Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposoby pozyskiwania inwestorów. Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposoby pozyskiwania inwestorów. Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 Sposoby pozyskiwania inwestorów. Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym.

2 Treść zajęć 1. Zadania gminy i województwa; 2. Przedsiębiorczość gminna; 3. Przedsiębiorczość w sektorze publicznym; 4. Praca w grupach – system promocji.

3 Zadania gminy Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska; Drogi; Gospodarka komunalna; Gminne budownictwo mieszkaniowe; Edukacja publiczna; Polityka prorodzinna; Promocja gminy.

4 Zadania województwa Tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy; Infrastruktura; Pozyskiwanie środków na finansowanie zadań z zakresu użyteczności publicznej; Wykształcenie; Środowisko naturalne – racjonalne korzystanie; Rozwój nauki i współpraca między nauką a gospodarką; Kultura; Integracja społeczna.

5 Gmina - firma Gmina może tworzyć spółki prawa handlowego i przystępować do nich, jeżeli: Istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty; Występujące w gminie bezrobocie obniża poziom życia, a inne działania nie przyniosły trwałego ograniczenia bezrobocia.

6 Gminne wspieranie przedsiębiorczości Odszczepianie gminnych działalności (domy opieki, usługi socjalne); Przyciąganie prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług gminnych (na zasadach rynkowych); Rozwijanie kultury przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

7 Przedsiębiorczy urząd? Brak motywu zysku; Podporządkowanie celów ekonomicznych celom politycznym; Wielość i różnorodność celów; Trudność w mierzeniu rezultatów (bo niekomercyjne); Polityczne preferencje w alokacji zasobów; Mniejsza wrażliwość na bodźce rynkowe; Mniejsza elastyczność finansowa.

8 Warunki przedsiębiorczego zarządzania Czy jest wizja rozwoju? Czy jest odporna na zmiany polityczne? Czy wyraża kontrowersyjne koncepcje? Czy jest system bieżącego rozpoznawania szans? Czy praca nad strategią ma charakter ciągły? Czy strategia ma przełożenie na działania i budżet? Czy są wystarczające kompetencje by realizować strategie? Czy imituje się wzory z innych gmin? Znaczenie partyjnej lojalności; Jakie jest nastawienie społeczności (np. innowacyjność)?

9 Wspieranie outsourcingu; Wspierania konkurencji w usługach gminnych: Wprowadzanie standardów jakości usług i ich weryfikacja; System motywacji dla pracowników, przedsiębiorców, innowatorów

10 CechaForma zarząduForma przedsiębiorstwa OtoczenieGminaRynek SpecyfikaOtoczenie geograficzneKonkurencja ZleceniodawcaSamorząd (rada)Zarząd spółki, właściciel Główny motywWypełnić, co zapisaneWypracować zysk AdresatMieszkańcyKlienci RelacjeObligatoryjneWolne (transakcje) FinansowaniePodatki, subwencjeDochody ze sprzedaży Dystrybucja środkówDecyzje budżetoweWg kryterium opłacalności Struktura organizacyjnaBiurokratycznaJednostki wynikowe/ biurokratyczna Narzędzia kierowanianormyInstrumenty wymuszania pozytywnego rezultatu

11 Strategia konkurencyjna Instrumenty, które pozwalają osiągnąć zamierzoną pozycję konkurencyjną na bazie określonego potencjału konkurencyjnego. Rozwój infrastruktury publicznej; Ułatwienia dla przedsiębiorców; Strefy ekonomiczne; Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego; Budowa parków technologicznych, klastrów; Marketing.

12 Marketing terytorialny Zintegrowany zespół instrumentów prowadzących do wzrostu konkurencyjności określonej przestrzeni w odniesieniu do innych tego rodzaju jednostek Konieczność identyfikacji i zaspokojenia potrzeb mieszkańców i inwestorów.

13 Skuteczny marketing Znajomość oczekiwań – ciągłe badania; Długofalowy plan marketing – mix: promocja, cena, produkt, dystrybucja. Różnicowanie działań ze względu na grupę odbiorców; Marketing wewnętrznymarketing zewnętrzny Skuteczna realizacja.

14 Promocja – po co? Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych; Ożywienie rodzimego inwestora; Pozyskiwanie turystów; Otoczenie biznesu; Lokalizacja siedzib ważnych instytucji; Organizacja imprez; Realizacja dużych projektów infrastrukturalnych.

15 Konstruowanie systemu promocji Docelowa grupa adresatów; Precyzyjne, mierzalne cele; Treść przekazu; Środki promocji; Budżet; Zebranie środków; Ustalenie terminów; Ocena wyników i wnioski.

16 Promocja - metody Materiał informacyjny - ulotka, album; Oferty dla potencjalnych inwestorów; Konferencje prasowe; Zapraszanie przedstawicieli izb gospodarczych, dyplomatów, dziennikarzy; Udział w targach, konferencjach; PR – dobre, bo tanie; Eventy; Produkty lokalne.

17 Marka - wizerunek Nazwa, termin, symbol, wzór lub ich kombinacja, stworzona w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. Zbiór cech i wyobrażeń na temat produktu funkcjonalnychirracjonalnych Korzyści związanych z użytkowaniememocje

18 Tworzenie wizerunku Zakomunikowany w prosty, jednoznaczny sposób; Element całościowej strategii marketingowej, W odniesieniu do konkurencyjnych podmiotów, Możliwy do zweryfikowania.

19 Identyfikacja wizualna Symbol regionu /gminy; Kolory; Flagi; Druki firmowe; Identyfikatory; Stemple; Materiały reklamowe; Środki transportu; Ubiór pracowników Tablice informacyjne; Strona internetowa.


Pobierz ppt "Sposoby pozyskiwania inwestorów. Rola samorządu w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google