Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 © Dörthe Hagenguth.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 © Dörthe Hagenguth."— Zapis prezentacji:

1 1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 © Dörthe Hagenguth

2 2 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków DAAD DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i reprezentuje niemieckie uczelnie za granicą.

3 3 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków Co to jest DAAD? -Stowarzyszenie około 230 niemieckich szkół wyższych -Główne zadanie: wspieranie współpracy naukowej niemieckich szkół wyższych z zagranicznymi uczelniami - DAAD otrzymuje środki przede wszystkim z budżetu Republiki Federalnej Niemiec

4 4 Oferta stypendialna dla Polaków Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie powstało w 1997 roku.

5 5 Do jego zadań należy: Organizowanie komisji kwalifikacyjnych na stypendia DAAD Informowanie o możliwościach studiowania i realizacji badań naukowych w Niemczech Opieka nad byłymi stypendystami DAAD Wspieranie lektoratów DAAD na polskich uczelniach

6 6 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków 1.Stypendia dla studentów i absolwentów 2.Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców 3.Stypendia dla naukowców 4.Stypendia dla byłych stypendystów 5.Stypendia dla mniejszości niemieckiej w Polsce

7 7 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków

8 8 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 14 grudnia 2015

9 9 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich Celnawiązanie kontaktów z niemieckimi uczelniami, poznanie niemieckich instytutów naukowych, firm i instytucji publicznych Czas trwania7-12 dni Wysokość stypendium 50 € na każdy dzień pobytu w Niemczech na każdego uczestnika Kandydacistudenci wszystkich kierunków po pierwszym semestrze studiów (10-15 osób) + opiekun naukowy Terminy składania wniosków 1 listopada 2014 (na podróże od 1 marca 2015) 1 lutego 2015 (na podróże od 1 czerwca 2015) 1 maja 2015 (na podróże od 1 września 2015)

10 10 1.Stypendia dla studentów i absolwentów Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków Celpodjęcie na jednej z niemieckich uczelni studiów podyplomowych lub magisterskich uzupełniających Czas trwania10-24 miesięcy (w zależności od rodzaju studiów) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacistudenci piątego roku studiów magisterskich lub trzeciego roku studiów licencjackich oraz absolwenci posiadający tytuł licencjata lub magistra Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 6 lat po uzyskaniu dyplomu Terminy składania wniosków 16 listopada 2015

11 11 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdocs) Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia

12 12 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów Cel przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce prace badawcze w ramach doktoratu na jednej z niemieckich uczelni Czas trwania1-6 miesięcy (krótki pobyt badawczy) 7-10 miesięcy (długi pobyt badawczy) 3 lata (wyjątkowo cały doktorat w Niemczech) Wysokość stypendium 750 € miesięcznie (absolwenci) 1.000 € miesięcznie (doktoranci) + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 16 listopada 2015

13 13 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla młodych naukowców (postdoc) Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-10 miesięcy Wysokość stypendium 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydacimłodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 4 lata po uzyskaniu tytułu doktora Terminy składania wniosków 16 listopada 2015

14 14 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia  Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.  Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie  http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad- research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and- transportation-research/  Kontakt: DAAD, Ref. 522, Postfach 200404, D-53134 Germany E-mail: specialprogrammes522@daad.de TypKandydaciCelDługośćWysokość ADoktoranci Doktorat w Niemczech 36 miesięcy1.365 EUR BPostdocs Badania w Niemczech 6-24 miesięcy2.000 EUR CNaukowcyBadania w Niemczech 1-3 miesięcy2.300 EUR

15 15 3. Stypendia dla naukowców Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

16 16 3. Stypendia dla naukowców Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 1 czerwca 2015 oraz 16 listopada 2015 Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

17 17 2. Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców Stypendia DLR I DAAD dla kandydatów z dziedzin astronautyka, kosmos, transport, energia  Niemieckie Centrum Podróży Powietrznych i Kosmicznych (DLR) i DAAD oferują wybitnym zagranicznym doktorantom i naukowcom stypendia z dziedzin astronautyka, kosmos, transport i energia.  Lista poszczególnych stypendiów opublikowana jest na stronie  http://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad- research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and- transportation-research/  Kontakt: DAAD, Ref. 522, Postfach 200404, D-53134 Germany E-mail: specialprogrammes522@daad.de TypKandydaciCelDługośćWysokość ADoktoranci Doktorat w Niemczech 36 miesięcy1.365 EUR BPostdocs Badania w Niemczech 6-24 miesięcy2.000 EUR CNaukowcyBadania w Niemczech 1-3 miesięcy2.300 EUR

18 18 3. Stypendia dla naukowców Wspólny program DAAD i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Celwspieranie współpracy między polskimi i niemieckimi grupami naukowców Czas trwaniamaksymalnie 2 lata Wysokość stypendium ustalana odpowiednio do potrzeb Kandydacigrupy naukowców z tytułem naukowym co najmniej doktora Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 31 lipca (finansowanie projektów od pierwszego stycznia kolejnego roku). Wnioski należy kierować do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

19 19 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD

20 20 4. Stypendia dla byłych stypendystów Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD Cel utrzymywanie kontaktów z niemieckimi naukowcami poprzez krótkie pobyty badawcze w Niemczech. Byli stypendyści, którzy nie pracują naukowo mogą także odbyć pobyt stypendialny w instytucji powiązanej z gospodarką, administracją, kulturą oraz mediami. Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (magister, postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacibyli roczni stypendyści DAAD oraz stypendyści, którzy co najmniej rok studiowali w byłej NRD Limit wieku kandydatów Nie ma Terminy składania wniosków 1 czerwca 2015 oraz 16 listopada 2015

21 21 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce

22 22 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celuczestnictwo w letnich kursach językowych Czas trwania3-4 tygodnie Wysokość stypendium 850 € + ryczałt na podróż Kandydacistudenci po pierwszym roku studiów, którzy przynależą do niemieckiej mniejszości narodowej Limit wieku kandydatów nie ma Termin składania wniosków 16 grudnia 2015

23 23 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni w ramach doktoratu w Polsce Czas trwania1-6 miesięcy Wysokość stypendium 750 € - 1.000 € miesięcznie + dodatkowe świadczenia Kandydaciabsolwenci wszystkich kierunków przynależących do niemieckiej mniejszości narodowej, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają dyplom Limit wieku kandydatów nie ma, ale złożenie wniosku najpóźniej 3 lata po rozpoczęciu doktoratu Terminy składania wniosków 16 listopada 2015

24 24 5. Stypendia dla niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla naukowców i nauczycieli akademickich przynależących do mniejszości niemieckiej w Polsce Celprzeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z instytutów naukowych Czas trwania1-3 miesięcy Wysokość stypendium 2.000 € miesięcznie (postdoc, adiunkt, docent) 2.150 € miesięcznie (profesor) Kandydacinaukowcy z tytułem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni w szkołach wyższych lub instytutach naukowych Limit wieku kandydatów nie ma Terminy składania wniosków 1 czerwca 2015 oraz 16 listopada 2015

25 25 Dziękuję za uwagę! DAAD ul. Czeska 24/2 03-902 Warszawa Tel.: 22 616 13 08 daad@daad.pl www.daad.pl © Michael Jordan Mail: ankenbrandk@yahoo.de konsultacje: wtorek godz. 18.20 - 19.20; czwartek godz. 16.00 -17.00 Instytut Filologii Germańskiej, (plac Nankiera 15), III. piętro, 324


Pobierz ppt "1 Oferta stypendialna DAAD dla Polaków w roku akademickim 2015/2016 © Dörthe Hagenguth."

Podobne prezentacje


Reklamy Google