) czy dopiero po jej wydaniu.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

11 www.wkb.com.pl Warszawa: ul. Polna 11 00-633 Warszawa T: +48 22 201 00 00 F: +48 22 201 00 99 biuro@wkb.com.pl Poznań: ul. Paderewskiego 7 61-770 Poznań T: +48 61 855 32 20 F: +48 61 851 32 52 biuro@wkb.com.pl


Pobierz ppt "KONTRAKTY RÓŻNICOWE W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM dr JERZY BAEHR radca prawny, partner zarządzający Warszawa, 4 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google