Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czynniki ryzyka oraz skuteczny plan działań dotyczący prawidłowego przebiegu okresu powycieleniowego u krów mlecznych. Prof. Christian Hanzen Université.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czynniki ryzyka oraz skuteczny plan działań dotyczący prawidłowego przebiegu okresu powycieleniowego u krów mlecznych. Prof. Christian Hanzen Université."— Zapis prezentacji:

1 Czynniki ryzyka oraz skuteczny plan działań dotyczący prawidłowego przebiegu okresu powycieleniowego u krów mlecznych. Prof. Christian Hanzen Université de Liège Faculté de Médecine Vétérinaire Service de Thériogenologie des animaux de production E-mail : Christian.hanzen@ulg.ac.be Adres strony: http://www.therioruminant.ulg.ac.be/index.html Publikacje : http://orbi.ulg.ac.be/Christian.hanzen@ulg.ac.behttp://www.therioruminant.ulg.ac.be/index.htmlhttp://orbi.ulg.ac.be/

2 Fakty -niezależnie od tego czy krowa jest w typie mlecznym czy mięsnym, pozostaje elementem procesu produkcyjnego - celem każdego hodowcy jest uzyskanie jak najwyższych wyników produkcji, przy jak najniższych kosztach

3 W produkcji bydła, głównym celem jest osiągnięcie plenności i płodności na opłacalnym poziomie. Co to oznacza ?

4 C1C2CnC3 BrakowanieAI1 FI Okres dojrzewania Okres reprodukcji Poród Okres ciąży 24 miesiące365 dni Plenność definiowana jest jako czas niezbędny do zajścia w ciążę lub wycielenia Prawidłowa jeżeli CI < 365-380 days Nieprawidłowa jeżeli CI > 380 days Płodność definiowana jest jako liczba AI niezbędnych do zajścia w ciążę Płodna jeżeli 2) AI1 Ostatnia AI

5 W celu osiągnięcia satysfakcjonujących, odpowiednio opłacalnych wskaźników rozrodu, niezbędna staje się kontrola każdego okresu

6 Inwolucja Okres między ciążowy Anoestrus Okres zasuszenia Koniec ciąży Ciąża 0 +30 + 50+ 80 Okres przejściowy +20 - 20 - 60 Repro Wycielenie 2 100 najskuteczniej wykorzystanych dni po wycieleniu

7 poszczególne okresy charakteryzują się różnorodnymi stanami patologicznymi

8 Późna zamieralność zarodków Wczesna zamieralność zarodków Brak zapłodnienia poronienie Okres zasuszeniaC Okres między ciążowy Repciąża Anoestrus powycieleniowy Torbiele jajnika Kliniczne/podkliniczne endometritis/pyometra Przewlekłe zapalenie wymienia Kulawizna Kwasica Ujemny bilans energetyczny Ostre zapalenie macicy Przemieszczenie trawieńca Acetonemia (3 à 6 sem) Opóźnienie inwolucji macicy Zatrzymanie łożyska(J1) Ostre zapalenie wymienia Dystocka (J0) Milk fever (gorączka mleczna)

9 Poszczególne jednostki patologiczne mogą występować z odmienną częstotliwością w różnych stadach

10 Częstotliwość(%) występowania niektórych jednostek patologicznych w 61 amerykańskich stadach krów mlecznych (Min,,Max) (Jordan et al. J.Dairy Sci. 1993,76,3247-3256)

11 Jak zdefiniować zaistnienie oraz skalę danego problemu reprodukcyjnego w stadzie? Poprzez obliczenie wybranych wskaźników plenności (n = 4) dla jałówek i krów

12 Najważniejsze parametry plenności u jałówek C1-BD : okres pomiędzy narodzinami a pierwszymi wycieleniami ciąża-BD : okres pomiędzy narodzinami a zajściem w ciążę podczas okresu dojrzewania cel : 24 miesoptimum : 24 - 26 miesInterwencja gdy > 26 mies cel : 15 miesoptimum : 15 - 17 miesInterwencja gdy > 17 mies 1 2 Średnia spotykana wartość : 29 mies Średnia spotykana : 20 mies

