Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska dyplomacja ekonomiczna Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska dyplomacja ekonomiczna Ministerstwo Spraw Zagranicznych"— Zapis prezentacji:

1 Polska dyplomacja ekonomiczna Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Anna Barbarzak, Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

2 Polski eksport Polska znajduje się w pierwszej trzydziestce największych eksporterów na świecie Wartość polskiego eksportu ogółem wzrosła w 2013r. o 6,5%. W latach to eksport był kluczowym czynnikiem dodatnio wpływającym na wzrost gospodarczy Do krajów rozwijających się i słabiej rozwiniętych sprzedaż była większa ponad dwukrotnie - w porównaniu do dynamiki na rynkach krajów rozwiniętych  Wskaźniki wartości eksportu i importu per capita wciąż są u nas niższe niż w pozostałych krajach UE, ale znaczenie handlu dla wzrostu dobrobytu narodowego w ostatnim okresie wzrosło wobec osłabienia konsumpcji wewnętrznej

3 Polskie inwestycje za granicą
Potencjał polskich firm jako aktywnych uczestników międzynarodowego obrotu kapitałowego. 18-krotny wzrost skumulowanych inwestycji polskich przedsiębiorstw ( r.). Silna koncentracja geograficzna – 60% zagranicznych filii w Europie - ¾ inwestycji w krajach UE. Dynamiczny wzrost polskich inwestycji za granicą i zwiększone zainteresowanie polskich firm dalszą ekspansją świadczą o ich potencjale jako aktywnych uczestników międzynarodowego obrotu kapitałowego. W okresie skumulowana wartość zagranicznych inwestycji polskich przedsiębiorstw wzrosła ponad 18-krotnie. Polskie inwestycje zagraniczne charakteryzuje silna koncentracja geograficzna – 60% zagranicznych filii zlokalizowanych jest na rynkach europejskich, a aż ¾ inwestycji ulokowanych zostało w krajach UE. Oznacza to, że większość inwestorów z Polski pozostaje w dalszym ciągu aktywna w skali regionalnej, a nie globalnej.

4 Polska jako przyjazne miejsce do inwestowania
13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych – raport UNCTAD Najatrakcyjniejsza lokalizacja dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej – raport EY 3. miejsce pod względem miejsc pracy stworzonym dzięki BIZ– raport EY Agencja ONZ: Polska 13. na świecie pod względem atrakcyjności dla inwestorów. Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego raportu agencji ONZ ds. rozwoju gospodarczego UNCTAD. Pierwsze miejsca w rankingu najbardziej perspektywicznych lokalizacji dla inwestorów zagranicznych zajmują kolejno: Chiny, USA, Indonezja i Indie. (PAP) Inwestorzy zagraniczni nadal postrzegają Polskę jako najatrakcyjniejszą lokalizację dla nowych projektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Takiego zdania jest 31% badanych w ramach 12. edycji raportu Atrakcyjność Inwestycyjna Europy przeprowadzonego przez firmę doradczą EY. Kolejne dwa miejsca należą do Czech (11%) i Rumunii (9%). W Europie Zachodniej najwyżej oceniane są Niemcy – najbardziej atrakcyjne w opinii aż 40% badanych. Ponadto według danych EY za 2013 rok, Polska obroniła 3. miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych dzięki Bezpośrednim Inwestycjom Zagranicznym (BIZ). Inwestorzy zagraniczni byli zgodni – Polska i Niemcy utrzymały pozycje najatrakcyjniejszych lokacji w swoich częściach kontynentu. Razem tworzą w Europie swoisty centralny magnes inwestycyjny. Nasz kraj wskazywany jest jako najbardziej atrakcyjny do lokowania BIZ przez 31% ankietowanych. To o 20 p.p. więcej niż drugie w klasyfikacji Czechy, które wskazało 11% badanych. Na trzecim miejscu znalazła się Rumunia, a dalej Węgry, Ukraina i Turcja.

5 Cele polskiej dyplomacji ekonomicznej
Budowa pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako stabilnego partnera handlowego i inwestycyjnego Dywersyfikacja rynków eksportowych Wspieranie przedsiębiorstw prezentujących na nietradycyjnych rynkach zagranicznych kompleksową, a tym samym konkurencyjną ofertą Zwiększenie udziału polskich przedsiębiorstw w ofercie zamówień publicznych organizacji i agencji międzynarodowych Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa – ze szczególnym naciskiem na dywersyfikację źródeł dostaw surowców energetycznych

