Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czysta Szkoła-czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czysta Szkoła-czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów."— Zapis prezentacji:

1 „Czysta Szkoła-czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach – ekopracownia

2 Pomysł podjęcia działań przystąpienia do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrodził się z chwilą uzyskania informacji od organu prowadzącego o naborze wniosków na pozyskanie dotacji w celu dofinansowania zadań związanych z modernizacją pracowni biologiczno-chemicznej.

3 Dotychczasowa pracownia była wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz meble sięgające lat dziewięćdziesiątych i starsze.

4 Posiadała duże zaplecze, w którym znajdowały się wielkie stare szafy, gdzie przechowywane były książki, zbiory zadań, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, filmy i programy edukacyjne, szkło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne.

5 Nauczycielki biologii i chemii, pani Magdalena Nowak i Grażyna Ludwisiak opracowały program edukacji ekologicznej realizowany w ZS 3 z wykorzystaniem ekopracowni : „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość”. W programie zawarły cele powstania pracowni, zadania i sposoby ich realizacji oraz propozycje zajęć, które mają być realizowane w nowopowstałej ekopracowni .

6 Cele powstania pracowni
Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony. Kształtowanie postaw ekologicznych. Umiejętność oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym. Zachęcanie do włączenia się do udziału w różnorodnych akcjach proekologicznych. Rozwijanie aktywności badawczej wśród młodzieży. Inspiracja do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie, że codzienne czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów, mają ogromne znaczenie dla przyrody. Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym wykorzystaniem przedmiotów. Uświadomienie uczniom, że nasze codzienne zakupy mają wpływ na środowisko i są pierwszym krokiem w ograniczeniu ilości odpadów komunalnych. Kształtowanie proekologicznych postaw oraz twórczych nawyków, związanych z otoczeniem i życiem codziennym.

7 Wybrane zadania do realizacji zawarte są w dwóch modułach:
Gospodarka odpadami Bezcenna przyroda

8 Moduł I – Gospodarka odpadami
Odpady – problem ekologiczny naszych pokoleń Elektroodpady - problem czy nie? Jakie niebezpieczeństwo czyha w odpadach? Co to są bioodpady i gdzie trafiają? Opakowania i ich wpływ na środowisko Tajemnicze ekoznaki Posegregujmy odpady razem Odpady można przetworzyć – recykling Jak kupować, aby odpadów nie produkować? Śmieci czy dzieła sztuki? Zgadnij z czego powstałem Ekopomysł na odpady – konkurs szkolny

9 Moduł II – Bezcenna przyroda
Zanieczyszczenie – środowiska – choroby cywilizacyjne Degradacja środowiska przyrodniczego Po co nam gleba Zanieczyszczenie powietrza Woda i jej rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby ich usuwania

10 Sposoby i formy realizacji
Prowadzenie zajęć i warsztatów o tematyce ekologicznej Prowadzenie obserwacji i doświadczeń (badanie gleby, wody, powietrza, czynników wpływających na biodegradację) Zbiórka surowców wtórnych Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” Konkursy i wycieczki o tematyce ekologicznej Propagowanie postaw proekologicznych w środowisku uczniowskim

11 Zajęcia prowadzone w ekopracowni:
Edukacja ekologiczna – blok dwugodzinny raz w tygodniu Biologia – realizacja podstawy programowej Chemia – realizacja podstawy programowej Zajęcia chemiczne i inne działania proekologiczne w pracy zawodowej – realizowane w ramach projektu „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” Koło chemiczne, biologiczne, turystyczne Zajęcia kształtujące postawy proekologiczne realizowane w ramach godzin wychowawczych

12 Wizualizacja ekopracowni

13 Wizualizacja - rzut z góry

14 W dniu roku został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

15 10 września 2014 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi w formie dotacji pomiędzy WFOŚi GW a Powiatem Pabianickim. Maksymalna kwota dofinansowania zadania przez WFOŚiGW wynosi – ,00 zł. Udział własny – 5 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na dzień r.

16 W wakacje rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem pracowni do remontu oraz jej remont.

17 Przed rozpoczęciem remontu wyniesiono z pracowni i z zaplecza wszystkie meble oraz pomoce dydaktyczne.

18 Remont pracowni

19 Została wyburzona ściana pomiędzy pracownią i zapleczem.

20 Zostało zmodernizowane oświetlenie.

21 Na podłodze położono nową wykładzinę.

22 Wymieniono umywalkę i baterię.

23 W oknach zamontowano nowe rolety.

24 Na ścianie zawisła fototapeta o tematyce ekologicznej „Czysta Planeta – Ziemia” oraz tablice korkowe, na których prezentowane będą prace uczniów – projekty, plakaty, itp. z zakresu ekologii.

25 Pracownia została wyposażona w nowe meble: szafy, stoliki i krzesła uczniowskie, biurko nauczycielskie a także zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, projektor, laptop, aparat fotograficzny i wizualizer. Zakupiono multimedialne programy dydaktyczne, filmy edukacyjne. Zakupiono rośliny doniczkowe.

26 Nowa ekopracownia

27

28

29 Program „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” – będzie realizowany przez 3 lata od momentu oddania pracowni do użytku, tj. od 1 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.

30 5 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej ekopracowni
5 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej ekopracowni. Otwarcia dokonał Starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura.


Pobierz ppt "„Czysta Szkoła-czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” program edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Nr 3 im. Legionistów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google