13 Najważniejsze parametry plenności u krów C N -Cn-1 : okres pomiędzy wycieleniem podczas okresu dojrzewania a kolejnym wycieleniem ciąża-C : okres pomiędzy ciążą osiągniętą podczas okresu dojrzewania a kolejnym wycieleniem cel : 365 dniOptimum: 365 – 380 dniInterwencja gdy > 380 dni cel : 85 dniOptimum : 85 – 100 dniInterwencja gdy > 100 dni 3 4 Średnia spotykana wartość : 390 dni Średnia spotykana wartość : 110 dni

14 Jak przeanalizować problem związany z reprodukcją dotyczący indywidualnej krowy a jak całego stada ?

15 Dobra strategia zarządzania umożliwia skrócenie okresu międzywycieleniowego oraz liczby dni wolnych Algorytm hipotetyczno-dedukcyjny Postawienie właściwej hipotezy Ocena prawidłowości hipotezy : EBM Poznanie danych umożliwiających akceptację lub odrzucenie hipotezy Strategia kliniczna umożliwiająca zgromadzenie danych dotyczących poszczególnych osobników Narzędzia i metody analizy

16 problem : stado krów mlecznych (100 krów, 9000 l/305dni) średnia ilość dni otwartych (2010) : 130 dni Jak to obliczyć ? krok 1: zaproponować prawidłową hipotezę

17 wzrost DO wydłużenie WP wzrost of RP zamierzone Sezonowość wycieleń Wysoka produkcja mleczna niezamierzoneWykrywanie rui Patologiczny anoestrus funkcjonalny torbiele pyometra kliniczne endometritis UID Niedobór składników odżywcz Wzrost produkcji mlecznej Kliniczne endometritis specyficzne bakterie Późne rozpoznanie endometrtis ostre metritis RP MF FV DYST PR Ciąża bliźniacza Dystokia BCS Ze strony matki Ze strony płodu Spadek pobierania pokarmu BCS > 3,5 przed wycieleniem NEB

18 Wzrost liczby dni otwartych wydłużenie RP Wydłużenie WP Częstotliwość wykrywania ruiniepłodność późny EMwczesny EM Brak zapłodnieniaronienie Subkliniczny endometritis Trafność wykrywania rui Torbiele jajnika Jakość pęch. dojrzewających Leczenie hormonalne NEB Stres termiczny Jakość nasienia Jakość AI Czynniki ze strony płodu Czynniki rodzicielskie IVF/ET Czynniki biologiczne Czynniki środowiskowe Czynniki biologiczne Czynniki niebiologiczne

19 problem : w większości gospodarstw dane te są lakoniczne Dane uzyskane od właściciela gospodarstwa : niektóre przykłady Dane dotyczące wycieleń i inseminacji : zwykle (?) prawidłowe Dane dotyczace rui : zwykle brakujące Dane uzyskane od lekarza weterynarii : zwykle brakujące

20 krok 2 : zaproponować plan dotyczący gromadzenia danych Kiedy i w jakim celu należy krowę poddać badaniu klinicznemu ?

21 Prof Ch. Hanzen 100 jours pour le post-partum. Congrès SNGTV Nantes mai 2008 ciążaWPRPciąża UITAR BCS Ctrl UI 20-50 Stan jajników Stan macicy Vaginoskopia Anoestrus 50-60 BCS Stan jajników Wczesna Diagnostyka ciązy 25-35 Indukcja anoestrus funkcjonalny Diagnostyka anoestrus Indukcja Badanie krów powtarzających ruję Leczenie indywidualne w kierunku MF, PR, Amet, AD Późna Diagnostyka ciąży 50-80 Indukcja BCS Okres przejściowy Ilość tkanki tłuszczowej diagnostyka kulawizny Dg ME BCS Torbiele jajnika Diagnostyka pneumovaginy EM Pyometra Vaginoskopia pH moczu BHB NEFA C Stan wymienia

22 krok 3 : obliczyć wybrane wskaźniki w celu przyjęcia bądź odrzucenia zaproponowanej hipotezy niektóre przykłady

