Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W GMINIE WOLSZTYN Robert Papierowski Wolsztyn, 24.11.2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W GMINIE WOLSZTYN Robert Papierowski Wolsztyn, 24.11.2005r."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W GMINIE WOLSZTYN Robert Papierowski Wolsztyn, 24.11.2005r.

2 Krajowe źródła współfinansujące zadania w Gminie Wolsztyn Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Nagrody w licznych konkursach ekologicznych

3 Wysokość środków pozyskanych ze źródeł krajowych Łączna kwota pozyskanych środków – 25 624,31 tys. zł

4 Podział środków ze względu na formę uzyskanej pomocy finansowej

5 Zagraniczne źródła współfinansujące zadania w Gminie Wolsztyn Program SAPARD Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr Fundusze Strukturalne (EFRR, EFOiGR)

6 Wysokość środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych (dotacje) Łączna kwota pozyskanych środków – 6 104,71 tys. zł kwoty wnioskowane kwoty otrzymane

7 Łączna wysokość wnioskowanych kwot – 12 525, 58 tys. zł, z czego: - przyznano 6 104,71 tys. zł - nie przyznano 5 575,39 tys. zł *) - na etapie oceny wniosków 845,48 tys. zł **)

8 *) – wnioski, które zostały opracowane i złożone w wymaganych terminach przeszły pozytywnie wszystkie etapy oceny merytorycznej i formalno - prawnej i zostały umieszczone na tzw. „listach rankingowych”. Pomoc finansowa nie została przyznana jedynie z uwagi na ograniczone środki finansowe przyznane na realizację poszczególnych programów w Wielkopolsce. **) – wnioski zostały złożone w maju b.r. i dotyczą budowy i urządzenia obiektów na terenach wiejskich, które pełnić będą w przyszłości funkcje rekreacyjne i sportowe (ścieżka rowerowa, boiska sportowe, place zabaw). Do chwili obecnej nie zakończyła się procedura związana z oceną wniosków.

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wolsztyn (wsie Kębłowo, Obra, Świętno) Projekt nr Z/2.30/I/1.2/221/04

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Harmonogram realizacji projektu: XII.2002 – opracowanie dokumentacji technicznej III.2003 – pozwolenia na budowę 2003-2004 próby pozyskania środków (SAPARD, WFOŚiGW) V.2004 – ogłoszenie przetargów nieograniczonych VI.2004 – wniosek o dofinansowanie z EFRR i NFOŚiGW IX.2004 – pozytywna ocena Panelu Ekspertów

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Harmonogram realizacji projektu: IX.2004 – rozpoczęcie robót budowlanych XII.2004 – podpisanie umowy z NFOŚiGW IV.2005 – decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o dofinansowaniu projektu z EFRR VI.2005 – podpisanie umowy dotacji IX.2005 – zakończenie robót budowlanych IX.2005 – wniosek o płatność pośrednią

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Osiągnięte wskaźniki produktu: długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 40,14 km w tym: kolektory grawitacyjne PCV 160-300 mm – 29,18 km rurociągi tłoczne PE 90-160 mm – 10,96 km przepompownie ścieków – 20 kpl.

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Osiągnięte wskaźniki rezultatu: powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do sieci kanalizacji sanitarnej – 46,7 ha

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania projektu: 867,12 tys.zł 4 532,08 tys.zł 2 472,67 tys.zł Łączny koszt projektu 7 871,87 tys.zł

15 Promocja projektu – tablice pamiątkowe:

16 Dziękuję za uwagę Robert Papierowski


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH W GMINIE WOLSZTYN Robert Papierowski Wolsztyn, 24.11.2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google