Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TOPSIM Management Challenge

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TOPSIM Management Challenge"— Zapis prezentacji:

1 TOPSIM Management Challenge

2 Czym jest TOPSIM ? Topsim – gra menedżerska polegająca na podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwie na szczeblu produkcji, zaopatrzenia i sprzedaży produktów. Celem gry jest zapoznanie się jej uczestników z problemem planowania i podejmowania decyzji, które wpływają na wyniki firmy.

3 Wszystkie decyzje podlegają weryfikacji na koniec każdego okresu, gdzie każda z drużyn dostaje odpowiednie raporty na tematy produkcji i sprzedaży oraz podstawowe informacje na temat całego rynku. Część raportów dotyczy analizy ex post, czyli tego co drużyna zrobiła w poprzednim okresie (weryfikacja decyzji). Ostatnia część raportu dotyczy analizy ex ante – czyli tego co się stanie z rynkiem – np. prognoza zwiększenia się popytu na całym rynku.

4 Jak to działa ? Gra topsim rozgrywana jest między drużynami 4 osobowymi. Każda z drużyn jest właścicielem jednego z 4 konkurujących ze sobą przedsiębiorstw działających na jednym rynku. Każda firma zaczyna z takimi samymi wynikami za okres poprzedni, z takim samym bilansem i takim samym udziałem na rynku.

5 Gra składa się z 6 okresów w etapie pierwszym i kolejnych 6 w etapie finałowym - oznacza to, że każda z drużyn będzie musiała podjąc 6 decyzji, a drużyny które przejdą do etapu drugiego – kolejne 6 decyzji. Poprzez „decyzje” rozumie się szereg pojedynczych, zaplanowanych decyzji, podejmowanych i zapisywanych na przystosowanych do tego arkuszach

6 Każda drużyna zarządza firmą produkującą kserokopiarki.
W pierwszym okresie mamy do dyspozycji produkcję tylko jednego produktu i tylko na rynku krajowym W następnych okresach gry otwiera się możliwość sprzedawania produktu pierwszego na drugim – zagranicznym rynku. Każda z drużyn podejmuje decyzję, czy wchodzi na drugi rynek, ile produktów zamierza sprzedać i po jakiej cenie. Poza nowym segmentem rynku, w dalszym etapie gry możemy rozwijać drugi produkt i podobnie jak z produktem pierwszym, możemy go sprzedawać w kraju lub za granicą

7 Decyzje Sprzedaż i rozwój produktu: Cena produktów w podziale na rynki
Wydatki na reklamę w podziale na produkty i rynki Liczba sprzedawców w podziale na rynki Wydatki na rozwój Sprzedaż dla hurtowników

8 Cena i wydatki na reklamę
Cena i wydatki na reklamę wpływają na popyt na nasze produkty. Zależność popytu od ceny przedstawiają wykres i tabela obok.

9 nakłady na reklamę zwiększają popyt
nakłady na reklamę zwiększają popyt. Efekty tych nakładów widoczne są przez kilka następnych okresów, ale największe są w okresie, w którym owe nakłady są ponoszone. Wpływ reklamy na popyt przedstawia wykres. Wydatki na wizerunek firmy również wpływają na popyt na nasze produkty.

10 Sprzedawcy Kopiarka 1 sprzedawana jest specjalistycznym punktom detalicznym na rynku krajowym (market 1) przy wykorzystaniu 100 sprzedawców. Większa liczba sprzedawców poprawia sprzedaż, a efekty widoczne są przez kilka następnych okresów. Eksperci twierdzą, że zwiększenie liczby sprzedawców do 110 będzie skutkowało sprzedażą na poziomie około sztuk. Ogólnie między liczbą sprzedawców a wielkością sprzedaży zachodzi następująca zależność: Dostawa kopiarek do specjalistycznych punktów detalicznych pochłania koszty pakowania i transportu na poziomie Euro za sztukę.

