Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Czy istnieje kod DNA czyniący firmę lepszą od konkurentów ? 1.European Foundation For Quality Management > EFQM model 2. Good to Grate by Jim Collins.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Czy istnieje kod DNA czyniący firmę lepszą od konkurentów ? 1.European Foundation For Quality Management > EFQM model 2. Good to Grate by Jim Collins."— Zapis prezentacji:

1 1 Czy istnieje kod DNA czyniący firmę lepszą od konkurentów ? 1.European Foundation For Quality Management > EFQM model 2. Good to Grate by Jim Collins published Harper Business in 2001. Dlaczego niektóre firmy dokonują skoku do trwałego wzrostu a inne nie? IV Kongres MBA Kraków 2008 Marek Rajca, VIII edycja MBA, KSB UEK

2 2 THE EFQM EXCELLENCE MODEL

3 3 Jim Collins Jim Collins is coauthor of Built to Last, a national bestseller for over five years with a million copies in print. A student of enduring great companies, he serves as a teacher to leaders throughout corporate and social sectors. Formerly a faculty member at the Stanford University Graduate School of Business, where he received the Distinguished Teaching Award, Jim now works from his management research laboratory in Boulder, Colorado.

4 4 Members of The Good-To-Great Research Team Assembled For Team Meeting

5 5 Zakres pracy „ Good to Great”  5-cio letnie badania Jima Collinsa oraz zespołu studentów z Uniwersytetu Colorado  15 tysięcy godzin pracy nad pytaniem: Jak firma sama może sobie pomóc w przeobrażeniu z dobrej w wielką?  Spośród 1.435 firm wyodrębniono 11 firm, których wyniki finansowe z dobrych stały się znakomite i zostały utrzymane przez 15 lat  Kryterium wyboru wyniki finansowe w ciągu 15 lat wyższe niż 3 od wyników ogólnych firm Metoda pracy:  Artykuły-analiza 6.000 artykułów na temat 1.435 firm z listy Fortuna 500 w Forbes, Fortune, Bussines Week, Wall Street Jurnal, Natioin’s Bussines, New York Time,U.S.News, New Republik,Harvard Bussines Review.

6 6 Zakres pracy „Good to Great”cd  Systematyczne kodowanie dokumentów wg następujących kategorii: 1. Struktura organizacyjna „ Twarde” kwestie 2. Czynniki społeczne np. kultura firmy, polityka i praktyki związane z personelem, styl zarządzania 3. Strategie biznesu, procesy strategiczne 4. Rynki konkurencja otoczenie 5. Przywództwo, kluczowi menedżerowie 6. Produkty, usługi 7. Geograficzne położenie 8. Technologie 9. Wizja, Główne wartości, Cele, Odważne Decyzje 10. Transformacja

7 7 Zakres pracy „ Good to Great” cd  Materiały otrzymane bezpośrednio z firm  Książki napisane na temat branży  Opisy „casów” ze szkół ekonomicznych  Materiały bibliograficzne jak Biographical Dictionary of American, Business Leaders, The International Directory of Companies Histories, Hoover’s Handbook of Companies, Development of American Industries  Raporty roczne, oświadczenia, raporty analityków itp

8 8 Analiza Arkuszy Finansowych  Całkowita i nominalna sprzedaż  Wzrost wartości sprzedaży  Wzrost zysku  Margines zysku  Zysk ze sprzedaży  Sprzedaż na jednego pracownika  Wartość nieruchomości, fabryk i urządzeń  Stopień wypłacanej dywidendy  Koszty sprzedaży  Zysk z akcji  Itp.

9 9 Screening Process for Selecting Good-To-Great Companies Cut 1 1,435 companies Selected from the Fortune 500, 1965-1995 Cut 2 126 companies Selected into full CRSP data pattern analysis Cut 3 19 companies Selected into industry Cut 4 11 companies Selected into good-to-great set

