Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Prawo i Medycyna ELSA Poland

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Prawo i Medycyna ELSA Poland"— Zapis prezentacji:

1 Program Prawo i Medycyna ELSA Poland
Jakub Puszkarski Członek Zwyczajny ELSA Gdańsk Dyrektor ds. Programu Prawo i Medycyna ELSA Poland 2012/2013

2 IDEA PROGRAMU Od roku 1996, w którym narodził się „Programu Prawo i Medycyna ELSA Poland”, realizowanym przez niego celem jest odkrywanie przed studentami prawa meandrów świata medycznego, zaś przed studentami medycyny tajników prawa. Istotnym założeniem jest zbliżanie środowiska medycznego i prawniczego, pogłębianie dialogu pomiędzy nimi i intensyfikacja współpracy. Staramy się uzmysłowić wszystkim studentom, którzy tak licznie przybywają na nasze projekty, że: SALUS AEGROTI SUPREMA LEX EST Dobro chorego jest najwyższym prawem

3 PODSTAWA PRAWNA Uchwała XLI Walnego Zebrania Delegatów
ELSA Poland w Turawie, Program Prawo i Medycyna ELSA Poland 1. Program Prawo i Medycyna ELSA Poland jest jednym z wiodących programów działalności ELSA Poland na płaszczyźnie naukowej . 2. Program ma na celu zwiększenie wśród członków ELSA Poland zainteresowania zagadnieniami prawno-medycznymi, jako dającymi znaczne możliwości w realizacji celów Stowarzyszenia ze względu na ich doniosłość z punktu widzenia nie tylko prawa, ale również polityki prawnej oraz etyki. 3. Założenia Programu są realizowane przez sekcje wiodące tj. Międzynarodowy Program Wymiany Praktyk Studenckich, Działalność Naukową oraz Seminaria i Konferencje. 4. Zarząd Krajowy realizuje założenia Programu w szczególności poprzez: 1) organizację ogólnopolskich szkoleń dotyczących Programu, 2) promocję Programu w Grupach Lokalnych, 3) nawiązywanie i prowadzenie kontaktów z instytucjami zajmującymi się tematyką zbieżną z założeniami Programu. 5. Grupy Lokalne realizują założenia Programu w szczególności poprzez: 1) realizację projektów z zakresu Programu, 2) promocję projektów Programu wśród członków ELSA oraz studentów w swoich ośrodkach akademickich, 3) bieżące informowanie Zarządu Krajowego o postępach w implementacji Programu.

4 LOGO PROGRAMU Program Prawo i Medycyna 2010 - 2013
International Focus Programme Health Law

5 PARTNERZY PROGRAMU PRAWO I MEDYCYNA

6 INDEKS FIRM I INSTYTUCJI
Marketing  Indeks firm i instytucji Ministerstwo Zdrowia – kontakt przez ZK Rzecznik Praw Pacjenta – kontakt przez ZK Naczelna Izba Lekarska – kontakt przez ZK Naczelna Izba Aptekarska – kontakt przez ZK Narodowy Fundusz Zdrowia - postulowane

7 ORGANIZACJE STUDENCKIE

8 FORMY REALIZACJI

9 PROJEKTY Rok akademicki 1996/1997:
5 spotkań „talk-show” pod tytułem: „Prawo a medycyna – punkty widzenia” w klubie „Rzeczpospolita” – Poznań. Rok akademicki 1997/1998: 7 kwietnia 1998 – Poznań – symulacja rozprawy sądowej (kazus z zakresu odpowiedzialności karnej lekarza za błędy w sztuce medycznej). 2-4 kwietnia – Katowice – Ogólnopolska Konferencja "Współczesna medycyna w świetle prawa". Rok akademicki 1998/1999: 14 stycznia 1999 – Poznań – symulacja rozprawy sądowej (kazus z zakresu prawa karnego). Rok akademicki 1999/2000: Listopad 1999 – Poznań – Prawnicza Akademia Filmowa, wyświetlono film pt.: „Krytyczna terapia”. 13 stycznia 2000 – Poznań – dyskusja panelowa „Prawa pacjenta”. 25 maja 2000 – Poznań – symulacja rozprawy sądowej (kazus z zakresu prawa cywilnego). Rok akademicki 2000/2001: Poznań – Prawnicza Akademia Filmowa, wyświetlono film pt.: „Informator”.

10 PROJEKTY Rok akademicki 2002/2003:
21-23 marca 2002 – Toruń – Ogólnopolska Konferencja „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu”. Poznań – dyskusja „Prawo w medycynie – Eutanazja”. Poznań – seminarium „Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy”. 10 maja 2003 – Warszawa – konferencja "Konsekwencje prawne decyzji lekarskich", połączona z symulacją rozprawy sądowej. 4-16 listopada 2002 – Poznań – Ogólnopolska Konferencja „Prawo w medycynie”. Rok Akademicki 2004/2005: Październik 2004 – Poznań oraz Białystok – Prawnicza Akademia Filmowa, w obu miastach wyświetlono film pt.: „Porozmawiaj z nią”. 20 listopada 2004 – Łódź – konferencja „Błąd w sztuce lekarskiej i jego prawne następstwa”. 11-13 marca 2005 – Łódź – Ogólnopolska Konferencja „Medycyna w służbie Prawa”. 22 listopada 2003 – I Krakowska Konferencja prawno-medyczna. Maj 2004 – Poznań – symulacja rozprawy sądowej (kazus z zakresu prawa karnego).

11 PROJEKTY Rok akademicki 2006/2007:
Marzec 2007 – Poznań – Ogólnopolska Konferencja „Prawo i Medycyna. Regulacje prawne w opiece zdrowotnej w XXI wieku.” Rok akademicki 2007/2008: Listopad 2008 – Poznań – Ogólnopolska Konferencja „Prawo i Medycyna. Prawo wobec problemów życia intymnego i rozrodu”. Rok akademicki 2008/2009: 27-28 marca 2009 – Poznań – Ogólnopolska Konferencja „Prawo i Medycyna w służbie dzieciom”. 21 kwietnia 2009 r. – Kraków – debata na temat zapłodnienia In vitro „Życie ponad wszystko?”. Rok akademicki 2009/2010: 4 grudnia 2009 – Łódź – konferencja „Odpowiedzialny człowiek w świetle prawa. Rodzaje odpowiedzialności lekarskiej”. 15 stycznia 2010 – Kraków – Konferencja Ogólnopolska o błędzie lekarskim: „Wobec Przysięgi Hipokratesa”.

12 PROJEKTY 25-26 marca 2010 – Rzeszów – Konferencja Ogólnopolska „Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym.” 28 kwietnia 2010 – Szczecin – Międzyuczelniana Konferencja „W kitlu przed sądem, czyli w obronie dobrego imienia lekarza”. 12-13 maja 2010 – Białystok – konferencja „Zbrodnia doskonała? Na tropie przestępstwa”. Rok 2010/2011 15 stycznia 2010 – Kraków – Konferencja Ogólnopolska o błędzie lekarskim: „Wobec Przysięgi Hipokratesa” 6 listopada 2010 – Poznań – Konferencja Ogólnopolska „Prawo i Medycyna. Prawa pacjenta. Czy zmierzamy w stronę systemu bezpieczeństwa?”

13 Dziękuję za uwagę!  Pytania???


Pobierz ppt "Program Prawo i Medycyna ELSA Poland"

Podobne prezentacje


Reklamy Google