Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”"— Zapis prezentacji:

1 1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”

2 2 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji 11 września 2003 - HUTNICTWO Panel I PRYWATYZACJA I RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE Aktualna sytuacja hutnictwa w Polsce. „Sytuacja Polskich Hut Stali S.A. w przeddzień prywatyzacji”

3 3 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Program prezentacji 1.PHS S.A. – rzut okiem. 2.Założenia Business Planu PHS S.A. na lata 2003-2006 3.Aktualna sytuacja PHS S.A. 4.Kroki dla prywatyzacji PHS S.A. – podstawowe informacje 5.Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego

4 4 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji POLSKIE HUTY STALI S.A. - rzut okiem

5 5 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji POLSKIE HUTY STALI S.A. - rzut okiem Główny cel ustanowienia PHS – konsolidacja polskiego przemysłu żelaza i stali zgodnie z Ustawą o restrukturyzacji przemysłu żelaza i stali z dnia 24.08.2001 i rządowym Programem restrukturyzacji polskiego przemysłu stalowego. Forma ustanowienia – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa w formie holdingu finansowego, poprzez wniesienie 85 % akcji Huty Katowice S.A., Huty im T. Sendzimira S.A., Huty Florian S.A. i Huty Cedler S.A. Data ustanowienia - 6 maja 2002 Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 6 czerwca 2002

6 6 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Podstawowe działania prowadzące do połączenia hut 1.6 sierpnia 2002 r. - Uchwała WZA Spółki zobowiązująca Zarząd PHS S.A. do podjęcia działań umożliwiających połączenie czterech hut i PHS S.A. do dnia 31.12.2002 r. 2.15 sierpnia 2002 r.- wybór doradcy i rozpoczęcie procedury połączeniowej 3.31 grudnia 2002 – rejestracja połączenia 4.1 stycznia 2003 - PHS S.A. rozpoczyna działalność jako przedsiębiorstwo o strukturze wieloodziałowej (koncernowej)

7 7 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Pozycja PHS wśród światowych producentów stali Produkcja stali surowej w hutach PHS S.A. osiągnęła w 2002 roku 5,9 miliona ton Wg rankingu Metal Bulletin PHS S.A. w roku 2002 zajęły 35 pozycję wśród największych producentów stali na świecie Biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne i ogólne uwarunkowania rynkowe, ta pozycja winna być utrzymana w roku 2003.

8 8 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Udział PHS S.A. w produkcji stali surowej i wyrobów hutniczych w Polsce w 2002 Asortyment Produkcja w tonach PHS SAPolskaUdział PHS Surówka4 783 7104 840 78498,8% Stal ciekła5 301 1377 667 36969,1% Półprodukty z COS3 715 2665 763 49564,5% Wyroby płaskie gorąco- walcowane1 450 3111 958 27574,1% Wyroby płaskie zimno- walcowane779 484780 02699,9% Wyroby pokrywane425 809453 88493,9% Wyroby długie gorąco- walcowane2 383 8913 649 17665,3% Rury101 543294 20134,5%

9 9 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Aktualna struktura Grupy PHS S.A OK Spółki serwisowe

10 10 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Podstawowe założenia Business Planu PHS S.A. na lata 2003-2006

11 11 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji MISJA PHS S.A. Angażując wiedzę i kwalifikacje załogi, stosując najnowocześniejsze technologie, nie zagrażając środowisku naturalnemu i dbając o dobro naszych pracowników i otoczenia firmy, mamy ambicję dostarczać rozwiązania dla zastosowań wyrobów stalowych w różnych działach gospodarki i produkować wyroby hutnicze głęboko przetworzone, które zaspokoją potrzeby naszych klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

12 12 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Cele strategiczne PHS SA Przekształcenie PHS S.A. w rentowną i dochodową spółkę stalową, spełniającą najpóźniej w roku 2006 kryteria viability uzgodnione z Unią Europejską Stałe zwiększanie w latach 2003 - 2006 udziału wyrobów PHS S.A. w krajowym rynku wyrobów stalowych ze stali węglowych (liczonym jako udział w zużyciu jawnym)