23 Wzrost liczby DO wydłużenieWP zamierzone niezamierzoneWykrywanie rui Wskanik Wood’a = (21/ osiągany okres pomiędzy rują a AI ) X 100 Problem gdy < 70 rozkład okresów pomiędzy rują a AI

24 Prof. Ch. Hanzen 15 % 10 % 5 % 55 % Wartości prawidłowe Wartości empiryczne Obliczanie częstości wykrywania % stosunek cykli pomiędzy 18-24 i 36-48 Wartość prawidłowa : >=4 Wartość empiryczna : 2.5

25 Retentio secundinarum < 7 % Stosunek pomiędzy liczbą PR (zatrzymań łożyska) a całkowitą liczbą wycieleń w danym okresie Zatrzymanie łożyska podczas 24 godzin po wycieleniu

26 Gorączka mleczna ( zaleganie poporodowe) < 5 % Stosunek pomiędzy liczbą MF i całkowitą liczba wycieleń w danym okresie Podczas poporodowej hypokalcemii występuje obniżone stężenie poziom wapnia z towarzyszącymi trudnościami w utrzymaniu pozycji stojącej oraz prawidłowej postawy i hipotermią

27 Prof. Ch. Hanzen Dane naukowe

28 Kliniczne endometritis < 20 % Stosunek pomiędzy liczbą endometrits wykrywanych podczas badania vaginoskopowego po 21dniu po wycieleniu a pierwszą AI w danym okresie Infekcja macicy z towarzyszącymi objawami miejscowymi diagnozowana po 21 dniu po wycieleniu

29 Prof. Ch. Hanzen Dane naukowe

30 Torbiele jajnika < 10 % Stosunek pomiędzy liczbą diagnozowanych torbieli jajnika badaniem palpacyjnym lub przy pomocy ultrasonografu a liczbą jajników poddanych badaniu po 21dniu po wycieleniu i pierwszą AI w danym okresie Twór na jajniku wypełniony płynem o średnicy > 25 mm, utryzmujący się dłużej niż 10 dni przy braku ciałka żółtego

31 Prof. Ch. Hanzen Dane naukowe

32 płodność Wskaźnik płodności : liczba AI przypadających na uzyskanie ciąży 1.Liczba AI przypadających na ciężarne krowy / liczba ciężarnych krów 2.Liczba AI przypadających na ciężarne i nieciężarne krowy / liczba ciężarnych krów Wskaźnik ciąż w wyniku pierwszej AI : % ciężarnych krów po pierwszej AI 1.(liczba ciężarnych krów po pierwszej AI / całkowitą liczbę ciężarnych krów) x 100 2.(liczba ciężarnych krów po pierwszej AI /całkowita liczba ciężarnych i nieciężarnych krów) x 100 < 2 < 2.5 > 40 %

33 Jak chronologicznie opisać zmiany płodności :CuSum 1.Zanotować wszystkie terminy oraz wyniki wykonanych AI podczas danego okresu 2. Przenieść dane do arkusza programu Excell 3. Posortować uzyskane dane według terminów 4. Zaznaczyć odpowiednim kolorem poszczególne komórki - Po prawej od linii oznaczającej granicę 50 % + - Po lewej od linii oznaczającej granicę 50 % -

34 wnioski ●Problemy związane z rozrodem stanowią jeden z najważniejszych czynników wzrostu kosztów produkcji mleka ●Właściwy status zdrowotny i prawidłowe zarządzanie reprodukcją (HHRM)  Obniżanie kosztów produkcji mleka  Wymagane indywidualne podejście  Wymaga zebrania prawidłowych danych w celu trafnej oceny sytuacji ●W wielu europejskich krajach, narodowe bazy danych dotyczące wskaźników reprodukcyjnych oraz zdrowotnych wciąż nie istnieją ●Możesz to zrobić … jeśli chcesz Prof. Ch. Hanzen


Pobierz ppt "Czynniki ryzyka oraz skuteczny plan działań dotyczący prawidłowego przebiegu okresu powycieleniowego u krów mlecznych. Prof. Christian Hanzen Université."

Podobne prezentacje


Reklamy Google