Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o Towarzystwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o Towarzystwie"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o Towarzystwie
od roku 1995 po dzień dzisiejszy

2 Towarzystwo Projektowo – Wykonawcze Budownictwa Elektroenergetycznego Energetus działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r – „Prawo o stowarzyszeniach” Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określającym swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 2

3 Pierwszy Zarząd Prezes Zarządu Marek Wróblewski Członkowie Zarządu - Krzysztof Gajewski - Karol Sztyper 3

4 Członkowie Towarzystwa
członkowie zwyczajni; Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej 2 członków zwyczajnych Towarzystwa i złoży deklarację członkowską 4

5 Członkowie Towarzystwa
członkowie zwyczajni; Członek zwyczajny powinien być związany działalnością zawodową z projektowaniem lub budownictwem elektroenergetycznym. Członek zwyczajny zobowiązany jest brać czynny udział w działalności Towarzystwa, popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa, korzystać z możliwości jakie stwarza Towarzystwo swoim członkom. 5

6 Pierwsi członkowie zwyczajni
Jan Biedrzycki Jan Bogunia Jacek Chojnacki Zbigniew Duszyk Andrzej Dziechciarz Krzysztof Gajewski Krzysztof Górka Roman Grych Józef Kochan Benedykt Kubacki Henryk Kuropatwa Witold Lewandowski Piotr Molski Andrzej Mosiężny Stanisław Pitala Stanisław Raczyński Ryszard Siczek Mieczysław Słaby Karol Sztyper Józef Świderski Janusz Tarasiewicz Marek Wróblewski 6

7 Członkowie Towarzystwa
Członkowie wspierający; Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, prowadząca działalność w zakresie projektowania lub budownictwa elektroenergetycznego 7

8 Pierwsi członkowie wspierający
PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. PBE ELBUD Kraków SA PBE ELBUD Poznań SA PBE ELBUD Lublin ELBUD Gdańsk - Holding ENERGOPROJEKT Kraków SA ENERGOPROJEKT Poznań SA PTU ELBUD Kraków PSKE ELBUD Kraków PPE ELBUD Przemyśl PPRE ELBUD Rawicz 8

9 Członkowie Towarzystwa
członkowie honorowi; Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu, uchwałą powziętą większością co najmniej 2/3 głosów spośród obecnych członków. 9

10 Cele działania Towarzystwa
inicjowanie, propagowanie i wdrażanie postępu; inicjowanie działań w kierunku standaryzacji oraz podnoszenia jakości usług projektowych, produkcyjnych i montażowych; współpraca i wzajemna pomoc członków Towarzystwa; wykonywanie dla potrzeb członków Towarzystwa badań związanych z projektowaniem i budownictwem elektro – energetycznym; 10

11 Formy działania Towarzystwa
współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie budowy sieci elektroenergetycznych; analiza rynku krajowego i zagranicznego; wymiana informacji technicznych, ekonomicznych i mar- ketingowych pomiędzy członkami Towarzystwa; opracowywanie i nowelizacja wydawnictw technicznych w tym instrukcji, katalogów nakładów rzeczowych i innych; 11

12 Formy działania Towarzystwa (cd)
opiniowanie projektów aktów prawnych i norm dotyczących budownictwa elektroenergetycznego oraz występowanie z z inicjatywą w tym zakresie; śledzenie światowej myśli technicznej w dziedzinie projek- towania i wykonawstwa sieci elektroenergetycznych; inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji; 12

13 Obecny Zarząd Towarzystwa
Prezes Zarządu Jarosław Pałasz Członkowie Zarządu - Marek Wróblewski - Przemysław Chojnowski 13

14 Członkowie Zwyczajni Towarzystwa
Stan na dzień dzisiejszy Adam Balawender Anna Biedzińska Przemysław Chojnowski Tomasz Dąbrowski Kazimierz Długołęcki Tomasz Feil Stanisław Gabryś Krzysztof Gajewski Piotr Grochala Marek Jaczyński Mirosław Klimko Ireneusz Kluziak Janusz Knuth Janusz Krefft Benedykt Kubacki Paweł Kursa Jacek Liszewski Arkadiusz Łaskowski 14

15 Członkowie Zwyczajni Towarzystwa
Stan na dzień dzisiejszy – cd. Tadeusz Madaj Jerzy Markiewicz Piotr Molski Zbigniew Nuciński Jarosław Pałasz Marcin Pasternak Sławomir Samek Piotr Szpindler Piotr Walczak Zbigniew Wesoły Krzysztof Wędzony Jerzy Wierzchowski Janusz Włoch Krzysztof Wojciechowski Mariusz Wolski Marek Wróblewski Paweł Wróblewski Halina Zakrzewska 15

16 Członkowie wspierający Towarzystwa
Stan na dzień dzisiejszy PBE ELBUD Katowice Sp. z o.o. PBE ELBUD Warszawa Sp. z o.o. PBE ELBUD Poznań SA SAG ELBUD Gdańsk S.A. ENERGOPROJEKT Kraków SA ENERGOPROJEKT Poznań S.A. PILE ELBUD Kraków Sp. z o.o. STP ELBUD Kraków KROMISS-BIS Sp. z o.o. OLMEX S.A. ELFEKO S.A. ELTEL NETWORKS Rzeszów ELTEL NETWORKS Olsztyn ZWSE Rzeszów 16

17 Dziękuje za uwagę 17


Pobierz ppt "Informacja o Towarzystwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google