Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sortownie. Zgodnie z polityką ekologiczną kraju należy tworzyć „społeczeństwo recyklingu” a nie „społeczeństwo spalarni odpadów”. Wydajność sortowni może.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sortownie. Zgodnie z polityką ekologiczną kraju należy tworzyć „społeczeństwo recyklingu” a nie „społeczeństwo spalarni odpadów”. Wydajność sortowni może."— Zapis prezentacji:

1 Sortownie

2 Zgodnie z polityką ekologiczną kraju należy tworzyć „społeczeństwo recyklingu” a nie „społeczeństwo spalarni odpadów”. Wydajność sortowni może dochodzić do 150 tys. Mg/rok, a w planowanych w Polsce spalarniach przeciętna wydajność to 200 tys. Mg/rok. Natomiast znacząca różnica kryje się w kosztach budowy zakładów. Jeżeli chodzi o spalarnie to ok. 600 mln zł, natomiast sortownia z możliwością produkcji paliw z odpadów to wydatek ok. kilkudziesięciu mln zł. W dyskusji społecznej brakuje informacji-ile społeczeństwo zapłaci za przyjęcie odpadów do spalarni. Oczywiście w systemie gospodarki odpadami jest tez miejsce dla spalarni, ale winny być one jego ostatnim elementem dla pozostałości po procesie przetwarzania odpadów.

3 Koszty wzrostu opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów przenosi się na społeczeństwo. Powstające „pseudosortownie” mają za zadanie zmienić jedynie kod odpadu na „pozostałość po mechanicznym przetworzeniu odpadów”, aby płacić mniejszą opłatę marszałkowską za ich składowanie. Opłata ponoszona z tytułu składowania odpadów (popularnie nazywana opłatą „marszałkowską”, dla której podstawą prawną jest art. 273 ust. 1 pkt 4 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) jest instrumentem o charakterze finansowo-prawnym, służącym osiąganiu celów ochrony środowiska. Główną ideą realizowaną przez to narzędzie prawne jest zmaterializowanie jednej z podstawowych obecnie zasad światowego i europejskiego prawa ochrony środowiska, nazywanej zasadą „zanieczyszczający płaci” („polluter pays”).

4 Obecnie Polska musi zrealizować przepisy prawa polskiego odnoszące się do obowiązujących poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2007 r. nr 109 poz. 752) jak również Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej, tj. składowiskowej, ograniczającej ilość biofrakcji trafiającej na składowiska (Dyrektywa w sprawie składowania odpadów 99/31/WE). Każda tona odpadów nieskierowana na składowisko to oszczędność około 160 zł.

5 Na podstawie przeprowadzonych symulacji rozdziału próbki odpadów komunalnych w ZZO z oceną skuteczności procesu segregacji realizowanego w różnego rodzaju typoszeregach urządzeń otrzymano wskaźniki wykorzystania odpadów w zakresie 21- 83%. Najwyższy masowy wskaźnik wykorzystania odpadów (83%) mogą osiągnąć tylko duże, nowoczesne i zintegrowane zakłady zagospodarowania odpadów, które nastawione są jednocześnie na formowanie paliw, otrzymywanie wartościowych surowców wtórnych jak również pozyskiwanie z odpadów frakcji biologicznej i mineralnej.

6 Funkcjonujące w Polsce sortownie powinny zostać rozbudowane o urządzenia pozwalające przetworzyć zawartą w balaście frakcję wysokokaloryczną w paliwo z odpadów. Pozwoli to na zapewnienie możliwości dostosowania się do rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania (Dz.U. z 2005 r. nr 186 poz. 1553 z późn. zm.), zgodnie z którym nie będzie możliwości składowania odpadów, których ciepło spalania jest wyższe niż 6 MJ/kg.

7 Sortownie odpadów to zakłady mechanicznego przetwarzania i sortowania odpadów, którego głównym produktem są surowce wtórne, ale także frakcja mineralna i biologiczna wydzielona w przesiewaczach bądź paliwo z odpadów wytworzone z pozostałości po wydzieleniu cennych surowców wtórnych. Także pojęcie sortownia odpadów należy rozumieć w szerszym kontekście jako zakład, którego celem jest także przetworzenie odpadów (w tym sortowanie), aby w maksymalnym stopniu pozyskać z nich zbywalne produkty czy też surowce do dalszego przetworzenia.

8 Linie do sortowania odpadów tworzy zespół przenośników z możliwością zainstalowania urządzeń dodatkowych (np.: przesiewacze, separatory, rozdrabniarki, prasy, perforatory PET, rozrywacze worków). Zastosowanie linii sortowniczej przedłuża żywotność składowiska, a co ważniejsze zmniejsza ilość odpadów trafiających do środowiska. Zaprezentowane poniżej linie zapewniają efektywną segregację oraz przygotowanie odpadów do dalszego recyklingu wg przyjętych zasad technicznych, spełniających wymogi prawne ochrony środowiska.

