Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł podjęcia działań przystąpienia do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł podjęcia działań przystąpienia do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomysł podjęcia działań przystąpienia do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrodził się z chwilą uzyskania informacji od organu prowadzącego o naborze wniosków na pozyskanie dotacji w celu dofinansowania zadań związanych z modernizacją pracowni biologiczno-chemicznej.

3 Dotychczasowa pracownia była wyposażona w pomoce dydaktyczne oraz meble sięgające lat dziewięćdziesiątych i starsze.

4 Posiadała duże zaplecze, w którym znajdowały się wielkie stare szafy, gdzie przechowywane były książki, zbiory zadań, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, filmy i programy edukacyjne, szkło laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne.

5 Nauczycielki biologii i chemii, pani Magdalena Nowak i Grażyna Ludwisiak opracowały program edukacji ekologicznej realizowany w ZS 3 z wykorzystaniem ekopracowni : „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość”. W programie zawarły cele powstania pracowni, zadania i sposoby ich realizacji oraz propozycje zajęć, które mają być realizowane w nowopowstałej ekopracowni.

6 Cele powstania pracowni Poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Przyjmowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Uwrażliwianie na problematykę zagrożeń środowiska oraz propagowanie jego ochrony. Kształtowanie postaw ekologicznych. Umiejętność oszczędzania zasobów przyrody w życiu codziennym. Zachęcanie do włączenia się do udziału w różnorodnych akcjach proekologicznych. Rozwijanie aktywności badawczej wśród młodzieży. Inspiracja do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony najbliższego środowiska. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz uświadomienie, że codzienne czynności, w tym segregowanie i prawidłowa utylizacja odpadów, mają ogromne znaczenie dla przyrody. Kształtowanie pozytywnych nawyków związanych z wielokrotnym wykorzystaniem przedmiotów. Uświadomienie uczniom, że nasze codzienne zakupy mają wpływ na środowisko i są pierwszym krokiem w ograniczeniu ilości odpadów komunalnych. Kształtowanie proekologicznych postaw oraz twórczych nawyków, związanych z otoczeniem i życiem codziennym.

7 Wybrane zadania do realizacji zawarte są w dwóch modułach: Gospodarka odpadami Bezcenna przyroda

8 Moduł I – Gospodarka odpadami Odpady – problem ekologiczny naszych pokoleń Elektroodpady - problem czy nie? Jakie niebezpieczeństwo czyha w odpadach? Co to są bioodpady i gdzie trafiają? Opakowania i ich wpływ na środowisko Tajemnicze ekoznaki Posegregujmy odpady razem Odpady można przetworzyć – recykling Jak kupować, aby odpadów nie produkować? Śmieci czy dzieła sztuki? Zgadnij z czego powstałem Ekopomysł na odpady – konkurs szkolny

9 Moduł II – Bezcenna przyroda Zanieczyszczenie – środowiska – choroby cywilizacyjne Degradacja środowiska przyrodniczego Po co nam gleba Zanieczyszczenie powietrza Woda i jej rola w przyrodzie. Zanieczyszczenia wód naturalnych i sposoby ich usuwania

10 Sposoby i formy realizacji Prowadzenie zajęć i warsztatów o tematyce ekologicznej Prowadzenie obserwacji i doświadczeń (badanie gleby, wody, powietrza, czynników wpływających na biodegradację) Zbiórka surowców wtórnych Udział w akcjach „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi” Konkursy i wycieczki o tematyce ekologicznej Propagowanie postaw proekologicznych w środowisku uczniowskim

11 Zajęcia prowadzone w ekopracowni: Edukacja ekologiczna – blok dwugodzinny raz w tygodniu Biologia – realizacja podstawy programowej Chemia – realizacja podstawy programowej Zajęcia chemiczne i inne działania proekologiczne w pracy zawodowej – realizowane w ramach projektu „Branże przyszłości – gwarancją rozwoju i sukcesu” Koło chemiczne, biologiczne, turystyczne Zajęcia kształtujące postawy proekologiczne realizowane w ramach godzin wychowawczych

12 Wizualizacja ekopracowni

13 Wizualizacja - rzut z góry

14 W dniu 03.04. 2014 roku został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

15 10 września 2014 roku została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚi GW w Łodzi w formie dotacji pomiędzy WFOŚi GW a Powiatem Pabianickim. Maksymalna kwota dofinansowania zadania przez WFOŚiGW wynosi – 30 400,00 zł. Udział własny – 5 000,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania został ustalony na dzień 31.10.2014 r.

16 W wakacje rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem pracowni do remontu oraz jej remont.

17 Przed rozpoczęciem remontu wyniesiono z pracowni i z zaplecza wszystkie meble oraz pomoce dydaktyczne.

18 Remont pracowni

19 Została wyburzona ściana pomiędzy pracownią i zapleczem.

20 Zostało zmodernizowane oświetlenie.

21 Na podłodze położono nową wykładzinę.

22 Wymieniono umywalkę i baterię.

23 W oknach zamontowano nowe rolety.

24 Na ścianie zawisła fototapeta o tematyce ekologicznej „Czysta Planeta – Ziemia” oraz tablice korkowe, na których prezentowane będą prace uczniów – projekty, plakaty, itp. z zakresu ekologii.

25 Pracownia została wyposażona w nowe meble: szafy, stoliki i krzesła uczniowskie, biurko nauczycielskie a także zestaw multimedialny: tablicę interaktywną, projektor, laptop, aparat fotograficzny i wizualizer. Zakupiono multimedialne programy dydaktyczne, filmy edukacyjne. Zakupiono rośliny doniczkowe.

26 Nowa ekopracownia

27

28

29 Program „Czysta Szkoła – czyste środowisko, nasza teraźniejszość i przyszłość” – będzie realizowany przez 3 lata od momentu oddania pracowni do użytku, tj. od 1 listopada 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.

30 5 listopada 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej ekopracowni. Otwarcia dokonał Starosta Powiatu Pabianickiego Krzysztof Habura.


Pobierz ppt "Pomysł podjęcia działań przystąpienia do konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google