Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KURS PRZEWODNICKI 19 marca 2011 r.. Misja Kopalni Soli „Wieliczka” Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie i udostępnianie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KURS PRZEWODNICKI 19 marca 2011 r.. Misja Kopalni Soli „Wieliczka” Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie i udostępnianie."— Zapis prezentacji:

1 KURS PRZEWODNICKI 19 marca 2011 r.

2 Misja Kopalni Soli „Wieliczka” Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie i udostępnianie społeczeństwu pomnika historii i kultury Narodu Polskiego, unikalnego zabytku światowego dziedzictwa przyrody i techniki oraz miejsca kultu. Jesteśmy odpowiedzialni wobec całego społeczeństwa za zrealizowanie tego celu. Nasza praca jest kontynuacją dorobku wielu pokoleń górników. Chcemy podtrzymywać i rozwijać tę tradycję. Robimy wszystko, żeby naszym gościom zapewnić pełne bezpieczeństwo, odpoczynek, rozrywkę i edukację, w dobrych i korzystnych dla zdrowia warunkach. Wszystkich traktujemy z szacunkiem i gościnnością. Naszym pracownikom zapewniamy dobre warunki pracy i wynagrodzenia oraz poczucie bezpieczeństwa i przynależności do górniczej braci. Pragniemy by byli dumni z marki i wielowiekowej tradycji miejsca, w którym pracują. W naszych działaniach promujemy wysokie kompetencje, skuteczność i uczciwość, a pracowników zachęcamy do otwartości i kreatywności oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Czujemy się odpowiedzialni wobec otoczenia i społeczności lokalnej. Będziemy chronić środowisko naturalne i wspierać społecznie użyteczne inicjatywy. Jesteśmy lojalni w stosunku do naszych partnerów i instytucji współpracujących. Chcemy, aby realizacja naszych celów, ambicji i wartości była wspólnym dziełem wszystkich naszych pracowników i partnerów. Wierzymy, że realizacja naszej misji znajdzie wsparcie ze strony całego społeczeństwa.

3 C E L Jaki jest cel i sens naszego istnienia? Zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie oraz nowoczesne udostępnianie pomnika historii, kultury, przyrody, techniki i miejsca kultu M I S J A Kopalni Soli „WIELICZKA ” STANDARDY, ZACHOWANIA Jak działamy ? Ciągłe podnoszenie kwalifikacji Dobre relacje z otoczeniem Podejście ekologiczne W A R T O Ś C I Co dla firmy jest ważne ? Historia, kultura, tradycja Marka firmy, znaczenie dla kultury narodowej i europejskiej Wartości chrześcijańskie Utożsamianie się z firmą Uczciwość i rzetelność Wysokie kompetencje Otwartość Kreatywność, innowacyjność Bezpieczeństwo Gościnność i kultura osobista Dobra organizacja Orientacja marketingowa Dyspozycyjność i dyscyplina S T R A T E G I A Co robimy? Do czego zmierzamy? Domeny Strategiczne Zabezpieczanie zabytkowej Kopalni Wzbogacanie i rozwój produktów turystycznych Udostępnianie i upowszechnianie

4 Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Ekonomiczno-Finasowych Dyrektor Biura Spółki Członek Zarządu ds. Technicznych Dyrektor Pionu Infrastruktury Sekretariat Dział Organizacyjno Prawny Dział Zarządzania Personelem Dział Informatyki Dział Zamówień Publicznych Dział Księgowości Dział Planowania i Kontroli Dział Controllingu Dział Logistyki Dział Wynagrodzeń Dział Robót Górniczych Dział Energomechaniczny Dział Wentylacji i Utrzymania Ruchu Dział Utylizacji Wycieków Dział Mierniczy Dział Geologiczny Dział Ochrony Dział Inwestycji i Infrastruktury Kopalnia Soli „Wieliczka”

5 Członek Zarządu ds. Usług Prezes Zarządu Członek Zarządu ds. Finansów i Marketingu Dział Usług Gastronomicznych Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Dyrektor ds. Obsługi Ruchu Turystycznego Inspektor ds. BHP Dział Handlu i Produkcji Dział Organizacji Imprez Dział Księgowości Dział Marketingu i Public Relations Hotel Dział Robót Górniczych Doradcy Zarządu Biuro Spółki Dział Spraw Przewodnickich Dział Obsługi Ruchu Turystycznego Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna

6 Kopalnia Soli Wieliczka Spółka Akcyjna Pion Ekonomiczno-Finasowy Pion Biura Spółki Pion Techniczny Pion Infrastruktury Zakład Mechaniczny Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy Pion Usług Pion Obsługi Ruchu Turystycznego Pion Ekonomiczno- Marketingowy Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Muzeum Żup Krakowskich

7 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Zabezpieczenie zabytkowej części kopalni przed występującymi zagrożeniami naturalnymi: - zawałowym- wodnym - gazowym

8 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Utylizacja podziemnych wód zasolonych /w wyniku której powstaje ok. 15 – 20 tys. ton soli warzonej rocznie/

9 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Utrzymanie ruchu górniczego i energomechanicznego kopalni /w tym maszyn wyciągowych/

10 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Prowadzenie prac konserwatorsko - zabezpieczających polegających na odtwarzaniu i zachowaniu wyrobisk o unikalnej wartości górniczej, geologicznej i historycznej

11 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Administrowanie majątkiem kopalni wraz z dostosowaniem go do funkcji turystycznych i leczniczych

12 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Przygotowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa i planów rocznych

13 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Prowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych obejmujących zakres ujęty w planach strategicznych

14 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Obsługa ruchu turystycznego w tym: Prowadzenie informacji i rezerwacji turystycznych Obsługa kas biletowych

