Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestępstwa i wykroczenia celne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestępstwa i wykroczenia celne"— Zapis prezentacji:

1 Przestępstwa i wykroczenia celne
Rozdział 7 części szczególnej ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.): Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami Art (12 artykułów)

2 Przestępstwa i wykroczenia celne – c.d.
Rozdział 7 k.k.s. zawiera typowe przestępstwa i wykroczenia celne, których istota polega na uchylaniu się od obowiązków wynikających z prawa celnego lub na dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą bez zezwolenia celnego Dobrem chronionym jest tu należność przy sługująca Skarbowi Państwa z tytułu przewozu towaru przez granicę państwową

3 Czyny z rozdziału 7 k.k.s. można ująć w następujących grupach:
tradycyjne czyny celne (art. 86–89), wyłudzenia (art. 85, 92), naruszenia różnych obowiązków celnych (art. 90, 93–96), paserstwo celne (art. 91)

4 Tradycyjne czyny celne:
Przemyt celny z art. 86 k.k.s. Oszustwo celne z art. 87 k.k.s. Naruszenie odprawy czasowej z art. 88 k.k.s. Naruszenie warunku zwolnienia od cła z art. 89 k.k.s.

5 Wyłudzenia: Wyłudzenie zezwolenia celnego z art. 85 k.k.s. Nienależny zwrot cła z art. 92 k.k.s.

6 Naruszenia różnych obowiązków celnych:
Usunięcie spod dozoru celnego z art. 90 k.k.s. Wadliwa działalność celna z art. 93 k.k.s. Utrudnianie kontroli celnej z art. 94 k.k.s. Nieprzechowywanie dokumentów celnych z art. 95 k.k.s. Niedopełnienie nadzoru w sprawach celnych z art. 96 k.k.s.

7 Paserstwo celne: Paserstwo celne umyślne z art. 91 § 1 k.k.s. Paserstwo celne nieumyślne z art. 91 § 2 k.k.s.

8 Podstawowe akty prawne do rozdziału 7 k.k.s.:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, zwany zmodernizowanym Wspólnotowym Kodeksem Celnym (Dz.Urz. UE L 145 z r.) • Ustawa z 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 727)

9 Podstawowe akty prawne do rozdziału 7 k.k.s. – c.d.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. Nr 97, poz. 963 ze zm.) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz.U. Nr 79, poz. 546)

10 Kazus 1: Adam W. jako kierowca Firmy Przewozowej Europa-Trans przewożąc transport sprzętu AGD wwiózł przez wschodnią granicę Polski samochodem ciężarowym TIR do unijnego obszaru celnego dodatkowo ukryte butelki alkoholu bez akcyzy, uszczuplając należność celną na kwotę zł. Pytania: Czy Adam W. dopuścił się przemytu czy oszustwa celnego? (art. 86, 87 k.k.s.)

11 Kazus 1- c.d. Czy Adam W. popełnił przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe? (art. 53 § 6 k.k.s.) Czy pojazd Firmy Przewozowej Europa-Trans ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa tytułem środka karnego przepadku przedmiotów? (art i 49 k.k.s.) Jakie środki prawne przysługują właścicielowi Firmy Przewozowej do odzyskania pojazdu? (art. 119 k.k.s.)

12 Kazus 2: Barbara Z. nabyła na bazarze 5 kartonów po 12 paczek zagranicznych papierosów, w cenie po 3 zł za paczkę (36 zł za karton), czyli zapłaciła 180 zł, podczas gdy normalnie paczka takich papierosów kosztuje 12 zł (144 zł za karton), czyli powinna zapłacić 720 zł. Pytania: Jakiego czynu dopuściła się Barbara Z.? (art. 91 k.k.s.)

13 Kazus 2 - c.d. Czy jest to paserstwo umyślne, czy nieumyślne? (art. 91 § 1 i 2 k.k.s.) Czy popełniony przez Barbarę Z. czyn stanowi przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe? (art. 53 § 6 k.k.s.)


Pobierz ppt "Przestępstwa i wykroczenia celne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google