Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01"— Zapis prezentacji:

1 Przewidywany harmonogram dostosowania Rozporządzenia EMAS do zmian w ISO 14001
Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt Małgorzata Stelmaszczyk główny specjalista DOP Samodzielne stanowisko ds. systemów zarządzania środowiskowego

2 Zawarta jest w Załączniku II do rozporządzenia.
PRZEGLĄD NORMY ISO 14001 Aktualnie, sekcja 4 normy ISO stanowi integralną część rozporządzenia EMAS rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE) Zawarta jest w Załączniku II do rozporządzenia. 2 2

3 PRZEGLĄD NORMY ISO 14001 Zmiany w normie oddziaływujące na treść rozporządzenia Pojawienie się nowych pojęć w normie, m.in.: ryzyko (risk) oraz cykl życia (life cycle) nowe wymaganie odnoszące się do wpływu środowiska na organizację – obecnie poza zakresem rozporządzenia EMAS Pojęcia i definicje odnoszące się do SZŚ są zawarte w głównej części rozporządzenia EMAS, jednocześnie nowe/zmienione definicje zawarte są w projekcie nowej normy ISO 14001 Konkretny efekt ekologiczny, konkretne pieniądze. 3 3

4 PRZEGLĄD NORMY ISO 14001 Terminy normy ISO 14001
Konkretny efekt ekologiczny, konkretne pieniądze. Autor: Martin Baxter, IEMA 4 4

5 PRZEGLĄD NORMY ISO 14001 Artykuł 48 rozporządzenia (WE) 1221/2009
Zmiana załączników 1. Komisja może dokonywać zmiany załączników, jeżeli jest to niezbędne lub stosowne w świetle doświadczenia zdobytego podczas stosowania EMAS, w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby opracowania wytycznych dotyczących wymogów EMAS oraz w świetle wszelkich zmian norm międzynarodowych lub nowych norm, mających znaczenie dla skuteczności niniejszego rozporządzenia. 2. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 49. 5 5

6 SPRAWOZDAWCZOŚĆ I ZOBOWIĄZANIE DO PRZEGLĄDU EMAS
Zgodnie w art. 47 (Sprawozdawczość) rozporządzenia 1221/2009: Komisja co 5 lat przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające informacje na temat działań i środków podjętych na mocy niniejszego rozdziału Sprawozdanie to zawiera ocenę wpływu systemu na środowisko oraz tendencję wyrażoną liczbą uczestników. EMAS Evaluation study – koniec 2014 Zgodnie z art. 50 (Przegląd) Komisja dokonuje przeglądu EMAS w świetle doświadczenia zdobytego podczas jego stosowania oraz zmian na poziomie międzynarodowym do dnia 11 stycznia 2015 r. Komisja uwzględnia sprawozdania przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 47. Konkretny efekt ekologiczny, konkretne pieniądze. 6 6

7 INTEGRACJA EMAS Z INNYMI INSTRUMENTAMI?
Dwa projekty pilotażowe w ramach Commission Communication „Building Single Market for Green Products”: PEF – product environmental footprint EF – environmental footprint Nakierowane na opracowanie wytycznych obliczania i raportowania wpływu na środowisko określonych produktów przez cały ich cykl życia (analogiczne zasady w ISO 14025:2006) Konkretny efekt ekologiczny, konkretne pieniądze. Rezultaty projektów będą znane pod koniec 2016 roku. 7 7

8 (KILKUNASTOMIESIĘCZNY PROCES) ZMIANA CAŁEGO ROZPORZĄDZENIA EMAS
MOŻLIWE DROGI ROZWOJU EMAS BEZ ZMIAN Niezależne od ISO14001:2015 nowy/stary SZŚ? ZMIANA ZAŁ. II (KILKUNASTOMIESIĘCZNY PROCES) ZMIANA CAŁEGO ROZPORZĄDZENIA EMAS (2-3-LETNI PROCES) 8 8

9 20-LECIE EMAS W 2015 roku obchody 20-lecia systemu EMAS
High Level Conference on EMAS w listopadzie 2015 (EBC) 9 9

10 INNE ZAGADNIENIA KOMITETU ART. 49
sektorowe dokumenty referencyjne (etapy prac, stanowisko odnośnie charakteru prawnego, raporty a Decyzja KE) EMAS User's Guide Draft Commission Decision on Guidelines for notification by environmental verifiers in relation to the supervision of environmental verifiers by Accreditation and Licensing Bodies under Regulation (EC) No 1221/2009 EMAS Awards 2015 10 10

11 Dziękuję za uwagę Małgorzata Stelmaszczyk (Wybacz)
Departament Ochrony Powietrza ul. Wawelska 52/54 Warszawa tel. (22) fax (22) Jest to przykładowy slajd do wzorca: Zakończenie Działu_01 Jak przygotować zdjęcie: Wkleić wybrane zdjęcie Zmniejszyć lub zwiększyć według uznania W zakładce „Formatowanie” wybrać opcję „Zaokrąglony prostokąt, z odbiciem” W „Efekty obrazów” wybrać opcję „Bez odbicia” W „Obramowanie obrazu” wybrać obramowanie białe, o grubości 2,25pkt


Pobierz ppt "Jest to przykładowy slajd do wzorca: Slajd Tytułowy_01"

Podobne prezentacje


Reklamy Google