6 Dyplomacja ekonomiczna w 2013 r. Podsumowanie działań
Obszary działalności Nazwa obszaru Działania w 2013 roku Zapytania Polskie placówki - centrum informacji Udzielono ponad odpowiedzi na przesłane zapytania Spotkania Polskie placówki - wsparcie kontaktów biznesowych Przeprowadzono ponad 5000 spotkań Misje gospodarcze Polskie placówki - wsparcie interesów gospodarczych firm za granicą Współorganizowano ponad 500 misji Wsparcie inwestycji i transakcji Polskie placówki - wsparcie kluczowych transakcji handlowych i projektów inwestycyjnych Udzielono wsparcia dla 133 istotnych transakcji oraz projektów inwestycyjnych Interwencje Polskie placówki - reakcje na działania dyskryminujące Podjęto 328 skutecznych interwencji w przypadku dyskryminacji

7 Dyplomacja ekonomiczna w 2014 r. Podsumowanie działań w I półroczu
Wizyty zagr. z udziałem przedsiębiorstw (2014): W. Brytania, Belgia, Portugalia, Francja, Włochy, Czechy, Iran, Indie, Wietnam, Senegal, Ghana, Mołdawia, Białoruś, USA Udział ok. 450 spółek Wizyty zagraniczne w Polsce/spotk. gosp. w MSZ (2014): Dania, Białoruś, Mołdawia, Azerbejdżan, Kanada, USA, Meksyk, Australia, Senegal, Ghana, Mozambik, Niger, Nigeria, Angola, Togo, RPA, Rep. Kongo, Irak, Oman, Chiny, Wietnam, Pakistan. Udział ponad 100 spółek

8 Dyplomacja ekonomiczna w 2014 r. Podsumowanie działań w I półroczu
Współpraca biznesowa z firmami z państw UE na rynkach trzecich Wykorzystanie doświadczeń w odniesieniu do rynków Afryki: Udział ok. 100 spółek Szkolenia dla spółek z udziałem ekspertów ds. zamówień publicznych w org. mnd.: ONZ, EBOR, KE, BŚ: Udział ok. 120 spółek Seminaria/szkolenia dla polskich przedsiębiorców w Polsce (2014) np.: spotk. ws. finansowania eksportu/inwestycji na rynkach zagranicznych; forum gospodarcze PL- Indie, seminaria przed wizytami w Senegalu, Ghanie, Wietnamie. Spotkania dot. Iranu i Mauretanii: Udział ponad 300 spółek.

9 Dyplomacja ekonomiczna w 2014 r. - planowane wydarzenia
Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji: Celem inicjatywy jest wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego, w tym m.in. prezentacja zaawansowanych technologii w przemyśle kreatywnym, biomedycynie, sektorze finansowym i na rynku kapitałowym, sektorze IT/ICT, nauce, wzornictwie etc. oraz przedstawienie polskich przedsiębiorców, jako wartościowych i wiarygodnych partnerów dla firm amerykańskich. Misja gospodarcza - Kanada

10 Polityka zagraniczna- kontekst lokalny
Polityka zagraniczna we współczesnym świecie to więcej niż tradycyjna dyplomacja. Kontakty i inicjatywy na poziomie społeczeństw, jednostek samorządów lokalnych i organizacji społecznych, w tym skupiających przedsiębiorców wnoszą do niej ogromną wartość dodaną, czynią ją nie tylko bardziej skuteczną, lecz także lepiej rozumianą przez obywateli.

11 Samorządowy i obywatelski wymiar polskiej polityki zagranicznej
W celu wsparcia samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej MSZ utworzyło w 2012 r. stały instrument wsparcia (WSiO) działań partnerów zawierającego precyzyjne alokacje budżetowe i jasno sprecyzowane kierunki działania. Dodatkowo, w 2013 r. powołano w strukturach MSZ zespół, którego zadaniem jest koordynacja na poziomie ministerstwa wsparcia działań partnerów z zakresu współpracy międzynarodowej. Za koordynację działań wspierających WSiO w MSZ odpowiada wydział ds. WSiO ppz Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

12 Cele mechanizmu samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej
Poszerzanie i dywersyfikowanie zakresu debaty publicznej o polityce zagranicznej. Wzmocnienie zaplecza merytorycznego dla polskiej polityki zagranicznej zwłaszcza na poziomie regionalnym. Przybliżanie i objaśnianie szczegółów polityki zagranicznej państwa obywatelom i wybranym grupom odbiorców.

13 Wybrane projekty zrealizowane ze wsparciem mechanizmu WSiO
EFNI (edycje ) Wrocław Global Forum (edycje ) Forum „Dialog i biznes: Polska – Rosja” w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego (2013) Projekt „Od mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018” (2013) Konferencja „Współpraca Polska-Chiny” (2014) Badanie dotyczące wpływu mechanizmu MRG z Obwodem Kaliningradzkim na kontakty gospodarcze w regionie (2013)

14 Anna Barbarzak Anna.barbarzak@msz.gov.pl Tel. 225239203
Dziękuję za uwagę Anna Barbarzak Tel


Pobierz ppt "Polska dyplomacja ekonomiczna Ministerstwo Spraw Zagranicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google