Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS"— Zapis prezentacji:

1 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS
Wsparcie dla samorządów i kierunki interwencji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Andrzej Trzęsiara Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji XV Kongres Gmin Wiejskich RP, 17 września 2014 r. Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) ; fax. (22)

2 Plan prezentacji POKL - Działanie 5.2. Liczby i efekty
Nowa perspektywa PO WER – wsparcie dla JST

3 Działanie 5.2 POKL w liczbach
832 mln złotych – wartość zawartych umów o dofinansowanie (100% alokacji), 600 mln – wartość rozliczonych dotacji, 473 dofinansowanych projektów konkursowych, 10 projektów systemowych wdrażanych przez MAC, 160 tys. przeszkolonych pracowników JST (w tym 46 tys. szkolenia prawnicze), 1533 JST - 55% ogółu JST w kraju wdrażało usprawnienia dzięki środkom Działania 5.2 POKL.

4 Gminy miejsko-wiejskie
Liczba JST które realizowały działania modernizacyjne ze środków Działania 5.2 POKL Samorządy Gminy miejskie Gminy wiejskie Gminy miejsko-wiejskie Powiaty Województwa Suma Liczba JST ogółem 305 1566 608 314 16 2809 Liczba JST które otrzymały wsparcie 197 777 328 215 1533 w % 65% 50% 54% 68% 100% 55% JST które skorzystały ze wsparcia więcej niż jeden raz 60 297 98 73 5 533 Źródło: opracowanie własne, DRKL MAC – r.

5 Poziom rozwoju instytucjonalnego jst podziale na podmioty, które skorzystały i które nie skorzystały ze wsparcia w ramach Działania 5.2 POKL Źródło: Barometr rozwoju instytucjonalnego jst, [n=2088].

6 Projekty systemowe MAC
Administracja.mac.gov.pl Sluzba-jst.gov.pl

7 Wsparcie JST w PO WER Planowana alokacja: ok. 200 mln zł

8 Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS
Dziękuję za uwagę Andrzej Trzęsiara Tel Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego tel. (22) ; fax. (22)


Pobierz ppt "Paweł Chorąży, Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google