Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZNY POWIAT Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZNY POWIAT Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl."— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZNY POWIAT Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

2 Kilka kart z kalendarza… Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach została powołana w maju 1945 r. Swe początki zawdzięcza mieszkańcom, w szczególności Panu Ludwikowi Bieleckiemu. To za jego staraniem w maju odbyło się zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej, w którym udział wzięło 25 osób. To w tym historycznym dniu powstała OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE. Na nadzwyczajnym zebraniu w lipcu tego samego roku wybrano Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęczycach na lata 1945 – 1954.

3 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl W pierwszych latach powojennych działalność straży rozwijała się w bardzo trudnych warunkach, gdyż brakowało podstawowego sprzętu oraz środków finansowych na jej rozwój. Jednak dzięki ofiarności i zaangażowaniu strażaków działalność jednostki powoli wzrastała. Podnoszono kwalifikacje szkoleniowo – operacyjne członków OSP, sukcesywnie usprzętowiono jednostkę, przygotowano bazę techniczną. Historycznym i bardzo ważnym zdarzeniem dla jednostki było ufundowanie sztandaru. Uroczystość jego przyjęcia odbyła się 27 listopada 1965 r. Wielu strażaków w tym dniu otrzymało resortowe odznaczenia: złote, srebrne i brązowe MEDALE ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. POCZĄTKI

4 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl W czynie społecznym rozpoczęto budowę remizy wraz ze świetlicą, która została oddana do użytku 22 lipca 1972 r. W 1971 r. stan liczbowy jednostki wynosił 2 pełne sekcje, tj. 24 członków czynnych a także jedna drużyna żeńska i dwie drużyny młodzieżowe. Do wyszkolenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wyznaczono druha Andrzeja Kusz, który sukcesywnie podnosił umiejętności młodzieży.

5 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl Piątek Łukasz – Prezes Szalkiewicz Halina – Zastępca Prezesa Kobiela Marek – Zastępca Prezesa Kusz Mariusz – Naczelnik OSP Dawidowski Kamil – Zastępca Naczelnika Drozd Marcin – Sekretarz Wilczyński Grzegorz – Skarbnik Pranszke Marek – Członek Domski Jakub - Członek Obecny skład Zarządu OSP RP Łęczyce:

6 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA – WYMIANA MIĘDZYNARODOWA W 1992 r. z Komendy Głównej Straży Pożarnej otrzymano informację o możliwości oddelegowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do Niemiec, do miejscowości Ober – Verbe na Międzynarodowy Obóz Pożarniczy. W obozie tym uczestniczyła młodzież pożarnicza z Niemiec, Austrii, Holandii, Czech, Słowacji i Polski. Tak rozpoczęła się współpraca z młodzieżą Europy. Organizowanie tego typu obozów ma na celu podnoszenie wiedzy pożarniczej na bazie regulaminu CTiF, uzyskanie wyższego poziomu ogólnej sprawności i wiedzy w tym zakresie, integrację młodzieży oraz kształtowanie pożądanych cech i postaw, promocję województwa, powiatu i gminy. Należy zauważyć, że młodzież tak dobrze przygotowana z chwilą uzyskania pełnoletniości przeszła do bojówki a zdobyte umiejętności wykorzystuje w dalszej działalności OSP.

7 Współpraca Austria, Niemcy Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

8 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl W 1994 roku OSP Łęczyce włączona została w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

9 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl OSIĄGNIĘCIA NASZEJ JEDNOSTKI W OSTATNIM OKRESIE I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2007 r. I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2009 r. I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2010 r. I miejsce w Wojewódzkich Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2010 r. I miejsce w Gminnych Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2011 r. I miejsce w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych – 2011 r. VI miejsce na Krajowych Zawodach Sportowo Pożarniczych -2011 r.

10 Miejsce na opis i zdjęcia oraz skany osiągnięć (co, jak i za co?) Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

11 Zdarzenia Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

12 Współpraca z LPR Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

13 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE CERTYFIKATY I ODZNACZENIA

14 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl UDZIAŁ W AKCJACH CHARYTATYWNYCH

15 Wizyta przedszkolaków Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

16 MDP Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

17 różnych a się OSP lub samo je organizowało (tak jak wcześniej- potrzebuję inf.: co, jak i gdzie?) Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl MDP OSP ŁECZYCE

