Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Joanna Krupska ZDR „Trzy Plus”. Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Joanna Krupska ZDR „Trzy Plus”. Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 Joanna Krupska ZDR „Trzy Plus”

2 Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym

3 Prognoza rozwoju demograficznego Polski

4 Najbardziej charakterystyczne dla kryzysu demograficznego zjawiska: Rosnący wiek rodzenia się pierwszego dziecka Kryzys więzi trwałych /w tym małżeńskich/ -rosnąca liczba rozwodów -malejąca liczba zawieranych związków małżeńskich = rosnąca liczba dzieci wychowywanych przez jednego rodzica

5 Wiek rodzenia pierwszego dziecka

6 Procent dzieci wychowywanych przez jednego rodzica

7 Przyczyny spadku dzietności Kulturowe i obyczajowe Ekonomiczne - wysoki koszt utrzymania dziecka -brak mieszkań -bezrobocie i zmiany na rynku pracy -brak polityki rodzinnej = ubóstwo rodzin decydujących się na dzieci

8

9 POLITYKA RODZINNA „To całokształt norm prawnych, działań i środków przeznaczanych przez państwo w celu stworzenia odpowiednich warunków dla rodziny, jej powstawania, prawidłowego funkcjonowania i pełnienia przez nią wszystkich ważnych społecznie ról.” za prof. A.Kurzynowskim Polityka rodzinna jest czym innym niż polityka socjalna!

10 Ciekawostki historyczne: 1. ustawa z 1 stycznia 1946 roku : „jeżeli podatnik ma na utrzymaniu więcej niż dwoje dzieci, podatek obniża się o 25%, jeżeli ma więcej niż czworo o 50%, całkowite zwolnienie od podatku następuje wtenczas, kiedy podatnik ma więcej niż sześcioro dzieci na utrzymaniu.” Dalej, w art. 22: „Podatek podwyższa się 1) o 20% dla podatników powyżej 18 lat (od 1947 powyżej 21 lat, od 1959 roku powyżej 25 lat) nieżonatych lub niezamężnych i niemających dzieci na utrzymaniu i osiągających dochód ponad 60 000 rocznie. 2) o 10 % dla podatników żonatych lub zamężnych od lat przeszło dwóch, lecz nie mających dzieci na utrzymaniu, jeżeli ci podatnicy osiągają dochód powyżej 80 000 rocznie.”

11 2. ustawa z 16 stycznia 1948 roku „…zarządzam, co następuje: § I. I. Zasiłek rodzinny wynosi miesięcznie: a) na jedno dziecko, na które przysługuje zasiłek 650zł b) na dwoje dzieci, na które przysługuje zasiłek 1.450zł c) na każde następne dziecko, na które przysługuje zasiłek, poczynając od trzeciego 1000zł …” Zasiłek stanowił wtedy 23% średniej pensji.

12 Postulaty ZDR3+ Stworzenie spójnego systemu wspierania rodzin opartego na : -rozwiązaniach w sferze podatkowej -systemie powszechnych zasiłków związanych z wychowywaniem każdego dziecka -pomocy rodzinom w szczególnie trudnej sytuacji -tworzeniu sieci usług wspierających wychowywanie dzieci.

13

14 Zachodniopomorskie Koszalin Szczecin Kamień Pomorski Karlino

15


Pobierz ppt "Joanna Krupska ZDR „Trzy Plus”. Polityka rodzinna W wymiarze krajowym i lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google