9 Sortownia odpadów

10 Są one przystosowane do sortowania takich surowców jak: makulatura (sortowanie na różne gatunki np. na twardą i gazety), stłuczka szklana (sortowanie kolorami), tworzywa sztuczne, butelki typu PET (na różne kolory ), i inne surowce wtórne. Linie do segregacji odpadów składają się z minimum dwóch taśmociągów współpracujących ze sobą, z których jeden jest taśmociągiem podającym (pochyły) a drugi stanowi część sortowniczą. Przy projektowaniu linii sortowniczej istnieje możliwość dowolnej konfiguracji parametrów poszczególnych taśmociągów tak, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń roboczą.

11 Parametry linii sortowniczych: długość linii sortowniczej - dowolna, zależna od ilości stanowisk roboczych, szerokość taśmociągów - dowolna, zależna od żądanej wydajności, liczba stanowisk: 2, 4, 6, lub 8, płynna zmiana prędkości przesuwu taśm, moc zależna od długości i szerokości taśmociągów. Linia sortownicza może stanowić konstrukcje podwyższoną ponad poziom posadzki o taką wysokość aby pod taśmociągiem sortowniczym można było przemieszczać pojemniki. Taka opcja sprawdza się w pomieszczeniach lub halach o małej powierzchni. Aby wykorzystać nawet bardzo małe pomieszczenia można ustawić taśmociągi pod dowolnym kątem, tak aby cała linia nie stanowiła ciągu prostego. W skład linii sortowniczej wchodzą podesty robocze z barierami zabezpieczającymi oraz podłoże wykonane z krat stalowych, drewna lub innego materiału.

12 Przenośnik podający (pochyły) może być zainstalowany nad poziomem posadzki i wyposażony w lej zasypowy lub poniżej poziomu posadzki w murowanym wykopie. Wówczas zasyp może odbywać się za pomocą wózka widłowego. Do sterowania zespołem przenośników taśmowych instalowana jest szafa sterownicza, która zawiera również falowniki do płynnej zmiany prędkości przesuwu taśm. W sortowni mogą być zainstalowane również belownice, a także pozostałe urządzenia towarzyszące, tj. prasy, rozdrabniarki czy perforatory.

13 Linia sortownicza w wersji podwyższonej z możliwością przemieszczania pojemników pod taśmociągiem sortowniczym.

14 Widok linii sortowniczej od strony leja zasypowego

15 Linia sortownicza 2 stanowiskowa. Zaadoptowano małe pomieszczenie gospodarcze.

16 Linia sortownicza. Szafa sterująca Z linią sortowniczą mogą współpracować dodatkowe urządzenie ułatwiające pracę, są to rozdrabniarka tworzyw sztucznych oraz prasa do makulatury. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić do 40% objętości składowiska odpadów komunalnych.

17

18

19

20

21 Przesiewacze Zastosowanie przesiewacza umożliwia wydzielenie ze strumienia odpadów np. odpadów komunalnych, budowlanych, gruzu, kruszywa, jednej lub kilku frakcji o różnej granulacji (np. 0-40 mm; 40-160 mm; >160 mm). Wyróżniamy dwa rodzaje przesiewaczy : - bębnowe, - dyskowe. Wyróżniamy dwa rodzaje przesiewaczy bębnowych: -stacjonarne, -mobilne.

22 Przesiewacze bębnowe stacjonarne

23

24 Średnica bębna [mm]: 1800, 2100, 2400, 3000 Długość bębna [mm]: 4040, 5050, 6060, 7070, 8080, 9090 Ilość frakcji: 2 lub 3 Moc napędu [kW] 5.5, 7.5, 9, 11, 15, 18

25 Przesiewacze bębnowe mobilne

26

27

28

29

30

31

32 Przesiewacze bębnowe mobilne - dane techniczne: SOP-1218- 2/E SOP-1650- 2/D SOP-1850- 2/D SOP-1860- 2/D SOP-2070- 3/D Ilość odsiewanych frakcji: 22223 Dł. / śred. bębna [mm] 1800/ 1200 5000/ 1600 5000/ 1800 6000/ 1800 7000/ 2000 Wydajność przesiewania [m 3 /h] do 10do 70do 100do 120do 200 Powierzchnia sita [m 2 ] 6,722242939 Obroty bębna [obr/min] 0-18 0-15 Ciężar własny [kg] ok. 2000ok. 6200ok. 7000ok. 7500ok. 11000 Długość przenośników [mm] -30003200 Szerokość przenośników [mm] -650/650 650/800650/1000 Moc napędu [kW] 928304565 Zużycie paliwa [l/mth] moto godzina – roznica końca- rozpocz, pracy maszyny napęd elektr. ok. 6.0ok. 6.5ok. 8.0ok. 10.0

