Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badania oglądalności telewizji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badania oglądalności telewizji"— Zapis prezentacji:

1 Badania oglądalności telewizji

2 Streszczenie W mojej pracy chcę przedstawić wyniki badań dotyczące oglądalności telewizji w Polsce. Omówiona jest teoria związana z tematem pracy, a następnie opisane zostały metody, jakie można wykorzystywać w celu zbadania poziomu zainteresowania danym kanałem telewizyjnym wśród widzów. W dalszej części pracy przedstawiłam ranking najpopularniejszych stacji telewizyjnych w obecnym oraz ubiegłym roku

3 Telewizja jest to jeden z najpopularniejszych z środków masowego przekazu. Pierwsze nadawanie programu telewizyjnego odbyło się w 1932 roku i od tego czasu stała się najpotężniejszym i najbardziej wpływowym ze wszystkich znanych na świecie mediów. Jednocześnie jest ogromną rozrywką dla ludzi. Badania oglądalności są jednym z kluczowych elementów funkcjonowania rynku telewizyjnego – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. To ich wyniki decydują o ramówce poszczególnych stacji. To na ich podstawie prezesi i dyrektorzy programowi decydują o zdjęciu danego programu z anteny lub przeniesieniu go na inny – gorszy lub lepszy – czas antenowy

4 Odnotowywany co minutę pomiar oglądalności decyduje,  co spada z telewizyjnej ramówki Codziennie rano na biurka szefów stacji telewizyjnych trafiają wydruki z tabelkami. Słupki i wykresy demaskują wszystko: kim są widzowie poszczególnych programów, o której godzinie siadają przed ekranem. Donoszą, że statystyczny Polak spędza przed telewizorem trzy godziny 45 minut dziennie.

5 Przedmiot i cel badan Metodyka badan
Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Badania mediów - specyficzny rodzaj badań rynkowych, mierzący konsumpcję prasy, radia, telewizji, Internetu, czyli po prostu czytelnictwo poszczególnych pism, słuchalność stacji radiowych, oglądalność programów telewizyjnych itd. Przeprowadzane są najczęściej cyklicznie. Najbardziej spektakularne rezultaty płynące z tego rodzaju badań, to rankingi przedstawiające najchętniej oglądane stacje telewizyjne.

6 Głównym celem badań, zarówno naukowych jak i tych w sensie potocznym, jest udzielnie odpowiedzi na pytania, które dotychczas pozostawały nieznane. Innymi słowy jest to próba dowiedzenia się czegoś. Celem mojej pracy jest zebranie informacji dotyczących najczęściej oglądanych stacji telewizyjnych w oraz 2013roku.

7 Do najczęstszych metod i technik w badaniach medioznawczych zaliczyć możemy m.in.: telemetrię, wywiady, sondaże,obserwacje,analizę zawartości i treści, badania „fokusowe” Telemetria to elektroniczny system pozwalający pozyskiwać i przetwarzać dane (z minutową dokładnością) z panelu gospodarstw domowych wyposażonych w telewizory. Pomiar sygnału telewizyjnego urządzenia elektronicznego podłączone do telewizora pozwalają określić, czy telewizor jest włączony oraz jaki kanał oglądają domownicy.

8 Telemetria Podstawowym narzędziem badania oglądalności jest telemetr – urządzenie podłączane do sprzętu telewizyjnego, które rejestruje czas włączenia i wyłączenia telewizora oraz identyfikator oglądanej stacji. Nieodłącznym elementem telemetru jest specjalny pilot, który umożliwia widzowi zalogowanie się do systemu telemetrycznego, jak również przekazanie innych – istotnych z punktu widzenia instytucji badawczej – informacji. Dane telemetryczne stanowią podstawę tworzenia ramówki. Dzięki nim można określić, czy program osiąga wystarczające notowania, by go kontynuować, czy jest nadawany we właściwym czasie i czy udało mu się zdobyć stałych widzów. Stacje telewizyjne mogą też na podstawie wyników oglądalności śledzić trendy, wyciągać wnioski i podejmować decyzje programowe. Nie ma możliwości oszustwa, bo urządzenia zamontowane przez OBOP albo AGB Polska przy telewizorach minuta po minucie rejestrują nasze poczynania. - Do telemetrii przywiązuje się dużą wagę, bo jest to wskaźnik zainteresowania poszczególnymi programami. Na pewno telewizję znacznie częściej oglądają osoby starsze, bo mają więcej czasu - wyjaśnia Wojciech Siesicki z Biura Programowego TVP.

9 Co możemy badać za pomocą telemetrii?:
udział w rynku poszczególnych stacji telewizyjnych, oglądalność poszczególnych programów, tworzenie profili demograficznych widzów, ocena efektywności kampanii reklamowych.

