Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl Wsparcie dla samorządów i kierunki interwencji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Andrzej Trzęsiara Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XV Kongres Gmin Wiejskich RP, 17 września 2014 r.

2 Plan prezentacji I.POKL - Działanie 5.2. Liczby i efekty II.Nowa perspektywa PO WER – wsparcie dla JST

3 Działanie 5.2 POKL w liczbach 832 mln złotych – wartość zawartych umów o dofinansowanie (100% alokacji), 600 mln – wartość rozliczonych dotacji, 473 dofinansowanych projektów konkursowych, 10 projektów systemowych wdrażanych przez MAC, 160 tys. przeszkolonych pracowników JST (w tym 46 tys. szkolenia prawnicze), 1533 JST - 55% ogółu JST w kraju wdrażało usprawnienia dzięki środkom Działania 5.2 POKL.

4 Liczba JST które realizowały działania modernizacyjne ze środków Działania 5.2 POKL Samorządy Gminy miejskie Gminy wiejskie Gminy miejsko- wiejskie Powiaty Województ wa Suma Liczba JST ogółem3051566608314162809 Liczba JST które otrzymały wsparcie 19777732821516161533 w %65%50%54%68%100%55% JST które skorzystały ze wsparcia więcej niż jeden raz 6029798735533 Źródło: opracowanie własne, DRKL MAC – 11.09.2014 r.

5 Poziom rozwoju instytucjonalnego jst podziale na podmioty, które skorzystały i które nie skorzystały ze wsparcia w ramach Działania 5.2 POKL Źr ó dło: Barometr rozwoju instytucjonalnego jst, [n=2088].

6 Projekty systemowe MAC Administracja.mac.gov.pl Sluzba-jst.gov.pl

7 Wsparcie JST w PO WER 2013-20 Planowana alokacja: ok. 200 mln zł

8 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31 zarzadzanieEFS@mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę Andrzej Trzęsiara Tel. 22 245 59 11 www.mac.gov.pl Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Pobierz ppt "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) 501-50-04; fax. (22) 501-50-31"

Podobne prezentacje


Reklamy Google