33 Zalety : polska konstrukcja oparta na podzespołach renomowanych firm, dostępnych w kraju, urządzenie mobilne, na podwoziu kołowym, wyposażonym w hamulce pneumatyczne, napęd silnikiem wysokoprężnym np. ANDORIA,KUBOTA lub elektrycznym, podzespoły hydrualiki produkcji DANFOSS (pompy, silniki), konstrukcja umożliwiająca wymianę bębna lub wkładów sitowych, regulacja parametrów pracy poprzez zmianę prędkości obrotowej oraz kąta pochylenia, przenośniki frakcji składane, rozkładane hydraulicznie.

34 wyposażenie dodatkowe (opcja) : krata na koszu zasypowym, podnoszonym hydraulicznie, napęd wibracyjny do kraty, szczotka obrotowa czyszcząca bęben, pokłady sitowe wykonane z blachy trudnościeralnej, układ centralnego smarowania łożysk, czujnik wypełnienia kosza zasypowego, separator magnetyczny nadtaśmowy lub bęben magnetyczny, separator pneumatyczny, zdalne sterowanie funkcjami, przystawka do podjeżdżania w trakcie pracy, licznik motogodzin.

35 Separatory Separator służy do wydzielenia ze strumienia odpadów niepożądanej frakcji. W liniach technologicznych znajdują zastosowanie przy separacji metali żelaznych i kolorowych (separatory magnetyczne) i do rozdziału frakcji o różnej gęstości (separatory pneumatyczne). Separatory szufladowe Separatory służą do wychwytywania materiałów magnetycznie miękkich (opiłki żelaza, śruby, nakrętki, druty itp.) z sypkich materiałów (proszki, granulaty, ziarna). Urządzenia te mogą być stosowane w przemyśle spożywczym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i ceramice. 1) Typ A1

36 Dane techniczne: - elementy konstrukcyjne wykonane ze stali kwasoodpornej 1H18N9T i 0H18N9 - separator zawiera wałki magnetyczne z wysokoenergetycznymi magnesami neodymowymi. 2) Typ A2

37 3) Typ B 1. Pozycja pracy 3. Pozycja czyszczenia

38 Separatory magnetyczne bębnowe Bębnowe separatory magnetyczne znajdują zastosowanie w ceramice, recyklingu, przetwórstwie tworzyw sztucznych i wielu innych gałęziach przemysłu. Montowane są na zakończeniach taśmociągów, gdzie służą do wychwytywania niepożądanych żelaznych zanieczyszczeń z substancji sypkich. Na bazie bębna separatora konstruowane są także urządzenia do separacji mas lejnych oraz szlamu (np. w odstojnikach szlifierek). Obudowa ze stali kwasoodpornej zawiera obwód magnetyczny z magnesów ferrytowych lub neodymowych. Parametry magnetyczne, zasięg działania i wymiary dobierane są zgodnie z wymaganiami Klientów.

39 Magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) spiekane, magnes neodymowy Separatory magnetyczne bębnowe Spiekane magnesy neodymowe (Nd-Fe-B) odniosły największy sukces rynkowy spośród grupy nowoczesnych magnesów. Swoje znakomite właściwości magnetyczne zawdzięczają związkowi Nd 2 Fe 14 B odkrytemu w 1984 r. Podstawowe zastosowania spiekanych magnesów: silniki, prądnice, urządzenia elektroniczne, separatory, siłowniki, uchwyty i wiele innych urządzeń, w których wymagana jest obecność silnego pola magnetycznego w zakresie niezbyt wysokich temperatur.

40 Magnesy ferrytowe Magnesy ferrytowe są najczęściej produkowanymi magnesami na świecie. Wytwarzane są z ferrytu baru (BaFe 12 O 19 ) albo z ferrytu strontu (SrFe 12 O 19 ) jako materiały izotropowe (Izotropowość materiału jest to brak różnic we właściwościach fizycznych tego materiału, takich jak: rozszerzalność termiczna, przewodzenie ciepła, przewodnictwo elektryczne czy współczynnik załamania światła, niezależnie od tego w jakim kierunku są one mierzone) lub anizotropowe. Główne zalety, które posiada magnes ferrytowy to: wysoka rezystywność (umożliwiające pracę w zmiennych polach magnetycznych), wysoka maksymalna temperatura pracy Tmax, duża odporność na korozję oraz względnie niska cena. Magnesy alnico Magnesy alnico produkowane są masowo od ponad 50 lat. Swoją nazwę zawdzięczają składowi stopu, z którego są wytwarzane. Zawierają one 7-10% Al, 13-16% Ni, 20- 40% Co i resztę Fe. Magnes alnico cechuje najwyższa spośród wszystkich magnesów stabilność temperaturowa parametrów magnetycznych, maksymalna temperatura pracy T max oraz odporność na korozję.