13 13 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Kryteria viability uzgodnione z UE Najpóźniej w roku 2006 PHS S.A. powinny osiągnąć następujące kryteria viability: V1 (wynik operacyjny brutto)= min: 13.5% V2 (zwrot z kapitału własnego) = min: 1.5% V4 (poziom amortyzacji )= min: 7.0% V5 (udział kosztów finansowych)= min: 3.5% OK

14 14 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji W zakresie organizacji PHS S.A. : Stworzenie organizacji zorientowanej na klienta Wprowadzenie struktury produktowej (utworzenie oddziałów produkujących wyroby długie i płaskie oraz ew. specjalne) centralizacja kluczowych obszarów działalności Działania dla realizacji celów strategicznych OK

15 15 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Docelowa struktura Grupy PHS S.A. OK

16 16 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych – wzrost sprzedaży PLANOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W MLN ZŁ)2003200420052006 PHS 6 886,507 426,508 284,508 923,80 - kraj 4 528,204 962,605 545,906 003,20 - eksport 2 358,302 463,802 738,602 920,60

17 17 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych Realizacja podstawowych inwestycjiNakłady w tys. zł Budowa COS 3 w HK 420 390,00 Modernizacj a WGB w HTS 794 401,00 Modernizacja walcowni walcówki w HC 74 000,00 Budow a linii powlekania blach w HF 89 066,00 Razem 1 377 857,00

18 18 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Planowane zmiany zdolności produkcyjnych PHS S.A. do roku 2006 (w tyś. ton) Wyrób gotowyStan obecny Stan zaplanowany na koniec roku 2006Zmiana wyroby walcowane na gorąco3 2513 151-100 blachy taśmowe walcowane na gorąco 2 0002 400400 taśmy walcowane na gorąco7000-700 walcówka551751200 wyroby walcowane na zimno1 8211 135-686 blachy walcowane na zimno1 7501 100-650 taśmy walcowane na zimno7135-36 inne wyroby gotowe180 0 blachy ocynowane1000-100 blachy z powłokami organicznymi80180100 Razem5 2524 466-786

19 19 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Maksymalnie dopuszczalna wysokość pomocy publicznej dla PHS S.A. uzgodniona z UE

20 20 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych Realizacja programu obniżki kosztów obejmującego: 1.Zmniejszenie stałych kosztów wydziałowych. 2.Redukcję jednostkowych kosztów zmiennych. 3.Osiągnięcie światowych wskaźników wydajności. 4.Redukcję kosztów zużycia surowców. 5.Obniżenie kosztów złej jakości wyrobów PHS. OK

21 21 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania na rzecz realizacji celów strategicznych Restrukturyzacja zatrudnienia 20022003200420052006 PHS S.A.15 898,0013 711,0011 929,0010 740,0010 411,00 Spółki świadczące usługi na rzecz PHS, w których PHS ma 100% udziału*5 080,006 241,003 500,001 500,000 Łącznie PHS S.A.20 978,0019 952,0015 429,0012 240,0010 411,00 * zakłada się stopniową sprzedaż akcji/udziałów w tych spółkach

22 22 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Aktualna sytuacja PHS S.A.

23 23 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. w poszczególnych pierwszych 7 miesiącach 2003 Wyszczególnienie (w mln zł) I 2003II 2003III 2003IV 2003V 2003 VI 2003VII 2003 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 494 760512 103578 805616 575634 357 660 687 697 203 Koszty działalności operacyjnej 500 635539 827585 013623 657607 929 629 516 823 253 Wynik Netto -19 936-19 080-25 466-18 53612 1783 59525 645

24 24 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. za 7 m-cy 2003 w porównaniu do wyników za 7 m-cy 2002 Wyszczególnienie (w mln zł) 7 miesięcy 200 2 7 miesięcy 2003Różnica Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi3 701,304 194,49 493,19 Koszty działalności operacyjnej3 984,204 309,83 325,63 Wynik Netto-326,5-41,6 284,90

25 25 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. za 7 m-cy 2003 w porównaniu do wyników za 7 m-cy 2002 Znacznie lepsze wyniki finansowe za 7 miesięcy 2003 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002 wynikają głównie z konsolidacji i pierwszych efektów synergii.

