Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”"— Zapis prezentacji:

1 1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”

2 2 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji 11 września HUTNICTWO Panel I PRYWATYZACJA I RESTRUKTURYZACJA PRZEMYSŁU HUTNICZEGO W POLSCE Aktualna sytuacja hutnictwa w Polsce. „Sytuacja Polskich Hut Stali S.A. w przeddzień prywatyzacji”

3 3 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Program prezentacji 1.PHS S.A. – rzut okiem. 2.Założenia Business Planu PHS S.A. na lata Aktualna sytuacja PHS S.A. 4.Kroki dla prywatyzacji PHS S.A. – podstawowe informacje 5.Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego

4 4 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji POLSKIE HUTY STALI S.A. - rzut okiem

5 5 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji POLSKIE HUTY STALI S.A. - rzut okiem Główny cel ustanowienia PHS – konsolidacja polskiego przemysłu żelaza i stali zgodnie z Ustawą o restrukturyzacji przemysłu żelaza i stali z dnia i rządowym Programem restrukturyzacji polskiego przemysłu stalowego. Forma ustanowienia – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa w formie holdingu finansowego, poprzez wniesienie 85 % akcji Huty Katowice S.A., Huty im T. Sendzimira S.A., Huty Florian S.A. i Huty Cedler S.A. Data ustanowienia - 6 maja 2002 Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – 6 czerwca 2002

6 6 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Podstawowe działania prowadzące do połączenia hut 1.6 sierpnia 2002 r. - Uchwała WZA Spółki zobowiązująca Zarząd PHS S.A. do podjęcia działań umożliwiających połączenie czterech hut i PHS S.A. do dnia r sierpnia 2002 r.- wybór doradcy i rozpoczęcie procedury połączeniowej 3.31 grudnia 2002 – rejestracja połączenia 4.1 stycznia PHS S.A. rozpoczyna działalność jako przedsiębiorstwo o strukturze wieloodziałowej (koncernowej)

7 7 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Pozycja PHS wśród światowych producentów stali Produkcja stali surowej w hutach PHS S.A. osiągnęła w 2002 roku 5,9 miliona ton Wg rankingu Metal Bulletin PHS S.A. w roku 2002 zajęły 35 pozycję wśród największych producentów stali na świecie Biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne i ogólne uwarunkowania rynkowe, ta pozycja winna być utrzymana w roku 2003.

8 8 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Udział PHS S.A. w produkcji stali surowej i wyrobów hutniczych w Polsce w 2002 Asortyment Produkcja w tonach PHS SAPolskaUdział PHS Surówka ,8% Stal ciekła ,1% Półprodukty z COS ,5% Wyroby płaskie gorąco- walcowane ,1% Wyroby płaskie zimno- walcowane ,9% Wyroby pokrywane ,9% Wyroby długie gorąco- walcowane ,3% Rury ,5%

9 9 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Aktualna struktura Grupy PHS S.A OK Spółki serwisowe

10 10 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Podstawowe założenia Business Planu PHS S.A. na lata

11 11 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji MISJA PHS S.A. Angażując wiedzę i kwalifikacje załogi, stosując najnowocześniejsze technologie, nie zagrażając środowisku naturalnemu i dbając o dobro naszych pracowników i otoczenia firmy, mamy ambicję dostarczać rozwiązania dla zastosowań wyrobów stalowych w różnych działach gospodarki i produkować wyroby hutnicze głęboko przetworzone, które zaspokoją potrzeby naszych klientów na rynku krajowym i zagranicznym.

12 12 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Cele strategiczne PHS SA Przekształcenie PHS S.A. w rentowną i dochodową spółkę stalową, spełniającą najpóźniej w roku 2006 kryteria viability uzgodnione z Unią Europejską Stałe zwiększanie w latach udziału wyrobów PHS S.A. w krajowym rynku wyrobów stalowych ze stali węglowych (liczonym jako udział w zużyciu jawnym)

13 13 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Kryteria viability uzgodnione z UE Najpóźniej w roku 2006 PHS S.A. powinny osiągnąć następujące kryteria viability: V1 (wynik operacyjny brutto)= min: 13.5% V2 (zwrot z kapitału własnego) = min: 1.5% V4 (poziom amortyzacji )= min: 7.0% V5 (udział kosztów finansowych)= min: 3.5% OK

14 14 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji W zakresie organizacji PHS S.A. : Stworzenie organizacji zorientowanej na klienta Wprowadzenie struktury produktowej (utworzenie oddziałów produkujących wyroby długie i płaskie oraz ew. specjalne) centralizacja kluczowych obszarów działalności Działania dla realizacji celów strategicznych OK

15 15 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Docelowa struktura Grupy PHS S.A. OK

16 16 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych – wzrost sprzedaży PLANOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W MLN ZŁ) PHS 6 886, , , ,80 - kraj 4 528, , , ,20 - eksport 2 358, , , ,60

17 17 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych Realizacja podstawowych inwestycjiNakłady w tys. zł Budowa COS 3 w HK ,00 Modernizacj a WGB w HTS ,00 Modernizacja walcowni walcówki w HC ,00 Budow a linii powlekania blach w HF ,00 Razem ,00

18 18 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Planowane zmiany zdolności produkcyjnych PHS S.A. do roku 2006 (w tyś. ton) Wyrób gotowyStan obecny Stan zaplanowany na koniec roku 2006Zmiana wyroby walcowane na gorąco blachy taśmowe walcowane na gorąco taśmy walcowane na gorąco walcówka wyroby walcowane na zimno blachy walcowane na zimno taśmy walcowane na zimno inne wyroby gotowe180 0 blachy ocynowane blachy z powłokami organicznymi Razem