18 Główne kierunki działania I. W zakresie działalności organizacyjnej: 1.Utrzymywanie ścisłej współpracy z samorządami terytorialnymi, z terenu powiatu wejherowskiego i Komendą Powiatową PSP w Wejherowie. 2.Pozyskiwanie nowych członków do naszej jednostki OSP. 3.organizowanie szkoleń funkcyjnych OSP. 4.Pozyskiwanie środków finansowych. 5.Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych,typu internet : - Zbudowanie we własnym zakresie strony www. - Kontakt elektroniczny z wspólpracujacymi jednostkami w Polsce i zagranicą,miedzy innymi: Austrią,Niemcami,Czechami i innymi. PLAN DZIAŁANIA

19 II. W zakresie umacniania ochrony przeciwpożarowej: 1.Podejmowanie inicjatyw w celu osiągnięcia wyższej gotowości OSP Łęczyce do działań ratowniczych, w tym powołania jednostki operacyjno -technicznej typu JOT OSP. 2.Podejmowanie przedsięwzięć w celu pozyskania sprzętu do działań ratowniczych. 3.Organizowanie wszelkich form edukacyjnych, dotyczących ochrony przeciwpożarowej,wśród dzieci i młodzieży(cykl spotkań w przedszkolach i szkołach) Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

20 III. W ZAKRESIE OPERACYJNO - TECHNICZNYM I SZKOLENIOWYM 1.Dążyć,aby wszyscy członkowie naszej jednostki posiadali przeszkolenie pożarnicze w zależności od pełnionej funkcji w OSP. 2. Utrzymywanie w pełnej gotowości sprzęt będący na wyposażeniu OSP, właściwa konserwacja i kontrola. 3. Prowadzenie zajęć szkoleniowych teoretycznych i praktycznych we własnej jednostce, a także udział jednostek OSP w ćwiczeniach i zawodach sportowo- pożarniczych, organizowanych przez Zarząd Gminny oraz Zarząd Oddziału Powiatowego. 4. Udział jednostki OSP w likwidacji powstałych zdarzeń na terenie własnego działania, a także na wezwanie Powiatowego Stanowiska Kierowania. Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

21 Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl STAN TECHNICZNY JEDNOSTKI W chwili obecnej jednostka wyposażona jest w sprzęt gaśniczy, sprzęt do ratownictwa drogowego, technicznego i medycznego. Strażacy wyposażeni są w umundurowania bojowe, sprzęt ochrony osobistej, sprzęt ochrony dróg oddechowych i środki łączności. Brakuje nam jedynie nowych samochodów pożarniczych. Obecny samochód marki STAR 244 posiada ponad 25 lat.

22 Najważniejsze Cele : 1. Pozyskanie funduszy oraz dotacji na zakup nowego średniego samochodu ratowniczego.Dzięki zakupowi Nowego pojazdu nasza jednostka OSP będzie w szerszym stopniu wspierać działania Państwowej Straży Pożarnej. Tym samym chroniąc jeszcze skuteczniej mieszkańców gminy Łęczyce oraz całego powiatu wejherowskiego. Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

23 Najważniejsze Cele : 2. Modernizacja strażnicy -budowa trzeciego garażu -budowa pomieszczeń socjalnych Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

24 3. Szkolenia strażaków ochotników w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Jak wynika z danych statystycznych wzrasta liczba wypadków na drogach - średnio rocznie od 70 do 100 tysięcy osób potrzebuje pomocy. Ratownictwo medyczne, jak inne dziedziny ratownictwa, jest elementem systemu bezpieczeństwa państwa, województwa, powiatu, gminy, zakładu pracy. Medyczne działania ratownicze podejmowane przez strażaków OSP i PSP nie mają na celu zastąpienia służby zdrowia, są jedynie uzupełnieniem jej działań, w sytuacjach kiedy fachowa pomoc medyczna jeszcze nie dotarła na miejsce zdarzenia lub jest niedostępna ze względu na specyfikę akcji. Strażacy są najczęściej pierwsi na miejscu wypadku. Np. w 2008r. – strażacy PSP i OSP uczestniczyli w likwidacji skutków w blisko 60.000 ciężkich wypadków drogowych. Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl

25 Cele długoterminowe w skrócie: Samochód ratowniczy Modernizacja strażnicy Szkolenia

26 OSP Łęczyce Czuwamy 24 h na dobę 365 dni w roku Dziękujemy za Uwagę


Pobierz ppt "BEZPIECZNY POWIAT Wolontariat w bezpieczeństwie mieszkańców powiatu wejherowskiego OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ŁĘCZYCE www.ospleczyce.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google