Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przestępstwa i wykroczenia celne Rozdział 7 części szczególnej ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przestępstwa i wykroczenia celne Rozdział 7 części szczególnej ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,"— Zapis prezentacji:

1 Przestępstwa i wykroczenia celne Rozdział 7 części szczególnej ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 186 ze zm.): Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami Art. 85-96 (12 artykułów)

2 Przestępstwa i wykroczenia celne – c.d. Rozdział 7 k.k.s. zawiera typowe przestępstwa i wykroczenia celne, których istota polega na uchylaniu się od obowiązków wynikających z prawa celnego lub na dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą bez zezwolenia celnego Dobrem chronionym jest tu należność przy sługująca Skarbowi Państwa z tytułu przewozu towaru przez granicę państwową

3 Czyny z rozdziału 7 k.k.s. można ująć w następujących grupach: tradycyjne czyny celne (art. 86–89), wyłudzenia (art. 85, 92), naruszenia różnych obowiązków celnych (art. 90, 93–96), paserstwo celne (art. 91)

4 Tradycyjne czyny celne: Przemyt celny z art. 86 k.k.s. Oszustwo celne z art. 87 k.k.s. Naruszenie odprawy czasowej z art. 88 k.k.s. Naruszenie warunku zwolnienia od cła z art. 89 k.k.s.

5 Wyłudzenia: Wyłudzenie zezwolenia celnego z art. 85 k.k.s. Nienależny zwrot cła z art. 92 k.k.s.

6 Naruszenia różnych obowiązków celnych: Usunięcie spod dozoru celnego z art. 90 k.k.s. Wadliwa działalność celna z art. 93 k.k.s. Utrudnianie kontroli celnej z art. 94 k.k.s. Nieprzechowywanie dokumentów celnych z art. 95 k.k.s. Niedopełnienie nadzoru w sprawach celnych z art. 96 k.k.s.

7 Paserstwo celne: Paserstwo celne umyślne z art. 91 § 1 k.k.s. Paserstwo celne nieumyślne z art. 91 § 2 k.k.s.

8 Podstawowe akty prawne do rozdziału 7 k.k.s.: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, zwany zmodernizowanym Wspólnotowym Kodeksem Celnym (Dz.Urz. UE L 145 z 4.06.2008 r.) Ustawa z 19 marca 2004 r. - Prawo celne (tekst jedn.: Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 727)

9 Podstawowe akty prawne do rozdziału 7 k.k.s. – c.d. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz.U. Nr 97, poz. 963 ze zm.) Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz.U. Nr 79, poz. 546)

10 Kazus 1: Adam W. jako kierowca Firmy Przewozowej Europa-Trans przewożąc transport sprzętu AGD wwiózł przez wschodnią granicę Polski samochodem ciężarowym TIR do unijnego obszaru celnego dodatkowo ukryte butelki alkoholu bez akcyzy, uszczuplając należność celną na kwotę 12.500 zł. Pytania: Czy Adam W. dopuścił się przemytu czy oszustwa celnego? (art. 86, 87 k.k.s.)

11 Kazus 1- c.d. Czy Adam W. popełnił przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe? (art. 53 § 6 k.k.s.) Czy pojazd Firmy Przewozowej Europa-Trans ulegnie przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa tytułem środka karnego przepadku przedmiotów? (art. 29-31 i 49 k.k.s.) Jakie środki prawne przysługują właścicielowi Firmy Przewozowej do odzyskania pojazdu? (art. 119 k.k.s.)

12 Kazus 2: Barbara Z. nabyła na bazarze 5 kartonów po 12 paczek zagranicznych papierosów, w cenie po 3 zł za paczkę (36 zł za karton), czyli zapłaciła 180 zł, podczas gdy normalnie paczka takich papierosów kosztuje 12 zł (144 zł za karton), czyli powinna zapłacić 720 zł. Pytania: Jakiego czynu dopuściła się Barbara Z.? (art. 91 k.k.s.)

13 Kazus 2 - c.d. Czy jest to paserstwo umyślne, czy nieumyślne? (art. 91 § 1 i 2 k.k.s.) Czy popełniony przez Barbarę Z. czyn stanowi przestępstwo skarbowe czy wykroczenie skarbowe? (art. 53 § 6 k.k.s.)


Pobierz ppt "Przestępstwa i wykroczenia celne Rozdział 7 części szczególnej ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google