Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym.
Sposoby pozyskiwania inwestorów.

2 Treść zajęć Zadania gminy i województwa; Przedsiębiorczość gminna;
Przedsiębiorczość w sektorze publicznym; Praca w grupach – system promocji.

3 Zadania gminy Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska; Drogi; Gospodarka komunalna; Gminne budownictwo mieszkaniowe; Edukacja publiczna; Polityka prorodzinna; Promocja gminy. Niedoceniane jest gminne budownictwo mieszkaniowe. Może ono być nie tylko rozwiązaniem dla najuboższych, ale także przyciągać osoby wykształcone lub powstrzymywać ludzi przed wyjazdem. Jest też pośrednio polityką prorodzinną. Lepsza dostępność mieszkań powstrzymuje też deweloperów przed windowaniem cen. Także w sferze edukacji publicznej gmina może wpływać na profil i atrakcyjność gminy, Dobra oferta wiąże mieszkańców z gminą. Im wcześniej człowiek wyjedzie, tym mniejsza szansa że wróci

4 Zadania województwa Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; Infrastruktura; Pozyskiwanie środków na finansowanie zadań z zakresu użyteczności publicznej; Wykształcenie; Środowisko naturalne – racjonalne korzystanie; Rozwój nauki i współpraca między nauką a gospodarką; Kultura; Integracja społeczna.

5 Gmina - firma Gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli: Istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty; Występujące w gminie bezrobocie obniża poziom życia, a inne działania nie przyniosły trwałego ograniczenia bezrobocia.

6 Gminne wspieranie przedsiębiorczości
Odszczepianie gminnych działalności (domy opieki, usługi socjalne); Przyciąganie prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług gminnych (na zasadach rynkowych); Rozwijanie kultury przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

7 Przedsiębiorczy urząd?
Brak motywu zysku; Podporządkowanie celów ekonomicznych celom politycznym; Wielość i różnorodność celów; Trudność w mierzeniu rezultatów (bo niekomercyjne); Polityczne preferencje w alokacji zasobów; Mniejsza wrażliwość na bodźce rynkowe; Mniejsza elastyczność finansowa. Ale jest tez wiele podobieństw: nakierowanie na własne bezpieczeństwo, myślenie działami, brak przełożenia własnego działania na wynik…

8 Warunki przedsiębiorczego zarządzania
Czy jest wizja rozwoju? Czy jest odporna na zmiany polityczne? Czy wyraża kontrowersyjne koncepcje? Czy jest system bieżącego rozpoznawania szans? Czy praca nad strategią ma charakter ciągły? Czy strategia ma przełożenie na działania i budżet? Czy są wystarczające kompetencje by realizować strategie? Czy imituje się wzory z innych gmin? Znaczenie partyjnej lojalności; Jakie jest nastawienie społeczności (np. innowacyjność)?

9 Wspieranie outsourcingu; Wspierania konkurencji w usługach gminnych:
Wprowadzanie standardów jakości usług i ich weryfikacja; System motywacji dla pracowników, przedsiębiorców, innowatorów Outsourcing umożliwia zwiększenie jakości i ilości usług np. GIS, system opiekuńczy, edukacja. Choć wydzielanie z gminy usług sprzyja przedsiębiorczości i podnosi efektywność, często wiąże się z niezadowoloeniem prcowników.

10 Cecha Forma zarządu Forma przedsiębiorstwa Otoczenie Gmina Rynek Specyfika Otoczenie geograficzne Konkurencja Zleceniodawca Samorząd (rada) Zarząd spółki, właściciel Główny motyw Wypełnić, co zapisane Wypracować zysk Adresat Mieszkańcy Klienci Relacje Obligatoryjne Wolne (transakcje) Finansowanie Podatki, subwencje Dochody ze sprzedaży Dystrybucja środków Decyzje budżetowe Wg kryterium opłacalności Struktura organizacyjna Biurokratyczna Jednostki wynikowe/ biurokratyczna Narzędzia kierowania normy Instrumenty wymuszania pozytywnego rezultatu

11 Strategia konkurencyjna
Instrumenty, które pozwalają osiągnąć zamierzoną pozycję konkurencyjną na bazie określonego potencjału konkurencyjnego. Rozwój infrastruktury publicznej; Ułatwienia dla przedsiębiorców; Strefy ekonomiczne; Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego; Budowa parków technologicznych, klastrów; Marketing.

12 Marketing terytorialny
Zintegrowany zespół instrumentów prowadzących do wzrostu konkurencyjności określonej przestrzeni w odniesieniu do innych tego rodzaju jednostek Konieczność identyfikacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców i inwestorów.

13 Skuteczny marketing Znajomość oczekiwań – ciągłe badania;
Długofalowy plan marketing – mix: promocja, cena, produkt, dystrybucja. Różnicowanie działań ze względu na grupę odbiorców; Marketing wewnętrzny marketing zewnętrzny Skuteczna realizacja.

14 Promocja – po co? Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych;
Ożywienie rodzimego inwestora; Pozyskiwanie turystów; Otoczenie biznesu; Lokalizacja siedzib ważnych instytucji; Organizacja imprez; Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych.

15 Konstruowanie systemu promocji
Docelowa grupa adresatów; Precyzyjne, mierzalne cele; Treść przekazu; Środki promocji; Budżet; Zebranie środków; Ustalenie terminów; Ocena wyników i wnioski.

16 Promocja - metody Materiał informacyjny - ulotka, album;
Oferty dla potencjalnych inwestorów; Konferencje prasowe; Zapraszanie przedstawicieli izb gospodarczych, dyplomatów, dziennikarzy; Udział w targach, konferencjach; PR – dobre, bo tanie; Eventy; Produkty lokalne. Oferty mogą być ogólne lub adresowane

17 Marka - wizerunek Nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. Zbiór cech i wyobrażeń na temat produktu funkcjonalnych irracjonalnych Korzyści związanych z użytkowaniem emocje

18 Tworzenie wizerunku Zakomunikowany w prosty, jednoznaczny sposób;
Element całościowej strategii marketingowej, W odniesieniu do konkurencyjnych podmiotów, Możliwy do zweryfikowania.

19 Identyfikacja wizualna
Symbol regionu /gminy; Kolory; Flagi; Druki firmowe; Identyfikatory; Stemple; Materiały reklamowe; Środki transportu; Ubiór pracowników Tablice informacyjne; Strona internetowa.


Pobierz ppt "Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google