Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BADANIA WSPOŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN PROJEKTY BADAWCZE 2011-2014 Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BADANIA WSPOŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN PROJEKTY BADAWCZE 2011-2014 Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski."— Zapis prezentacji:

1 BADANIA WSPOŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN PROJEKTY BADAWCZE 2011-2014 Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Senat Akademicki 27.06.2014 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2 PRZYZNANE PROJEKTY BADAWCZE BADANIA WSPÓŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie rok NCNMNiSWNCBiR STRUKTURALNE / ZAGRANICZNE zawarte umowy liczba kwota całkowitaliczba kwota całkowitaliczba kwota całkowitaliczba kwota całkowita 2011 182 550 915157 8761525 317940 866 858 2012 133 784 1104987 993003160 000 2013257 486 0582541 05443 680 249516 052 475 do czerwca 2014 21 5 095 502 2 265 000 1 209 160 2 975 331 7718 916 58591 851 92364 414 7261958 054 664

3 STATYSTYKI NCN lata 2011-2012 BADANIA WSPÓŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN wg liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania UWM - 10 miejsce - 27 projektów w/g kwoty przyznanej UWM - 32 miejsce – 6 643 192 zł wg liczby projektów zakwalifikowanych do finansowania UWM - 20 miejsce - 41 projektów w/g kwoty przyznanej UWM - 38 miejsce – 9 414 996 zł rok 2013

4 AKTUALNOŚCI BADANIA WSPÓŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN PROGRAM STRATEGICZNY „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED Kwota projektu (tys. zł) Kwota dla UWM (tys. zł) LiderTytuł projektu 25 0102 500 Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych (EXPLORE ME) 12 5283 760UWM w Olsztynie Zastosowanie progenitorów glejowych w leczeniu stwardnienia zanikowego bocznego (GRP&ALS) 20 2432 808 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej (NeuStemGen)

5 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Kwota kosztów niekwalifikowanych w projektach badawczych realizowanych w UWM w Olsztynie 2 826 126,59 zł stan na dzień 17.06.2014 r.

6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb” 2 545 264,37 zł Koszty niekwalifikowane wynikają z nieprawidłowego zarządzania projektem przez kierownika oraz Zespół Sterujący w latach 2011-2012 w zakresie: podpisywania umów cywilno-prawnych niezgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu (ARiMR zakwestionowała wysokość stawek wynagrodzenia) braku udokumentowania rzeczywistego wykonania przez wykonawcę/badacza czynności określonych w umowach o dzieło (brak dzieł) braku udokumentowania ilości godzin przepracowanych przez wykonawcę/badacza przy realizacji umów o dzieło

7 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie „Innowacje w akwakulturze ryb ze szczególnym uwzględnieniem biotechniki rozrodu ryb” Stan aktualny: Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ prowadzi postępowanie w oparciu o zawiadomienie Dyrektora UKS w Olsztynie „o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na nieprawidłowym wykorzystaniu środków finansowych przez osoby odpowiedzialne za realizację projektu pt. „Innowacje…” Aktualnie ARiMR rozlicza etap drugi projektu UWM w Olsztynie podpisał z ARiMR Aneks do umowy o finansowaniu w odniesieniu do zakresu prac i kosztorysu projektu – aktualny budżet projektu został redukowany z 33 755 772,0 zł do 16 017 717,0 zł

8 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią od „widelca do zagrody” 158 583,95 zł Koszty niekwalifikowane spowodowane były nieodpowiednim zarządzaniem projektem w zakresie: wynagradzania księgowej projektu (147,4 tys. zł; zwrot 02.12.2011) zakwestionowanie delegacji zagranicznej kierownika projektu, wykazane po kontroli projektu przez UKS ekwiwalent za urlop byłego kierownika Zadania 3.

9 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle rozporządzenia komisji (WE) nr 710/2009 98 075,95zł Koszty niekwalifikowane spowodowane były nieodpowiednim zarządzaniem projektem w zakresie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (2011-2012).

10 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii 24 202,32zł Koszty niekwalifikowane: zwrot podatku VAT za 2010 i 2011 rok (10 109,07 zł) wydatek niekwalifikowany wynikający z ustaleń UKS w 2011 r. (10 238,37) nieuwzględnienie składek na ubezpieczenie społeczne

11 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) zwróciło się do UWM w Olsztynie o przekazanie (do 06.06.2014) pełnej dokumentacji projektu: "E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej" Kwota projektu: 12 120 900,00 zł Termin realizacji: 1.01.2009-31.12.2010 r.

12 DZIĘKUJĘ BARDZO ZA UWAGĘ Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Pobierz ppt "BADANIA WSPOŁPRACA POTENCJAŁ INNOWACYJNY DUN PROJEKTY BADAWCZE 2011-2014 Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski Prorektor ds. nauki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google