10 10 PRZYKŁADY TRANSFORMACJI FIRM DOBRYCH W WIELKIE

11 11 ZESTAW BADANYCH PRZEDSIEBIORSTW WIELKIE PRZEDSI Ę BIORSTWA (firmy po transformacji z przeci ę tnych w doskona ł e) Prezes/ Prezesi zarządu Ważne wydarzenie Przedsi ę biorstwa porównywane z nimi bezpo ś rednio Sytuacja w roku 2008 Wielkiego Przedsiębiorstwa ABBOT LABORATORY > Bran ż a: Lekarstwa -Farmacja Gorg Gain z wew. firmy Nowe produkty. Zero tolerancji dla nepotyzmu. Wysokie wymagania jakościowe. UPJOHNDoskonała CIRCUIT CITY > Bran ż a: Sprzeda ż sprz ę tu elektronicznego Alan Wurtzel z firmy rodzinnej Dobra rozeznanie rynku skuteczna strategia i duża pracowitość i szczęście. Poszukiwanie właściwych menadżerów. Dobre lokalizacje sprawa pochodna. SILODobra FANNIE MAE > Bran ż a: Kredyty Hipoteczne, algorytmy ryzyk finansowych David Maxwell Wstrzymał wprowadzenie strategii rozwojowej do czasu zatrudnienia odpowiednich ludzi. GREAT WESTERN Kłopoty finansowe, problemy z właściwym zarządzaniem finansami. GILLETTE > Bran ż a: Maszynki do golenia oraz kosmetyki dla m ęż czyzn, Nowe technologie w produkcji spawanie laserowe Colman Mockler z wew. firmy Odparcie 3 ataków wrogiego przejęcia. Dopasowanie ludzi do odpowiednich stanowisk. WARNER - LAMBERT Przejęty przez Procter & Gamble KIMBERLY – CLARK > Bran ż a: Konsumenckie wyroby papierowe Darwin E.Smith z wew. firmy Sprzedaż młynów do produkcji papieru powlekanego. Wejście w produkcje papierowych dóbr konsumpcyjnych SCOTT PAPERDobra

12 12 ZESTAW BADANYCH PRZEDSIEBIORSTW WIELKIE PRZEDSI Ę BIORSTWA (firmy po transformacji z przeci ę tnych w doskona ł e) Prezes/ Prezesi zarządu Ważne wydarzenie Przedsi ę biorstwa porównywane z nimi bezpo ś rednio Sytuacja w roku 2008 Wielkiego Przedsiębiorstwa KROGER > Bran ż a: Sie ć sklepów spo ż ywczych Jimm Herring Zainicjował ruch koła zamachowego u 50.000 pracowników a&pDobra NUCOR > Bran ż a: Hutnicza, zysk na tione stali Ken Iverson W taniej importowane stali widział wyzwanie a nie problem. Określili zysk na tonę wyprodukowanej stali. BETHLEHEM STEELDoskonała PHILIPS MORRIS> Bran ż a: Tytoniowa g ł ownie Export Joe Cullman Zorientowanie firmy główne na export nie na rynek USA z dobrą decyzją wyboru menedżera odpowiedzialnego za rozwój exportu. R.J. REYNOLDSDoskonała PITNEY BOWES> Bran ż a: Urz ą dzenia automatyzacji poczty ADDRESSOGRAPHDobra WALGREENS > Bran ż a: Apteki, farmacja Cork Walgeen Wykształcił licznych kandydatów i stworzył mocny zespół. ECKERDDoskonała WELLS FARGO> Sektor Bankowy Dick Cooley, Carl Reichardt Wstrzyknięcie strumienia Talentów. Stworzenie doskonałego zespołu zarządzającego BANK OF AMERICABrak Danych

13 13 ZESTAW BADANYCH PRZEDSIEBIORSTW Przedsiębiorstwa z krótkotrwałym okresem świetności BURROUGHS CHRYSLER HARRIS HASBRO RUBBERMAID TELEDYNE

14 14 Czarna skrzynka

15 15 Koncepcja modelu od Konstruowania do Przełomu

16 16 The concept from Build up frame work to Breakthrough

17 17 Badania przedsiębiorstw, które przeszły z dobrych i stały się wielkie Stopa zwrotu w ciągu 15 lat 7 razy większa niż oferowana przez rynek ogólny.

18 18 Koncepcja 3-ech kręgów Lis wie wiele rzeczy, ale jeż wie jedną ważną rzecz i dlatego w większości potyczek wychodzi zwycięsko w potyczkach z lisem

19 19 The concept of 3 circles Fox knows many things but the hedgehog knows one imported and usually is a winner in straggle

20 20 Kompetencje przywódcze potrzebne dla przygotowania realizacji przełomu

21 21 Hierarchy

22 22 Czynniki umożliwiające dokonanie przełomu w firmie

23 23 Discipline factors in Breaktrought process

24 24 Macierz Twórczej Dyscypliny Organizacja zhierarchizowana Wielka organizacja Organizacja zbiurokratyzowana Organizacja debiutująca Wysoka Niska WysokaNiskaEfekt przedsiębiorczości Kultura dyscypliny

25 25 The Good-to-Great Matrix of Creative Discipline Hierarchical Organization Great Organization Bureaucratic Organizaton Start-up Organization High Low HighLowEthic of Entrepreneurship Culture of discipline

26 26 Formułowanie zasady jeża, powtarzalny proces

27 27 Getting the hedgehog concept, An iterative Process

28 28 Przyjemnej lektury Good to Grate  Dziękuję za uwagę.  Życzę powodzenia w poszukiwaniu i odnajdowaniu drogi do sukcesów oraz satysfakcji z osiąganych rezultatów.


Pobierz ppt "1 Czy istnieje kod DNA czyniący firmę lepszą od konkurentów ? 1.European Foundation For Quality Management > EFQM model 2. Good to Grate by Jim Collins."

Podobne prezentacje


Reklamy Google