15 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Obsługa ruchu turystycznego w tym: Obsługa techniczna, organizacyjna i dyspozytorska trasy turystycznej

16 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Obsługa ruchu turystycznego w tym: Obsługa szybów i urządzeń transportowych w rejonie trasy turystycznej Organizacja pracy przewodników Prowadzenie górniczych prac remontowych i zabezpieczających na trasie turystycznej

17 Zakres działalności Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Utrzymanie porządku w wyrobiskach podziemnych i otoczeniu szybu Daniłowicza Obsługa transportu i dostaw towaru

18 Działalność Marketingowa i PR Opracowanie planów strategicznych oraz planów dot. ruchu turystycznego Kreowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku Kopalni Prowadzenie badań i analiz marketingowych Udział w targach turystycznych

19 Działalność Marketingowa i PR Współpraca z mediami i instytucjami partnerskimi Organizacja imprez o charakterze promocyjnym i wizerunkowym Organizacja wizyt touroperatorów i mediów w kopalni Monitoring prasy, internetu, portali społecznościowych Monitoring otoczenia i konkurencji Opracowanie, wydawanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych Aktualizacja strony internetowej i portali społecznościowych

20 Działalność usługowa Gastronomia

21 Działalność usługowa Handel

22 Działalność usługowa Imprezowe, wydarzenia

23 Działalność usługowa Hotel Grand Sal

24 Działalność usługowa Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy

25 INTERPRETACJA

26 Interpretacja Interpretacja ujawnia gościom dlaczego i w jaki sposób miejsce które zwiedzają jest ważne, nie poprzestając na samej informacji, że tak jest w istocie.

27 Interpretacja Interpretacja posługuje się wieloma technikami podobnymi do tych stosowanych przez najdoskonalszych bajarzy

28 Interpretacja Pytanie pomocne przy planowaniu interpretacji: Kim są osoby słuchające / kto/ Co należy zinterpretować / co/ Gdzie powinniśmy interpretować / gdzie/ Jakich przedmiotów, obiektów, osób dotyczy opowiadanie /jakie/ Kiedy należy interpretować opowiadanie /kiedy/ W jaki sposób należy interpretować to opowiadanie /jak/ Dlaczego powinniśmy interpretować to opowiadanie /dlaczego/

29 Interpretacja Co zapamiętują goście ? 10 % to co usłyszą 30 % to co przeczytają 50 % to co zobaczą 90 % to co sami zrobią

30 Interpretacja Dobierając tematy interpretacji należy: - upewnić się czy odpowiadają doświadczeniom oraz zainteresowaniu gości - upewnić się, czy dotyczą rzeczy znanych -upewnić się czy są wstanie utrzymać zainteresowanie Opowiadanie historyjek i anegdot może uzupełnić dobrą interpretację.

31 Interpretacja Gdzie i kiedy należy interpretować? Zorganizuj odpowiednią przestrzeń dla gości by mogli wchłonąć otaczające ich środowisko a następnie: wzbudź w nich zainteresowanie, nie wtykaj im na siłę wszystkie wyjaśnienia w jednej chwili pozwól turystom na ich własne ustanowienie rytmu, tempa zwiedzania pozwól swoim gościom na dokonywanie ich własnych odkryć /sprawdź jednak czy to robią/ zwróć na siebie ich uwagę oraz zadaj kilka przygotowanych pytań zorganizuj miejsce do siedzenia, ludzie potrzebują czasu po to by strawić to co zobaczyli

32 Interpretacja Interpretacja dla dzieci oznacza: Posiadanie wiedzy, która intryguje dzieci oraz utrzymanie ich zainteresowania tematem Opowiadanie dzieciom dobrych historyjek tak, aby słuchały z uwagą Zachęcanie ich do robienia „czegoś” gdyż jeśli już się czegoś podejmą to potrafią to robić przez długi okres czasu Przedstawienie tematu w wesoły sposób, tak aby śmiały się przez całą drogę do domu

33 Interpretacja Prezentacja ustna prowadzona przez przewodnika: Witasz gości swojej grupy Dowiadujesz się czy członkowie grupy mają specjalne życzenia, które jeśli to możliwe spełniasz Uprzejmie i taktownie zwracasz uwagę swojej grupie na istniejące zakazy i ograniczenia Jeśli wypada, pytasz o inne lokalne atrakcje jakie zwiedzała grupa twoich gości co umożliwi ci ewentualne nawiązanie do własnej prezentacji Przedstawiasz ogólny temat oraz przybliżony czas trwania prezentacji – informujesz o rozmieszczeniu toalet, punktów gastronomicznych, sklepów itp. Następnie sprawdzasz słyszalność członków grupy Stosujesz formę i styl wypowiedzi jaki najbardziej odpowiada twoim gościom

34 Interpretacja Przekazujesz swoje informacje w taki sposób że: a. Interesuje i ciekawi ich twoja wypowiedź b. Rozumieją i uczą się tego co mówisz c. Twoja prezentacja wzmaga doświadczenia gości oraz wyczucie samego obiektu Od czasu do czasu zachęcasz ich do zadawania pytań Na zadane pytanie odpowiadasz całej grupie, a nie tylko osobie która pytanie zadała Jeśli nie masz odpowiedzi prosisz gości by ewentualnej odpowiedzi poszukali we wskazanym przez ciebie źródle lub kierujesz ich do osoby kompetentnej Promujesz inne atrakcje miasta i regionu Dziękujesz swoim gościom za zainteresowanie

35 www.kopalnia.pl www.kopalnia.pl/przewodnicy login – przewodnicy hasło – kopalnia


Pobierz ppt "KURS PRZEWODNICKI 19 marca 2011 r.. Misja Kopalni Soli „Wieliczka” Naszym najważniejszym celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń, wzbogacanie i udostępnianie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google