10 Metodologia badań telemetrycznych OBOP
centralny komputer TNS OBOP(ośrodek badania opinii publicznej) raz na dobę łączy się z miernikiem zainstalowanym w domu badanego i pobiera dane z poprzedniego dnia, dane o oglądalności są łączone z danymi z monitoringu programowego i reklamowego, w efekcie serwis telemetryczny dostarcza, z dokładnością do jednej minuty, dane o widowni dowolnie definiowanych pasm czasowych dla ponad 200 stacji telewizyjnych, baza danych telemetrycznych zawiera również informacje o czasie emisji i oglądalności programów TV, bloków reklamowych i indywidualnych filmów reklamowych dla kilkunastu stacji telewizyjnych

11 Z względu na wielkość badanego wycinka rzeczywistości mamy do czynienia z:
Badaniami ilościowymi opisującymi rzeczywistość w kategoriach ilościowych. Na ich podstawie można formułować wnioski dotyczące częstości występowania zjawisk, ich natężenia, zależności pomiędzy nimi. Stosowane metody doboru próby pozwalają statystycznie generalizować wyniki owych badań na całą populację. Badaniami jakościowymi, opierającymi się na założeniu, że do badania niektórych problemów lepiej nadają się pogłębione analizy mniejszej liczby przypadków, niż powierzchowne dużej. Nie generalizuje się wyników na całą populację.

12 3. Studia przypadków ( Badania marketingowe dla oglądalności tv)
    3.1  Streszczenie Studium przypadku dotyczy badania oglądalności telewizji na przykładzie czterech najpopularniejszych stacji telewizyjnych. W Polsce oglądalność mierzona jest przez ośrodek badawczy . Z uwagi na metodologię badań wyniki oglądalności są podawane dla każdej minuty. Oznacza to, że oglądalność programu jest średnią z jego minutowych oglądalności.

13 Nielsen Audience Measurement międzynarodowa firma badawcza  specjalizująca się w telemetrycznych badaniach oglądalności telewizji. dostarcza odbiorcom najwyższej jakości produkt, czerpiąc z najlepszych światowych standardów badawczych, oraz stosując nowatorskie i ciągle rozwijane technologie, stworzyła ona System Siedmiu Kroków stosowany w badaniach telemetrycznych:

14 Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa (tzw
Pierwszy krok: Analiza struktury społeczeństwa (tzw. sondaż założycielski - establishment survey). Drugi krok: Wybór grupy rodzin, która pozwoli odtworzyć strukturę demograficzną Polski w mniejszej skali (budowa panelu telemetrycznego). Trzeci krok: Instalacja mierników telemetrycznych, dzięki którym gromadzone są informacje. Czwarty krok: Codzienna transmisja danych od rodzin do komputerowej „biblioteki” AGB Nielsen Media Research. Piąty Krok: Obróbka danych i stworzenie z tysięcy elementów jednej spójnej bazy danych. Szósty Krok: Opisanie sekunda po sekundzie, jakie programy były nadawane przez poszczególne stacje. Siódmy krok: Przekazanie klientom AGB Nielsen Media Research plików, które po umieszczeniu w oprogramowaniu dają pełny obraz widowni telewizyjnej

15 3.2  Słowa kluczowe telewizja, telemetria, badania, oglądalność ,stacje telewizyjne, media,      

16 3.3  Opis przypadku W 2013 roku statystyczny Polak poświęcił na oglądanie telewizji dziennie 4 godziny 7 minut, średnio o 4 minuty więcej niż rok wcześniej . Pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku zajmował podobnie, jak w poprzednich latach, Program 1 TVP. 13,16% Program TVN 12,53% znalazł się na drugim miejscu z minimalną przewagą nad Polsatem 12,26%. Najniższe udziały w grupie programów uniwersalnych o zasięgu ogólnokrajowym, podobnie jak przed rokiem, osiągnął Program 2 TVP. 10,31%

17

18 W I kwartale roku statystyczny Polak oglądał telewizję przez 4 godziny minut dziennie. Średnia wielkość widowni minutowej całej telewizji wyniosła 7 mln 390 tysięcy. Program I kw. 2014 TVP ,07% TVN ,87% Polsat ,66% TVP ,39%

19 II kwartal 2014 Pierwsze miejsce pod względem udziału w rynku zajmował Program 1 TVP 12,2%. Polsat 11,9% awansował na drugą pozycję z trzeciej a TVN 11,6%, w związku ze znaczną stratą udziałów, spadł na miejsce trzecie z drugiego w I kwartale. Najniższe udziały w grupie czterech głównych programów uniwersalnych w analizowanym okresie osiągnął Program 2 TVP 9,8%.

20 Raport tygodniowy Dane z okresu 13.10.2014 - 19.10.2014
Pomiar przeprowadzono dla grupy celowej: wszystkie osoby w wieku 4+ (uniwers: , średnia wielkość próby: 4454). Przeciętny Polak w wieku 4+ oglądał telewizję średnio 259 minut dziennie. Polsat 13,96% , TVN 12,94%, TVP % , TVP2 9,20%

21 Oglądalność czterech największych stacji telewizyjnych w Polsce (TVP1, TVP2, Polsat,TVN) w latach   według AGB Nielsen Media Research

22 4. Pytania i zadania kontrolne
Jakie efekty przynoszą badania telewizyjne? Kto częściej ogląda telewizję kobiety czy mężczyźni? Jaki jest cel badan tewizyjnych ? Czy komercyjne stacje telewizyjne „wyrzucą” z rynku telewizję publiczną?

23 Bibliografia Frankfort-Nachmias CH., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań, , Podgórski A., Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Oficyna Wydawnicza "Branta", Olsztyn 2007, Wimmer R. D. , Dominick J. R., „Mass media. Metody badań”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Karków 2008 (s , ) dalności operatorow/kontrola-nadawcow/badania-odbioru- programow-radiowych-i-telewizyjnych/rynek- telewizyjny/raporty-kwartalne/

24 Dziękuję za uwagę Justyna Jaworska


Pobierz ppt "Badania oglądalności telewizji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google