11 Hurtownicy: Uzupełnieniem sprzedaży dla punktów detalicznych może być wykorzystanie dwóch innych kanałów dystrybucji na rynku krajowym. Firma może brać udział w przetargach publicznych, np. organizowanych przez instytucje państwowe, lub zostać dostawcą dla sprzedawców hurtowych. Ceny i warunki sprzedaży hurtowej opisane są w dalszej części prezentacji.

12 Badania i rozwój Działania w obszarze Wynik Efekty 1. Technologia
Rekrutacja pracowników do działu B+R. Postęp w technologii. Rośnie wskaźnik technologiczny. - Wzrost udziału w rynku. - Wzrost kosztów braków (odrzutów) w wyniku wyższych standardów technologicznych (np. zwiększenie precyzji, rosnąca złożoność). 2. Ekologia Wydatki na rzecz zewnętrznego doradztwa w obszarze ekologii Wzrost stabilności środowiskowej. Rośnie wskaźnik ekologiczny. 3. Analiza wartości Wydatki na rzecz zewnętrznego doradztwa w obszarze analizy wartości. Wzrost efektywności. Rośnie wskaźnik analizy wartości. - Spadek konsumpcji materiałów. - Wzrost kosztów związanych z brakami (odrzutami). - Brak wpływu na wielkość udziału w rynku.

13 Decyzje 2. Zakupy i produkcja: Zakup materiałów do produkcji.
Zakup / sprzedaż / rozwój linii produkcyjnych. Wydatki związane z produkcją. Zwolnienia / zatrudnienia pracowników produkcyjnych.

14 Zakup materiałów do produkcji
Ceny materiałów zależne są od ilości ich zamówienia. Gdy na potrzeby produkcyje nie ma wystarczająco dużo materiałow, są one kupowane ponad zamówienie i kosztują o 20% drożej.

15 Sytuacja taka następuje, gdy firma nie kupiła materiałów wcale, lub w bardzo ograniczonych ilościach. Magazynowanie materiałów kosztuje 0,5 mln euro za każdy tysiąc materiałów. Magazynowanie produktów jest dwukrotnie droższe niż materiałów – wynosi 1 mln euro za każdy tysiąc produktów.

16 Zapotrzebowanie na materiały nie występuje w stosunku 1:1 względem ilości wyprodukowanych produktów.
W zależności od wskaźnika „Analiza wartości” (Value Analysis), liczba potrzebnych materiałow ulega zmianie. Wskaźnik ten dostępny jest w raportach:

17 Produkcja: Każda firma może zakupić nową linię produkcyjną.
Każda używana linia ulega amortyzacji i pogarszaniu się jej stanu – co oznacza jej mniejsze moce produkcyjne.

18 Decyzje Finanse i pozycje planowane Zadłużenie Dywidendy
Planowana sprzedaż w podziale na rynki i produkty (w mln) ROE i CF

19 Finanse Oprocentowanie: Średnioterminowe kredyty
• Do wysokości kapitału własnego 8.0% • Do wysokości dwukrotności kapitału własnego 10.0% • Powyżej wysokości dwukrotności kapitału własnego 12.0% Długoterminowe kredyty: stopa procentowa wynosi 7.0%, lecz wraz z czasem może ulegać zmianie ( żółta zakładka „bank” ) Kredytów długoterminowych nie można spłacić, w odróżnieniu od średnioterminowych

20 Overdraft W Jeżeli firma nie jest w stanie pokryć wszystkich finansowych zobowiązań, automatycznie przyznawana jest pożyczka. Saldo konta firmy musi wynosić przynajmniej 0.10 mln Euro. Tymczasowa pożyczka będzie wykorzystywana dopóki saldo konta nie osiągnie tej kwoty. W okresie 0, stopa procentowa pożyczki w ramach konta wynosiła 13.0, a koszt odsetek ponoszony jest w bieżącym okresie. Pożyczka jest automatycznie spłacana w kolejnym okresie.