26 26 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Kroki dla prywatyzacji PHS S.A. – informacje podstawowe

27 27 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Prywatyzacja PHS - informacje podstawowe  5 listopada 2002 – Rada Ministrów akceptuje warunki prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A.  3 grudnia 2002 – zostaje powołany Międzyresortowy Zespół ds. Prywatyzacji PHS S.A.  Grudzień 2002 – MSP wysyła zaproszenie do złożenia ofert do 10 potencjalnych inwestorów  10 lutego 2003 – 3 z 10 potencjalnych inwestorów składa wstępne oferty

28 28 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji  24 lutego – 4 kwietnia 2003 – US Steel, LNM Holdings N.V. oraz Arcelor przeprowadzają badanie PHS S.A. typu „due diligence”  22 kwietnia 2003 – upływa termin złożenia ostatecznych ofert. Wpływają dwie oferty - US Steel oraz LNM Holdings N.V.  Lipiec 2003 – MSP przyznaje LMN Holdings N.V. wyłączności na prowadzenie negocjacji  29 sierpnia 2003 – MSP i LNM Holdings N.V, parafują umowę prywatyzacyjną Prywatyzacja PHS podstawowe dane

29 29 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Prywatyzacja PHS – dalsze kroki Podpisanie umowy prywatyzacyjnej wymaga uprzedniego : uzgodnienia warunków umowy z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Ministrów Warunkiem wejścia w życie umowy prywatyzacyjnej będzie spełnienie szeregu warunków zawieszających, w tym: - uzgodnienie ze Związkami Zawodowymi pakietu socjalnego dla załogi. - uzyskanie stosownych akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

30 30 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego

31 31 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego PHS S.A. oczekuje, że inwestor strategiczny: zasili Spółkę w środki obrotowe drogą podwyższenia kapitału pomoże w doprowadzeniu w krótkim okresie czasu do znacznego obniżenia zadłużenia PHS S.A. i uzyskania przez Spółkę zdolności kredytowej będzie realizował cel strategiczny tzn. przekształcenie PHS S.A. najpóźniej w 2006 roku w rentowną i dochodową spółkę stalową, spełniającą kryteria vialibilty oraz standardy wydajnościowe uzgodnione przez Polskę z Unią Europejska

32 32 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego zapewni funkcjonowanie PHS S.A. jako spółki polskiej z samodzielnym ośrodkiem zarządzania i równoczesną możliwoscią wykorzystania korzyści płynących z należenia do grupy kapitałowej inwestora oraz efektów synergii wynikających ze wspołpracy przedsiębiorstw w tej międzynarodowej grupie kapitałowej zapewni, że PHS S.A. stanowić będzie centrum produkcyjnym grupy inwestora dla regionu Europy Środkowej otworzy nowe rynki zbytu i umożliwi wzmocnienie pozycji PHS S.A. na rynku międzynarodowym

33 33 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego zapewni realizację strategicznych inwestycji, które są częścią Business Planu PHS S.A. na lata 2003-2006 uzgodnionego między rządem RP a Unią Europejską, zapewni dalszy rozwój PHS S.A. po roku 2006 będzie kontynuował współpracę ze środowiskiem naukowym regionu Śląska i Małopolski będzie brał czynny udział w pracach na rzecz regionu Śląska i Małopolski traktując związki zawodowe jako ważnego partnera społecznego uzgodni z nimi pakiet socjalny zapewniający pracownikom PHS S.A. stabilną pracę oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Pobierz ppt "1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google