41 BELOWNICA PPM 0.8 Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym pozwala na belowanie odpadów segregowanych takich jak butelki PET, makulatura, folie i inne. Jest to urządzenie bazowe samodzielne - prasa hydrauliczna, która może współpracować z dziurkarką do butelek PET /perforatorem/ i transporter podający materiał prasowany z perforatora do komory zgniotu. Wiązanie kostki wykonuje się ręcznie (taśmą, sznurkiem lub drutem). Wysuw sprasowanej kostki odbywa się automatycznie na paletę (na wózek paletowy).

42 Dane techniczne prasy PPM 0.8 Pr Kompakt: Siła nacisku - 20 ton, Moc 7,5 kW, Cykl pracy 45 s, Otwór wrzutowy 1000x1200 mm,

43 Waga beli : butelki PET - ok. 190 kg, makulatura - ok.250 kg, Wymiary beli 800x900x1000 mm, Wymiary urządzenia 4000x2600x1500 mm, Waga urządzenia 3500 kg. Wiązanie ręczne, Wysuw beli automatyczny. BELOWNICA PPM 0.8 PR KOMPAKT

44 Belownica typu PPM 0.8 wyposażona w platformę, na której posadowiony jest perforator wraz z transporterem taśmowym. Urządzenia te współpracujące z belownicą znacznie ułatwiają pracę obsługi oraz zwiększają wydajność urządzenia przy belowaniu butelek PET oraz makulatury. Platforma może być wykonana jako przestawna (na kołach) pozwalając na dowolne przestawiania bez konieczności użycia ciężkiego sprzętu. Istnieje również możliwość zasypu bocznego taśmociągiem dostawianym do zasypu perforatora. Prasa PPM 0.8 Pr kompakt może współpracować ze stołem sortowniczym w sortowniach już istniejących.

45 BELOWNICA PPM 1.0 PR KOMPAKT Jest to belownica do odpadów segregowanych takich jak butelki PET, makulatura, folie i inne. Jest to urządzenie bazowe samodzielne - prasa hydrauliczna, która może współpracować z dziurkarką do butelek PET /perforatorem/ i transporter podający materiał prasowany z perforatora do komory zgniotu. Wiązanie kostki wykonuje się ręcznie (taśmą, sznurkiem lub drutem). Wysuw sprasowanej kostki odbywa się automatycznie na paletę (na wózek paletowy). Dane techniczne prasy PPM 1.0 PR Kompakt: Siła nacisku - 40 ton, Cykl pracy 55 s, Otwór wrzutowy : 1220x1000 mm (lej zasypowy perforatora), Waga beli: ok. 270 kg (PET), Wymiary beli (szer. x wys. x dł.) : 1200x1000x800 mm, Wymiary urządzenia (szer. x wys. x dł.): 1800x2700x7000 mm, Waga urządzenia: 4500 kg. Wiązanie ręczne, Wysuw beli automatyczny.

46 Belownica PPM 1.0 Pr kompakt

47

48 Belownice pionowe jedno oraz dwukomorowe Belownica ta posiada zasyp z boku za pomocą odchylanej klapy, wysuw kostki po zbelowaniu odbywa się za pomocą siłownika. Komora zgniotu PM 125

49 Perforatory Perforatory służą do dziurawienia butelek PET, dzięki temu nie jest konieczne odkręcanie nakrętek. Powoduje to zwiększenie efektywności belowania, gdyż butelki nie ulegają rozprężeniu.

50

51

52

53 Po przejściu przez perforator butelki są przedziurawione i podczas belowania uchodzi z nich powietrze. Eliminując konieczność odkręcania butelek przy sortowaniu lub ręcznego przebijania ich, zmniejsza się znacznie czas potrzebny do przygotowania surowca do belowania. Perforator wyposażony jest w bęben obrotowy z kolcami o zwiększonej wytrzymałości które przebijają butelki. Urządzenie to może współpracować z transporterem podającym materiał do komory zgniotu belownicy. Wymiary urządzenia: wysokość krawędzi zasypu od poziomu posadzki ok. 950 mm, wymiary leja zasypowego (szer. x dł.) 950 x 1220 mm, moc napędu 1,5 kW możliwość wykonania różnych wersji szerokości roboczej.

54 Perforator współpracujący z taśmociągiem podającym materiał wrzutowy do komory zgniotu.

55


Pobierz ppt "Sortownie. Zgodnie z polityką ekologiczną kraju należy tworzyć „społeczeństwo recyklingu” a nie „społeczeństwo spalarni odpadów”. Wydajność sortowni może."

Podobne prezentacje


Reklamy Google