21 Kupno papierów wartościowych
W każdym okresie kierownictwo firmy może dokonywać zakupu papierów wartościowych – pod warunkiem, że dysponują nadwyżkami płynnych funduszy. W pierwszym okresie gry stopa procentowa wynosi 3.0%. Dochód księgowany jest w bieżącym okresie. Papiery wartościowe są automatycznie sprzedawane, a przychód z ich sprzedaży księgowany w następnym okresie. Dywidenda Każdego roku firma COPYFIX Inc. musi wypłacać przynajmniej 30% wartości rocznych zysków netto w postaci dywidendy. Wysokie wypłaty z tego tytułu mają pozytywny wpływ na cenę akcji firmy.

22 Pozycje planowane Sprzedaż (sales) – określona w mln euro przychodu (revenue) ze sprzedaży, w podziale na produkty i rynki ROE : CF: 80% przychodów związanych ze sprzedażą płacona jest w bieżącym okresie 20% przychodów związanych ze sprzedażą płacona jest w następnym okresie

23 Raporty Podstawowe wyniki na temat wyników firmy na tle całego rynku.
Przedstawienie sprzedaży firmy oraz danych na temat zapasów. Linie produkcyjne, pracownicy produkcyjny, niektóre wskaźniki. Zatrudnienie, wskaźniki dotyczące rozwoju. oraz informacje na temat kosztów. Marża (w mln euro oraz w euro / jednostkę ) RZiS. CF oraz bilans. oraz Porównanie wyników firmy we wszystkich okresach.

24 12. Porównanie decyzji wszystkich firm na temat sprzedaży (cena, wydatki na reklamę, liczba sprzedanych produktów, przychód) w podziale na produkty i rynki. 13. Kolejne porównania czasowe w firmie. 14. Porównanie firm ze względu na rachunek zysków i strat oraz bilans. 15. wyłączony 16. RZiS, aktywa netto oraz wskaźniki. 17. Informacje na temat rynku (next period dotyczy następnego okresu) – cena i ilość produktów, które chcą kuoić hurtownicy, ceny materiałów produktów 1 i 2, odsetki od kredytów, oraz prognozy – np. zwiększenie popytu, zwiększenie wynagrodzeń, oczenikwana cena nowego produktu, zamówienia hurtownikó i obcych rządów. 18. Podsumowanie decyzji.

25 TOPSIM – podejmowanie decyzji
Decyzje podejmuje się przy użyciu formularza dostarczonego przez organizatorów W arkuszu mamy przygotowane miejsce już dla wszystkich okresów dostępnych w konkursie Gdy podejmujemy „decyzję 1” drużyna uzupełnia tylko arkusz „decyzja 1”. Z powodu sformatowanego formularza drużyna nie powinna dokonywać żadnych zmian w miejscach objętych dużą ramką (poza miejscami wyznaczonymi poprzez komórki z obramowaniem)

26 Reszta miejsca jest do dyspozycji drużyny i nie będzie brana pod uwagę przez koordynatorów
Wysyłanie nadpisanych (o tym poźniej) plików następuje do godziny 20:00 w czwartki i poniedziałki (wg harmonogramu) Wysyłanie uzupełnionego pliku formularza przebiega tak samo we wszystkich okresach decyzyjnych

27 Wysyłanie plików do koordynatorów:
Maile z plikami, które wysyłamy, powinny zawierać w tytule takie informacje jak: Nazwę gry, czyli TOPSIM z dodatkiem „decyzje”, jeśli dotyczą wysłania decyzji oraz „pytanie” jeśli jest to pytanie Numer grupy i rynku (nazwy te podane są przez koordynatorów ) Przykładowy mail może mieć taki tytuł: „TOPSIM decyzje R1C1”

28 Pytania można kierować na adres: topsim@stratolog.pl
Pomoc: Koordynatorzy służa pomocą, jednakże nie podejmują deycyzji za uczestników. Pytania można kierować na adres: W przypadku nie wysłania decyzji w terminie, organizator gry może zbankrutować firme – wg regulaminu.

29


Pobierz ppt "TOPSIM Management Challenge"

Podobne prezentacje


Reklamy Google