19 19 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Maksymalnie dopuszczalna wysokość pomocy publicznej dla PHS S.A. uzgodniona z UE

20 20 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania dla realizacji celów strategicznych Realizacja programu obniżki kosztów obejmującego: 1.Zmniejszenie stałych kosztów wydziałowych. 2.Redukcję jednostkowych kosztów zmiennych. 3.Osiągnięcie światowych wskaźników wydajności. 4.Redukcję kosztów zużycia surowców. 5.Obniżenie kosztów złej jakości wyrobów PHS. OK

21 21 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Działania na rzecz realizacji celów strategicznych Restrukturyzacja zatrudnienia PHS S.A , , , , ,00 Spółki świadczące usługi na rzecz PHS, w których PHS ma 100% udziału*5 080, , , ,000 Łącznie PHS S.A , , , , ,00 * zakłada się stopniową sprzedaż akcji/udziałów w tych spółkach

22 22 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Aktualna sytuacja PHS S.A.

23 23 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. w poszczególnych pierwszych 7 miesiącach 2003 Wyszczególnienie (w mln zł) I 2003II 2003III 2003IV 2003V 2003 VI 2003VII 2003 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Wynik Netto

24 24 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. za 7 m-cy 2003 w porównaniu do wyników za 7 m-cy 2002 Wyszczególnienie (w mln zł) 7 miesięcy miesięcy 2003Różnica Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi3 701, ,49 493,19 Koszty działalności operacyjnej3 984, ,83 325,63 Wynik Netto-326,5-41,6 284,90

25 25 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Wyniki finansowe PHS S.A. za 7 m-cy 2003 w porównaniu do wyników za 7 m-cy 2002 Znacznie lepsze wyniki finansowe za 7 miesięcy 2003 w porównaniu z analogicznym okresem roku 2002 wynikają głównie z konsolidacji i pierwszych efektów synergii.

26 26 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Kroki dla prywatyzacji PHS S.A. – informacje podstawowe

27 27 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Prywatyzacja PHS - informacje podstawowe  5 listopada 2002 – Rada Ministrów akceptuje warunki prywatyzacji Polskich Hut Stali S.A.  3 grudnia 2002 – zostaje powołany Międzyresortowy Zespół ds. Prywatyzacji PHS S.A.  Grudzień 2002 – MSP wysyła zaproszenie do złożenia ofert do 10 potencjalnych inwestorów  10 lutego 2003 – 3 z 10 potencjalnych inwestorów składa wstępne oferty

28 28 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji  24 lutego – 4 kwietnia 2003 – US Steel, LNM Holdings N.V. oraz Arcelor przeprowadzają badanie PHS S.A. typu „due diligence”  22 kwietnia 2003 – upływa termin złożenia ostatecznych ofert. Wpływają dwie oferty - US Steel oraz LNM Holdings N.V.  Lipiec 2003 – MSP przyznaje LMN Holdings N.V. wyłączności na prowadzenie negocjacji  29 sierpnia 2003 – MSP i LNM Holdings N.V, parafują umowę prywatyzacyjną Prywatyzacja PHS podstawowe dane

29 29 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Prywatyzacja PHS – dalsze kroki Podpisanie umowy prywatyzacyjnej wymaga uprzedniego : uzgodnienia warunków umowy z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz uzyskania pozytywnej opinii Rady Ministrów Warunkiem wejścia w życie umowy prywatyzacyjnej będzie spełnienie szeregu warunków zawieszających, w tym: - uzgodnienie ze Związkami Zawodowymi pakietu socjalnego dla załogi. - uzyskanie stosownych akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

30 30 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego

31 31 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego PHS S.A. oczekuje, że inwestor strategiczny: zasili Spółkę w środki obrotowe drogą podwyższenia kapitału pomoże w doprowadzeniu w krótkim okresie czasu do znacznego obniżenia zadłużenia PHS S.A. i uzyskania przez Spółkę zdolności kredytowej będzie realizował cel strategiczny tzn. przekształcenie PHS S.A. najpóźniej w 2006 roku w rentowną i dochodową spółkę stalową, spełniającą kryteria vialibilty oraz standardy wydajnościowe uzgodnione przez Polskę z Unią Europejska

32 32 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego zapewni funkcjonowanie PHS S.A. jako spółki polskiej z samodzielnym ośrodkiem zarządzania i równoczesną możliwoscią wykorzystania korzyści płynących z należenia do grupy kapitałowej inwestora oraz efektów synergii wynikających ze wspołpracy przedsiębiorstw w tej międzynarodowej grupie kapitałowej zapewni, że PHS S.A. stanowić będzie centrum produkcyjnym grupy inwestora dla regionu Europy Środkowej otworzy nowe rynki zbytu i umożliwi wzmocnienie pozycji PHS S.A. na rynku międzynarodowym

33 33 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Oczekiwania PHS S.A. wobec inwestora strategicznego zapewni realizację strategicznych inwestycji, które są częścią Business Planu PHS S.A. na lata uzgodnionego między rządem RP a Unią Europejską, zapewni dalszy rozwój PHS S.A. po roku 2006 będzie kontynuował współpracę ze środowiskiem naukowym regionu Śląska i Małopolski będzie brał czynny udział w pracach na rzecz regionu Śląska i Małopolski traktując związki zawodowe jako ważnego partnera społecznego uzgodni z nimi pakiet socjalny zapewniający pracownikom PHS S.A. stabilną pracę oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Pobierz ppt "1 Jerzy Podsiadło, Sytuacja PHS S.A. w przeddzień prywatyzacji Konferencja z cyklu „ZMIENIAMY POLSKI PRZEMYSŁ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google