Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy."— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy

2 Treść zajęć 1. Definicje; 2. Cele partycypacji; 3. Partycypacja w polskim prawie; 4. Warunki skutecznej partycypacji; 5. Narzędzia partycypacji; 6. Techniki partycypacji; 7. Problemy związane z partycypacją; 8. Konsultacje w Warszawie; 9. Debata oksfordzka.

3 definicja  Partycypacja – uczestniczenie – relacja między elementem jakiejś organizacji a tą organizacją  Partycypacja społeczna – uczestnictwo obywatelskie; Dlaczego?  Udział w wyborach to za mało;  Reprezentanci nie są w stanie oddać struktury interesów, systemu wartości obywateli;

4 cele  Wyrażenie potrzeb i życzeń obywateli;  Wypełnienie obowiązku ustawowego;  Edukacja;  Integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania;  Zmniejszenie oporu;  Kreatywne pomysły – praca grupowa.

5 W prawie  Uchwała o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy;  Ustawa o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym – konsultowanie studium i planów na etapie przystępowania do opracowywania;  Ustawa o działalności publicznej i wolontariacie.

6 warunki  Udział od początku procesu projektowania;  Możliwość wybory kilku wariantów ;  Prezentacja w zrozumiałej formie – „test dziecka sąsiadów”  Demokratyzacja – równość wszystkich głosów;  Sprawność organizacyjna;  Informacja o konsultacjach w miejscach faktycznie odwiedzanych;

7  Konkretnie zadane pytanie, a nie tylko prośba o „wnioski i uwagi”;  Pytamy tych którzy będą użytkować, a nie tych których najłatwiej spytać;  Łatwiej krytykować niż myśleć konstruktywnie.

8 narzędzia  Informowanie - jednostronne;  Konsultowanie – uzyskanie opinii i propozycji rozwiązań;  Włączanie – praca ze społecznością – przygotowywanie rozwiązań;  Współpraca – wspólne podejmowanie decyzji;  Nadawanie uprawnień

9 Techniki (1) na dużą skalę  21 century town meeting http://americaspeaks.org/  Komórki planujące – losowo wybrane osoby (są opłacane) proponują rozwiązania palącego problemu dla władz. Dostają informacje eksperckie, do których się odnoszą – Aachen gospodarka odpadami  Panel obywatelski – duże miasta, reprezentatywna, stała grupa mieszkańców, ankiety. Przykładowe tematy:  Doradztwo  Parkowanie  Bezpieczeństwo  Budżet  Tereny zielone  Transport publiczny  Toalety publiczne, psie odchody

10 Techniki (2)  Kawiarnia obywatelska – krótkie spotkanie – każdy może przyjść i wypowiedzieć się na dany temat – na ogół poprzedzone badaniami sondażowymi http://www.partycypacjaobywatelska.pl/bundles/partycypa cjamain/uploads/pdf/Slupsk_case_w_formacie_stoczni.pdf  Ocena partycypacyjna – mapowanie instytucji, miejsc publicznych, miejsc niebezpiecznych. Reprezentanci wszystkich grup;  Budżet partycypacyjny - http://www.partycypacjaobywatelska.pl/technika/35 http://www.partycypacjaobywatelska.pl/technika/35  Charette – ekspercka, długa, kosztowna http://www.tornagrain-newtown.co.uk/Charrette-g.asp  Otwarta przestrzeń – podany wyłącznie temat, nie forma – wymaga dużego zaangażowania obywateli – raczej nie w Polsce

11 Techniki (3) mała skala  Future city game – wypracowywanie propozycji zagospodarowania dla danego miejsca http://www.srodmiescie.warszawa.pl/cms/prt/view/sambo rska-konsultacj.html  Planning for real – planowanie przestrzenne, małe obszary – konstruowanie trójwymiarowych modeli, możliwość włączenia różnych narodowości  Planowanie partycypacyjne – do planów: rozpoznanie potrzeb (badanie) i wstępne propozycje, opracowywanie rozwiązań, dyskusja i wybór – często stosowane w Polsce  Warsztaty przyszłościowe – wymyślanie planu rozwoju miejscowości, zajęć dla seniorów – grupa celowo zaproszonych interesariuszy (mieszkańcy, przedsiębiorcy). Fazy: wstępna, krytyki, utopii, realizacji

12 Techniki (4)  Word Cafe – kreatywne myślenie, bez konkretnych rozwiązań – burza mózgów: kawiarniana atmosfera, przesiadanie się między stolikami – każdy stolik ma swój temat

13 Problemy  Niskie zaangażowanie mieszkańców;  Słaby efekt planowania nieeksperckiego;  Wyższe koszty;  Dłuższy czas;  Okazja do nadużyć i presji silniejszych grup;  Konflikty;  Sprzeniewierzenie się ideom np. zrównoważonego rozwoju.

14 Konsultacje w Warszawie (1)  „Stare miasto w nowej odsłonie”  Prace: wymiana nawierzchni ulic i chodników, oświetlenie, udogodnienia dla niepełnosprawnych;  Czas: maj 2012 - 2014  Grupy docelowe:  Mieszkańcy starówki: własnościowi, komunalni;  Przedsiębiorcy (restauratorzy);  Niepełnosprawni (niewodomi, niepełnosprawni ruchowo);  Varsavianiści;  Kościoły, klasztory;  Mieszkańcy Warszawy;  Turyści.

15 Konsultacje w Warszawie (2)  Metody konsultacji:  Spotkania z zainteresowanymi grupami;  Lotny punkt informacyjny (4 dni, kilkanaście osób);  Poczta;  Metody informowania:  Konferencja prasowa;  Plakaty na klatkach schodowych;  Zaproszenia do stowarzyszeń;  Zaproszenia do lokali;  Zaproszenia do proboszczów i przeorów;  Plakaty na UW, w muzeach, domach kultury.

16 Konsultacje w Warszawie - wnioski  Mieszkańcy chcieli przy okazji „swoje remonty”;  Varsaviańści chcieli bardziej przywrócić oryginalny układ niż inne grupy;  Małe zaangażowanie pozostałych mieszkańców Warszawy;  Przewaga strony informacyjnej nad konsultacyjną.

17 Debata oksfordzka  Temat: „Na Wydziale Zarządzania UW powinna istnieć możliwość zakupu alkoholu”  Podział na grupy: za, przeciw, publiczność,  Wystąpienia mówców  Wystąpienia publiczności  Głosowanie


Pobierz ppt "Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google