Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy"— Zapis prezentacji:

1 Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy

2 Treść zajęć Definicje; Cele partycypacji;
Partycypacja w polskim prawie; Warunki skutecznej partycypacji; Narzędzia partycypacji; Techniki partycypacji; Problemy związane z partycypacją; Konsultacje w Warszawie; Debata oksfordzka.

3 definicja Partycypacja – uczestniczenie – relacja między elementem jakiejś organizacji a tą organizacją Partycypacja społeczna – uczestnictwo obywatelskie; Dlaczego? Udział w wyborach to za mało; Reprezentanci nie są w stanie oddać struktury interesów, systemu wartości obywateli; Wyrazem uczestnictwa obywateli w zarządzaniu na poziomie ogólnonarodowym jest referendum

4 cele Wyrażenie potrzeb i życzeń obywateli;
Wypełnienie obowiązku ustawowego; Edukacja; Integracja – między sobą i z miejscem zamieszkania; Zmniejszenie oporu; Kreatywne pomysły – praca grupowa.

5 W prawie Uchwała o zasadach i trybie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy; Ustawa o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Ustawa o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym – konsultowanie studium i planów na etapie przystępowania do opracowywania; Ustawa o działalności publicznej i wolontariacie.

6 warunki Udział od początku procesu projektowania;
Możliwość wybory kilku wariantów ; Prezentacja w zrozumiałej formie – „test dziecka sąsiadów” Demokratyzacja – równość wszystkich głosów; Sprawność organizacyjna; Informacja o konsultacjach w miejscach faktycznie odwiedzanych;

7 Konkretnie zadane pytanie, a nie tylko prośba o „wnioski i uwagi”;
Pytamy tych którzy będą użytkować, a nie tych których najłatwiej spytać; Łatwiej krytykować niż myśleć konstruktywnie.

8 narzędzia Informowanie - jednostronne;
Konsultowanie – uzyskanie opinii i propozycji rozwiązań; Włączanie – praca ze społecznością – przygotowywanie rozwiązań; Współpraca – wspólne podejmowanie decyzji; Nadawanie uprawnień

9 Techniki (1) na dużą skalę
21 century town meeting Komórki planujące – losowo wybrane osoby (są opłacane) proponują rozwiązania palącego problemu dla władz. Dostają informacje eksperckie, do których się odnoszą – Aachen gospodarka odpadami Panel obywatelski – duże miasta, reprezentatywna, stała grupa mieszkańców, ankiety. Przykładowe tematy: Doradztwo Parkowanie Bezpieczeństwo Budżet Tereny zielone Transport publiczny Toalety publiczne, psie odchody

10 Techniki (2) Kawiarnia obywatelska – krótkie spotkanie – każdy może przyjść i wypowiedzieć się na dany temat – na ogół poprzedzone badaniami sondażowymi cjamain/uploads/pdf/Slupsk_case_w_formacie_stoczni.pdf Ocena partycypacyjna – mapowanie instytucji, miejsc publicznych, miejsc niebezpiecznych. Reprezentanci wszystkich grup; Budżet partycypacyjny - Charette – ekspercka, długa, kosztowna Otwarta przestrzeń – podany wyłącznie temat, nie forma – wymaga dużego zaangażowania obywateli – raczej nie w Polsce

11 Techniki (3) mała skala Future city game – wypracowywanie propozycji zagospodarowania dla danego miejsca rska-konsultacj.html Planning for real – planowanie przestrzenne, małe obszary – konstruowanie trójwymiarowych modeli, możliwość włączenia różnych narodowości Planowanie partycypacyjne – do planów: rozpoznanie potrzeb (badanie) i wstępne propozycje, opracowywanie rozwiązań, dyskusja i wybór – często stosowane w Polsce Warsztaty przyszłościowe – wymyślanie planu rozwoju miejscowości, zajęć dla seniorów – grupa celowo zaproszonych interesariuszy (mieszkańcy, przedsiębiorcy). Fazy: wstępna, krytyki, utopii, realizacji

12 Techniki (4) Word Cafe – kreatywne myślenie, bez konkretnych rozwiązań – burza mózgów: kawiarniana atmosfera, przesiadanie się między stolikami – każdy stolik ma swój temat

13 Problemy Niskie zaangażowanie mieszkańców;
Słaby efekt planowania nieeksperckiego; Wyższe koszty; Dłuższy czas; Okazja do nadużyć i presji silniejszych grup; Konflikty; Sprzeniewierzenie się ideom np. zrównoważonego rozwoju.

14 Konsultacje w Warszawie (1)
„Stare miasto w nowej odsłonie” Prace: wymiana nawierzchni ulic i chodników, oświetlenie, udogodnienia dla niepełnosprawnych; Czas: maj Grupy docelowe: Mieszkańcy starówki: własnościowi, komunalni; Przedsiębiorcy (restauratorzy); Niepełnosprawni (niewodomi, niepełnosprawni ruchowo); Varsavianiści; Kościoły, klasztory; Mieszkańcy Warszawy; Turyści.

15 Konsultacje w Warszawie (2)
Metody konsultacji: Spotkania z zainteresowanymi grupami; Lotny punkt informacyjny (4 dni, kilkanaście osób); Poczta; Metody informowania: Konferencja prasowa; Plakaty na klatkach schodowych; Zaproszenia do stowarzyszeń; Zaproszenia do lokali; Zaproszenia do proboszczów i przeorów; Plakaty na UW, w muzeach, domach kultury.

16 Konsultacje w Warszawie - wnioski
Mieszkańcy chcieli przy okazji „swoje remonty”; Varsaviańści chcieli bardziej przywrócić oryginalny układ niż inne grupy; Małe zaangażowanie pozostałych mieszkańców Warszawy; Przewaga strony informacyjnej nad konsultacyjną.

17 Debata oksfordzka Temat: „Na Wydziale Zarządzania UW powinna istnieć możliwość zakupu alkoholu” Podział na grupy: za, przeciw, publiczność, Wystąpienia mówców Wystąpienia publiczności Głosowanie


Pobierz ppt "Partycypacja społeczna w rozwoju regionu i gminy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google